2007. szeptember 28., péntek 02:00

Esti Beszélgetések Dr. Morvai Krisztinával

Újra kezdetét vette a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye Esti beszélgetések című közéleti vitafóruma szeptember 27-én Debrecenben. A résztvevők fontos társadalmi jelenségekről neves előadókkal „beszélgethetnek" havonta egy alkalommal a Szent József Gimnázium (Szent Anna u. 17.) dísztermében.
– A Szent József Gimnázium felújított épülete méltó környezete a „beszélgetéseknek", hiszen hosszú várakozás előzte meg a régi Debreceni Piarista Gimnázium egyházi tulajdonba való visszakerülését – nyitotta meg a fórumot Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök. – A közéleti vitafórumon nem kifejezetten vallási kérdésekkel foglalkozunk majd, hanem mint ahogyan az egyházi iskolák felvállalják a társadalomban betöltött szerepüket, ezeken az estéken is a család, a társadalom, a közösség, a gazdaság kérdései kerülnek előtérbe a keresztény hit által biztosított háttérrel. A Felvilágosodással egy sajátos szakadás támadt az emberekben a tudás, és a hit között – utalt egy olasz filozófus gondolataira a főpásztor. – Korunknak sok–sok problémája ebből az eltávolodásból származik. A filozófus szerint a tudomány azzal foglalkozik, ami van, de a hitnek, az ember valóságos, tejesebb tartalmának ez nem elég, igénye van abban is gondolkodnia, aminek lennie kellene. A kettő dinamizmusából valósulhat meg az emberhez méltó élet. Az Esti beszélgetések kitűzött témái reális képet alkotva a jelen helyzetet tárgyalja szem előtt tartva azt, aminek lennie kellene, és ezt a kettő ötvözve vonja le a következtetést, fogalmaz meg irányelveket.

Az első – „Emberi jogok Európában és nálunk" című – vitafórum vendégeként Dr. Morvai Krisztina büntető jogászt, az ELTE büntetőjogi tanszékének docensét köszönthettük. A hajdúsági területről, görög katolikus családból származó jogásznő, mindig a kiszolgáltatottak oldalán harcol, elszánt igazságkereső, a tudományos fokozatai mellett felsőfokú teológiai végzetséget is szerzett.

Morvai Krisztina előadásában az emberi jogok tekintetében abból indult ki, hogy az emberi méltóság alapja maga az ember, akit az Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett. Egyszeri, megismételhetetlen, csodálatos, akinek az élete valahová tart. Jelen társadalmunk nem emberközpontú, profit-, pénz-, hatalom központú gondolkodásával sárba tiporja az ember jogait.

– Ami ma hazánkban működik az az emberi méltóság elnyomásának véghezvitele, gazdasági, kulturális szociális jogainak semmibe vétele, amit fogyasztói társadalomban különböző eszközökkel viszik véghez – emelte ki és hasonlította össze az emberi jogok, emberi méltóság tiszteletben tartását hazánkban és Európában, amiben szintén sereghajtók vagyunk.

Morvai Krisztina felhívta a figyelmet a keresztény ember és minden ember küldetésére, a közügyekben való véleménynyilvánításra, amely egyben politizálást is jelent. A politizálás tehát nem bűn, hanem erény. Minden embernek feladata, hogy a közügyekben megszólaljon.

Az ember nem eszköz, jogait, méltóságát tiszteletben kell tartani, védeni és biztosítani kell.

Továbbá kiemelte, hogy alapvető emberi joga egy népnek, egy közösségnek a nemzeti önrendelkezési joga. Egy népnek jogában áll meghatározni a saját országának a fejlődési útvonalát, milyen országban szeretne élni, milyen gazdaságot, oktatást szeretne.

Voltaire a felvilágosult gondolkodó a társadalmi igazságtalanságot bírálva kifejtette, hogy a királyok hatalma a néptől ered, a nép ruházza rájuk a hatalmat, hogy mindenki érdekében és a köz javára kormányozzák országukat. Ebből következik, ha egy uralkodó, vagy egy hatalmon lévő kormány rosszul vezeti az országot, a népnek jogában áll leváltania.

Kovács Ágnes
sajtóiroda