2007. október 01., hétfő 02:00

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Zarándoklata Sárospatakon

2007. szeptember 29-én, szombaton tartotta a Szent Erzsébet évhez kapcsolódó egyházmegyei zarándoklatát a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Sárospatakon. Bosák Nándor megyéspüspök hívására, mintegy 35 egyházközség 1500 hívője zarándokolt el Szent Erzsébet szülővárosába, hogy közös imádsággal kérjék a magyar szent királynő közbenjárását, pártfogását és példáját megszívlelve megújítsák elköteleződésüket Isten és a felebarát szeretető szolgálatában.
A zarándoklatra érkező híveket 10 órától elmélkedések és a debreceni Szent József Gimnázium fiataljainak – Lajos őrgróf és a leprás találkozását bemutató – megrázó hangvételű kis előadása várta. Az ünnepi szentmise a zsúfolásig megtelt templomban Bosák Nándor püspök atya és a jelenlévő harminc egyházmegyés pap celebrálásával 11 órakor kezdődött. A főpásztor köszöntő szavait követően Pásztor Károly pápai prelátus, Pócspetri plébános mondott ünnepi szentbeszédet. A homiliában úgy szólt Szent Erzsébetről, mint fénylő és útmutató csillagról hazánk, Európa sőt az egész világ egén. Kiemelte, hogy a rövid életpályát élő szent királynő, nehézségei és küzdelmei közepette azért tudott hivatásához és feladataihoz hű maradni, mert szilárd alapokat kapott szüleitől, melyet megértett és befogadott. Erzsébet továbbá teljes életet élt, mert felismerte hivatását és azt megalkuvás nélkül megvalósította, nem engedve környezete csábításának. Élete küzdelmes napjaiban pedig az erőt és a bátorítást azokból a találkozásokból merített, amelyeket imádságaiban élt át mesterével, barátjával Jézussal.

A szentmise végén a hívek tiszteletüket fejezték ki Szent Erzsébet ereklyéje előtt. A zarándoklatot délután a közösen elimádkozott Szent Erzsébet litánia zárta, melynek végén az Oltáriszentség jelenlétében, a szent közbenjárását kérve, a főpásztor az egyházmegyét, annak papjait, híveit, családjait és rászorultjait Isten irgalmas szeretetébe ajánlotta.

Kovács Ágnes
sajtóiroda