2007. október 15., hétfő 02:00

Brenner zarándoklaton a Szatmári Esperesi Kerület papjai

2007. október 9-11. a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Szatmári Esperesi Kerületéből 6 plébános a Szombathelyi Egyházmegyébe zarándokolt, hogy Brenner János sírjánál és vértanúságának helyén imádkozzon boldoggá avatásáért, akit 50 évvel ezelőtti öltek meg. Megrendítő volt az események helyszínén hallani az akkori történteket, melyet a vértanú pap öccse, Brenner József helynök atya mondott el. Hivatásunkban megerősödést jelentett a fiatal pap vértanúsága, hogy Jézus Krisztus üzenetét minden körülmények között hirdetnünk kell.
Lehetőségünk volt találkozni Veres András püspök atyával, aki egyházmegyénkből származik és a Szombathelyi Egyházmegye több papjával, akik szívélyesen fogadtak bennünket.

Zarándoklatunkon a Székesfehérvári Egyházmegyében ellátogatva kértük az 1000 évvel ezelőtt született Szent Imre közbenjárását. Kaszap István sírjánál pedig boldoggá avatásáért fohászkodtunk.

A Győri székesegyházban a Szűzanya képe előtt nemzetünkért imádkoztunk és boldog Apor Vilmos sírjánál pedig a vértanú püspök közbenjárását kértük.

Zubály Lajos
plébános Vásárosnamény