2007. október 20., szombat 02:00

…Több fegyelem, több kegyelem… Katekéták továbbképzése a Debrecen-nyíregyházi Egyházmegyében

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye világi katekétái évente két alkalommal kötelező továbbképzésen vesznek részt Nyíregyházán az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézetben (ELI). A 2007. október 16-i találkozó témája az elmúlt alkalmakhoz hasonlóan a 2006-ban megjelent A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma volt. A 2006/2007-es tanévtől kezdődően az egyházmegye katekétái a katekizmusról tartott előadások során fejezetenként átelmélkedik annak tartalmát, amely segít megértetni, mélyíteni a nehezebben körülírható fogalmak jelentését is. Az előadók a dokumentummal a katolikus hit teljességét kívánják bemutatni, elkerülve az Egyház tanításának hibás és töredékes, szűkítő értelmezését.
Mindezt az egyházmegye lelkipásztorai élményszerű előadásai segítik elő. Ez alkalommal Tóth László atya az erkölcsi kérdéseket vizsgálva érintette a soron következő fejezetet.

Kiemelte, hogy az erkölcsi törvényeket legalább olyan szigorúsággal kellene mérvadónak tartani, mellette dönteni és emberi természetünkből következve hagyni, hogy az bekövetkezzen, mint ahogyan a fizikai törvények, azok természetéből adódóan bekövetkeznek. Az erkölcsi törvényekhez való hozzáállásunk következménye a lelkiismeret, amelyek mint az Isten által emberi szívbe írt szavak nevelése, formálása rajtunk múlik.

A következő rész témájában a 10 parancsolat címmel Kerekes László nyíregyházi káplán foglalta össze gondolatait. László atya megtérése előtti időből hiteles életízű példákkal élményszerűen mutatta be az Isten és az ember kapcsolatának természetszerűségéből adódóan örök, betartandó törvényeket. Kiemelte, hogy a világot Isten teremtette, amiből következik, hogy a világ csak teremtmény nem Isten, tehát egzisztenciálisan nem bízhatjuk az életünket a világra, valamire, egyedül csak az Istenre.

A Kompendiumról szóló továbbképzések során a katekéták nem csak előadást hallhatnak, hanem számonkérésnek is eleget tesznek az Egyház hitének alapvető, lényeges elemeit tartalmazó dokumentum fejezeteiből.

A nap során a katekétáknak lehetőségük volt megismerni a Kartográfia Tankönyvkiadó által kiadott – a katolikus biblia fordításához igazodó – Újszövetség valamint Ószövetség című részletes térképeket. Ezt követően a közelgő Biblia évhez kapcsolódóan javaslatok születtek, hogy milyen módon és formában lehetne elérhetővé és ismertté tenni a bibliaismeret elmélyítését is segítő térképeket a hittanos gyermekek számára.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében ebben az évben a katekéták munkáját segítő koordinátorok, felelősök kapcsolódtak be a hitoktatók szolgálatát segítő feladatok, találkozók szervezésébe. A tervek szerint a koordinátorok évente 2-2 lakalommal regionális találkozókat szerveznek egy-egy adott területen (Debrecen és Nyíregyháza helyszíneken) mentálhigiénés szakember, pszichológus, szakpedagógus irányításával, közösségépítő feladatok, játékok beiktatásával, azzal a céllal, hogy erősödjön a katekéták közössége.

Az egyházmegyei hitoktatásban jelenleg hatvanegy lelkipásztor és száz fő világi hitoktató szolgál.

Kovács Ágnes
sajtóiroda