2007. október 18., csütörtök 02:00

Bioetikai kérdések

Az élet kezdetének aktuális bioetikai kérdései címmel tartott előadást Nyéky Kálmán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara bioetika oktatója október 15-én Debrecenben a II. János Pál Intézetben.
A II. János Pál Intézet ebben az évben alakult meg Debrecenben a Szent László plébánián. A Magyarországon hiánypótló szerepet betöltő intézet célja II János Pál pápa gazdag tanításának átadására, hirdetése, gyakorlati megvalósítása. Az ebben a szellemben kezdődött előadássorozat első témája a bioetika kérdéseit, a néhai szentatya Evangélium Vitae enciklikájának, bioetikai kérdéseit vizsgálta. II. János Pál nem valláserkölcs, hanem etika tanításával hidat teremtett az emberek között. Enciklikája kifejezi az egyház hitét, erre azért volt szükség, hogy kimondjon bizonyos dolgokat az életvédelemmel kapcsolatban, mert korunkban ezek valóban kérdésessé váltak. Fölmerül a kérdés, hogy miért nem beszél erről a Szentírás. Valószínű azért, mert akkor teljesen természetes volt az élet védelme.

A hipokratészi eskü is kimondja...

„Mindig az élet mellett kell dönteni" – hangsúlyozta Nyéky Kálmán atya előadásában, majd az élet kezdetére a biológia aspektusából mutatott rá, amit fontosnak tart, hiszen ez határozhatja meg annak etikai kérdéseit. Az 1970-es években az embrió első 14 napjáról még nem is beszéltek, a későbbi – a mesterséges megtermékenyítéshez kapcsolódó – kutatások által vált mindez nyilvánvalóvá. Az 1982-es etikai bizottság többségi döntése alapján az embrióval annak első 12 napjáig lehet kísérletezni, holott az már teljesen autonóm, saját energiáját használva vándorol a méhben, tehát az élethez való minden jog megilleti. Az élet tehát a megtermékenyítéssel kezdődik. Az abortusz választása a halál kultúrája. II. János Pál szerint ezzel szembe kell állítani az élet kultúráját. Ennek védelmére szólít fel a Hipokratészi eskü is miszerint: „Senkinek sem adok halálos mérget, akkor sem, ha kérik, és erre vonatkozólag még tanácsot sem adok. Hasonlóképpen nem segítek hozzá egyetlen asszonyt sem magzata elhajtásához."

Mintha háború lenne...

Az előadó grafikonnal szemléltette a magyarországi népességfogyást, amely szerint a háború alatt csökkent a legerőteljesebben. 1982-ben II. János Pál pápa megválasztásának idején szintén drasztikusan negatív tendencia volt érzékelhető, olyan mértékben tombolt a halál kultúrája, mintha háború lett volna. Mára a terhesség-megszakítások száma ugyan csökkent, de ez köszönhető, az abortív fogamzásgátló szerek széleskörű használatának, valamint a kevesebb gyermek vállalásnak. Érdekes statisztikai adat, hogy a magyar népesség több mint 50%-a dönt a terhesség megszakítás engedélyezése mellett, az iskolai végzettséget figyelve pedig az alacsonyabb (8 ált.) iskolát végzett emberek döntenek inkább az élet mellett.

Nyéky Kálmán atya érdekes előadásában érintőlegesen a szólt az abortív fogamzásgátló módszerekről, és kiemelte a Billigs, a természetes családtervezés módszerének alkalmazását is. Véleménye szerint a lehetséges alternatív megoldások ebben a kérdésben:

Megtartóztatásra nevelés, gyakori bánat,
Tájékoztatás, a fogamzásgátlás hatásmechanizmusáról,
A férfi és nő antropológiájának tanítása,
A természetes családtervezés tanítása.


Kovács Ágnes
sajtóiroda