2007. október 17., szerda 02:00

Az Európai Unió keresztény értékrendje Esti Beszélgetések Debrecneben

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Esti beszélgetések című közéleti vitafórumán havonta egy alkalommal a vallási kérdések mellett a gazdaság kérdései is előtérbe kerülnek Debrecenben, a Szent József Gimnázium dísztermében. Október 18-án Dr. Csaba László közgazdász, egyetemi tanár „A magyar gazdaság az európai integrációban és a keresztény értékrend" címmel tartotta meg vitaindító előadását.
Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök, a fórum házigazdája köszöntőjében kiemelte, fontos foglalkozni azokkal a kérdésekkel, amelyek a gazdasági életben, illetve a közösség, a nemzet életében fontosak. Az egyház úgy szeretne részt venni a társadalomban, hogy azokhoz a feladatokhoz, amelyek a mindennapi életet irányítják, az élet eligazításához szükséges erkölcsi irányelveket kínálja fel. A gazdaság olyan tényező, amely nem hagyhatja ki az erkölcsi vonatkozású dolgokat.

Dr. Csaba László professzor gondolatait 6 fontos irányelv köré csoportosította, amelyek mintegy bizonyítják, hogy az Európai Unió alapvetően normatív értékek mentén szerveződött, a 10 parancsolat alapján a keresztény értékekre épült.

Elsőként kiemelte a megbékélés gondolatát, amelynek fontos eleme a megbocsátás, a másik ember elfogadása. A megbékélés gondolata túllép a történelmi igazságtételen ezért nem a történelmi igazságot keresi, hanem a megbékélést. Az Európai Unió nem az önfeladással, nem igazságtétellel, hanem új alapokon egy olyan világot akar felépíteni, amelynek alapvető eleme a béke, mint krisztusi üzenet. Ez alapján jön létre a megbékélés, ami a belátásból, a kölcsönös elfogadásból merítkezik.

Továbbá megjelenik az európai értékrendnek és a keresztény értékrendnek az átfedése, amely nem más, mint a szociális Európának a kérdése. Ez sok mindenben, de alapvetően a gazdasági konstrukcióban jelenik meg: a közös valuta bevezetésében, a költségvetési politika, a stabilitási és növekedési egyezményben, az egyik országban megszerzett társadalom biztosítási követelések másik országba való átvitelében. Van okunk a reménykedésre, mert azokból a dolgokból, ami a gazdaságból a mi életünket érintik: a pénz stabilitása, a közpénzekből való gazdaság kiszámíthatósága, illetve az, ha a pénzügyi és emberi szempont összeütközik, akkor az emberi szempontok kerülnek előtérbe.

A harmadik terület, ahol a keresztény értékrend érvényesül az Európai Unióban az igazmondás elve. Amikor a közösségre tartozó kérdésekről beszélünk, akkor van bizonyos kötelezettség a tekintetben, hogy valós adatokat kell nyilvánosságra hozni, mert e nélkül a közösség nem tud dönteni. (Pl. Vannak olyan intézmények, amelyek figyelnek, vigyáznak a valós helyzet bemutatására.)

A Részvétel alapelvét tárgyalva kiemelte a professzor úr, hogy a Kádár rendszer az antipolitikára koncentrált. Az Európai Unió az öntudatos polgári közösségből indul ki, aki utána megy a dolgoknak, aki érintett a köz ügyeiben nem azért, mert jól megfizetik, hanem mert igényli, hogy jelen legyen, hogy döntésével befolyásolja a körülötte lévő világot.

A következő elv kérdése, az Európai Unióban az, hogy van e törekvés a távlatra. A jövőben kell gondolkodni. Távlatot adó, jobb világot teremtő gondolkodásra van szükség, emiatt Európának távlatokra van szüksége, alkotmányra, amely meghatározza a következő 20 évet. A jelenlegi alkotmány öncélú, nem veszi figyelembe azt, ami mindenkinek jó. Kérdés az, hogy kinek az Európáját akarjuk létrehozni, mi a jövő útja.

Végül Csaba László kiemelte, hogy az Európai Unió végső soron egy keresztény projekt. A II. vatikáni Zsinat utáni teológia, nemcsak a hitvallókról beszél. Karl Rahner teológiája nyomán megfogalmazott anonim keresztényeknek nevezzük azokat, akikben benne van egyfajta indíttatás, problémamegoldó készség, az életük emberhez méltó berendezéséhez, amely viszont a 10 parancsolat alapján történik. Ezt figyelembe véve látjuk, hogy az Európai Unió semmi másról nem szól, hanem arról, hogyan kellene a világot berendezni, hogy tudnának az emberek az országhatáron belül különféle fajták között különféle időtávlatban egymással megegyezni. Ezek fontos és alapvető feladatok.

Kovács Ágnes
sajtóiroda