2007. november 03., szombat 01:00

Szent Imre nap Nyíregyházán

„Ne pusztítsd önmagad, tiszteld az életet!", „Éljen részvét a szívedben!", „Házasságig őrizd meg tisztaságod!" – nagy dolog manapság, ha fiatalok fogalmaznak meg keresztény értékeket követő intelmeket társaik számára. Melyik szülő nem örülne annak, ha gyermeke öntené szavakba ezeket a szavakat? Egy értékeket közvetítő iskolában a tanulók nap, mint nap találkoznak hasonló üzenetekkel, amelyek beépülnek az elméjükbe, beíródnak a lelkükbe. A nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium Általános Iskola és Kollégium zászlóján nap, mint nap találkoznak a tanulók az intézmény szellemiségét hirdető üzenettel. „István hitével, Gizella szeretetével, Imre tisztaságával."

A 15 éves gimnázium évről évre méltó módon idézi fel névadója és egyben példaképe Szent Imre alakját. Teszik ezt nemcsak önmagukban, hanem a határon túli katolikus intézmények tanulóival, pedagógusaival együtt ünnepelve. November 5-7-ig Szent Imre születésének az ezredik évfordulójára emlékezve Munkácsról a Szent István Líceumból és Szatmárnémetiből a Hám János Római Katolikus teológiai iskolaközpontból mintegy 46 fő érkezett az iskolájukba, hogy felidézzék őseink, Árpádházi szentjeink értékeit, mélyítsék életük példáinak üzenetét.
A Szent Imre napi szentmisén Bosák Nándor megyéspüspök atya hívta fel a fiatalok figyelmét az iskola névadójának világos értékekkel bíró, Isten tanítását követő példamutató életére.

– Az üzenet időtlen – emelte ki gondolataiban Megyesi Mária, az iskola igazgatója. – De mit üzenhet Szent Imre tisztasága nemzedékről nemzedékre? Sík Sándor szavaival válaszolva: az örök szüzesség „...jelenti azt a termékeny nyugtalanságot, amely nem tudja beérni azzal, ami van, hanem különbet, többet, nagyobbat akar..., valami szépet odaad valamiért, ami még jobb, még szebb...A szüzesség állandó hősiesség, harc a szabadságért..."

A Szent Imre napot méltó módon az Árpádházi királyok életéből rendezett vetélkedővel koronázták a diákok. Míg a „nagygimnazisták" (9-12. oszt-ig) a szellemi vetélkedő változatos feladataival birkóztak, addig a „kisgimnazisták" (5-8 osztályig) az Árpádházi szentek életét feldolgozó versenyfeladatokra állóképekkel, mini jelenetekkel válaszoltak rögtönzött díszletekkel illusztrálva. Látható volt az egész iskola alapos felkészültsége is, amit a közönség felé intézett villámkérdések frappáns megválaszolása igazolt. Szent István, fiához Imre herceghez intézett intelméhez hasonlóan a versenyzők világos, mély, keresztény értékű intelmeket fogalmaztak meg diáktársaiknak. „Légy önmagad!" „A világon mindent elvehetnek tőled kivéve a tudásod, ezért fejleszd azt!"

A délután folyamán az iskola által készíttetetett emléktáblát helyeztek el a Széchenyi utcai Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző és Speciális iskolája és Kollégiuma falán, amely épület helyén a Szent Imre Gimnázium szellemi jogelődje a Királyi Katolikus Gimnázium diákotthona, az Érseki Szent Imre Internátus állt. Az emléktáblát Dr. Seregély István érsek úr helyezte el, ás áldotta meg.

A szellemi töltekezés után gazdag program várta a határon túli fiatalokat. Élményfürdő látogatással kezdték a kikapcsolódást, de ellátogattak többek között Sárospatakra, Mádra, Debrecenbe a városok nevezetességeivel gazdagítva történelmi ismereteiket. A háromnapos gazdag programszervezésbe a tavaly megalakult Rákóczi Szövetég Szent Imre Középiskolai Ifjúsági Szervezete is bekapcsolódott. Ezzel mintegy csatlakoztak a szervezet felnőtt tagozatához, amelynek kiemelt célja a Határ Menti régiók nemzeti, történelmi, keresztény értékeinek, kultúrájának megismerése, a kapcsolatok elmélyítése a határon innen és túli magyar fiatalok közötti kapcsolatok erősítése.

Kovács Ágnes
sajtóiroda