2007. november 20., kedd 01:00

Szent Erzsébet év lezárása a debreceni Szent Erzsébet Otthonban

Debrecenben a Szent Erzsébet Otthon lakói is a Szent Erzsébet év során imáikban, ünnepeikben az Árpád-házi szent példáját szem előtt tartva, ünnepeltek, és zárták be a jubileumi évet november 19-én. Az idős emberek verssel, felolvasással, énekkel színesítették az ünnepséget, amely a Bosák Nándor püspök atya által bemutatott szentmisével ért véget.
A főpásztor homíliájában többek között kiemelte Árpád-házi Szent Erzsébetnek az Istennel való szoros kapcsolatából az imádságból erőt merítő szeretetszolgálatát. A szeretet szentjének élete során megfigyelhető, hogy mindig elveszített valamit. 4 éves korában a szülői háztól kellett megválnia, attól a szeretetlégkörtől, ahonnan több szentet is tisztelhetünk (Szent Margit, Szent Kinga, Boldog Jolán). Gyermekként innen vitte magával azt az alapot, ahonnan merítette erejét életének nehéz időszakaiban. Később elveszítette édesanyját, majd szeretett férjét, lemondott a vagyonáról, míg végül koldusként hagyta el a fejedelmi várat, míg végül betegeket ápolva 24 éves korában meghal.

Életének válságos helyzeteiből mindig az Istenhez való ragaszkodás, az imádság vezette ki. Mindegyikünk élete valamiképpen hasonló a Szent életéhez. Valahonnan elindulva az életünk során mindig elveszítünk valamit. Egészséget, munkahelyet, családtagot. Ha figyeljük Erzsébet példáját, megtanulhatjuk, hogy a jó Isten az újabb nehézségekkel erősíteni akar bennünket. Szent Erzsébet életének legfontosabb tanúsága az előrelépés és Isten felé fordulás. Ő az imában minden feladatát az Istennel beszélte meg és meg tanulta a feladatot az Isten oldaláról szemlélni. Sokszor mondjuk, hogy az Isten nem hallgat meg, de én hallgatok-e az Istenre, figyelek-e az ő szándékára?

A 2003-ban alapított Szent Erzsébet otthon 76 lakója és 28 napközis tagja szeretetközösségben tölti napjait. A dolgozók védőszentjük Szent Erzsébet példáját szem előtt tartva igyekeznek ajándékká válni a rájuk bízott idős emberek életében. Minden ünnepre lelkesen készülnek műsorral, karácsonyra betlehemest játszanak, apró ajándékokkal, kedveskednek a hozzájuk betérő iskolásoknak, vendégeknek.

Kovács Ágnes
sajtóiroda