2009. szeptember 21., hétfő 02:00

Vasmise Békési Sándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye nestora

Dr. Békési Sándor címzetes apát, címzetes főesperes, nyugalmazott plébános, a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye legidősebb, legtekintélyesebb tagja, nestora — hosszú papi évek állomásain mindenütt megbecsülést szerzett. Példaadó papi életet élt. Szolgálatának 65 évéért mondott köszönetet együtt az ajaki és a környékbeli egyházközségek híveivel, az ajaki felekezetek, a helyi önkormányzat, közösségek képviselőivel 2009. szeptember 20-án Ajakon hálaadó szentmisén.
Békési Sándor Nagykállóban 1921-ben iparos családban született. A mindennapi ministrálás élménye az imádságos, vallásos öt gyermekes családi élet már hétéves korára kimondatta vele a papi hivatás iránti vágyat. Nagykállói tanulmányai után az Egri ciszterci Gimnáziumban tanult 1936-40-ig.

„Áldom az Istent, hogy megismerhettem őket, mert amikor '36-ban édesapám meghalt a tanárok szinte gondomat viselték. 5-en voltunk testvérek."

1940-ben leérettségizett, és Budapesten végezte el a teológiai tanulmányait. „1946-ig voltam Pesten, ott ért a háború is, a szeminárium 70-80 papnövendékének tanult az óvóhelyen tartották az előadásokat."

1944 az orosz hadsereg közeledése miatt december 24-én pappá szentelték Budapesten. Ha a teológiai tanulmányait is beleszámítjuk mintegy 70 év szolgálatot köszönhetünk Békési atyának. Innen Kisvárdára került hitoktatónak, majd 48-ban Miskolcra.

„1948 a fordulat éve volt, az idős emberek ezt jól tudják. Akkor még hatezer katolikus papja volt az országnak most csak kettőezer. A tizenegyezer szerzetesi hivatásból ezer-ezerötszáz maradt. Államosították az iskolákat, feloszlatták a szerzetesrendeket. Miskolcon az egyik hittanórám tett ártatlan kijelentésemért demokráciaellenességgel, államellenességgel vádoltak, és elhelyeztek közel húsz évre egy távol eső helyre, Kékcsére. Akartam hinni, azt, hogy „Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa" (Mt 5,10). Soha nem zúgolódtam. A püspök úrnak tett engedelmességre esküt tettem, ott volt jó, ahová küldött. Következő állomásom Kállósemjén volt, és végül Ajakra kerültem. Ajakon 28 évet töltöttem. Innen Győrbe kerültem, majd a nyugdíjas éveimben Budapestre kerültem, besegítek az atyáknak, jelenleg is aktív szolgálatot végzek.

20 kg prédikáció

Békési Sándor atya prédikációjában kihangsúlyozta a pap legfontosabb feladatát: a prédikálást, a hitoktatást, és a hívekkel való személyes kapcsolatát. Ajaknak a mai napig háromszáz fő hittanosa van.

„1971-ben amikor Ajakra kerültem abban a papszegény világban az egyházközség az elsők között ott állt. A 2500 lelkes katolikus közösség 60 év alatt 13 papot adott. Fel kell tenni a kérdést: Hiteles pap vagy-e? Meg van-e elégedve veled Jézus, mint a főpásztor? Legfőbb kötelességem a prédikálás volt. 20 kg a súlya a prédikációimnak. Soha nem álltam ki a hívek elé felkészületlenül. A második legfontosabb feladatom a hitoktatás volt. Legalább 100 prédikációt intéztem a hívekhez arról, hogy miért fontos a hitoktatás és rendszeresen beszámoltam, hogy milyen munka folyik ott. A papnak ennél fontosabb munkája nincsen."

Jobban ismerte a híveit, mint ők egymást. Házszenteléskor december végétől február első hetéig minden házba bement és elbeszélgetett az emberekkel. A szobája falára ki volt függesztve ki melyik utcában lakik, és kik járnak a templomba.

Az Isten a tenyerén hordott engem, mert sok mindentől megmentett. 39-ben azt az orvosom azt mondta, annyira gyenge a szívem, hogy nem javasolja a papi hivatást. De én akartam pap lenni, és lám a vasmisémet végzem. Optimista vagyok? Igen! Rövid távú? Nem hosszú távú. A pokol kapui nem vesznek erőt az egyházon! Én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig. Tessék ezt elhinni! Sok mindent kibírt már a magyar nép a Jóisten továbbra is velünk lesz."

A szentmise után elsőként Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök atya hálát adott a Jóistennek Békési Béla életéért, tehetségéért, a papi hivatásáért, majd Dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora az ajakról elszármazott papok és közülük annak az öt papnak a nevében mondott köszönetet, akik Békési atya szolgálata alatt választották a papi hivatást. Arra kérte a vasmisés plébánost, hogy imádkozzon az egri szeminárium kispapjaiért, a papi hivatásokért.

Aki lustálkodik, az rozsdásodik

Kerekes Miklós ajaki polgármester Békési Sándor plébános gyakran idézett közmondását idézte: „Aki lustálkodik, rozsdásodik". A polgármester kiemelte a plébános közéleti tevékenységét is. Önkormányzati képviselőként neki köszönhető, hogy a rendszerváltozás után az első települési címerben helyet kapjon a kereszt. A polgármester olyan sikeres embernek tartja a nyugalmazott plébánost, aki alázatos, hasznára van kétkezi munkája által környezetének. Kerekes Miklós polgármester az önkormányzat nevében egy 101 éves latin nyelvű misekönyvet nyújtott át az ünnepeltnek.

Majd a felekezetek, közösségek képviselőinek köszöntő beszédei hangzottak el, amelyek megérdemelnének egy-egy külön bekezdést, hiszen személyes élményeket, együtt töltött éveket szólaltattak meg.

Békési Sándor atya, a jó Isten áldja meg, és éltesse sokáig!

Kovács Ágnes
sajtóiroda