2009. szeptember 21., hétfő 02:00

Megújult a debreceni Szent Anna székesegyház

Az 1721 és 1746 között épített Szent Anna római katolikus plébániatemplom – 1993 óta a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye székesegyháza – a hazai barokk építészet egyik nagyszerű alkotása immár megújulva, páratlan szépségével gyönyörködteti az oda betérőket Debrecen szívében.
A nyár elején elkezdett belső felújítási munkálatok befejeződtek. Restaurálták a magyar szenteket ábrázoló boltozati freskókat, átfestették a falakat az 1700-as évekbeli eredeti, halványsárga színűre és az elmúlt négy hónap alatt több mint 500 négyzetméteren fektettek le új járólapokat. A sekrestyét is felújították, de gazdagodott a székesegyház berendezése is az elmúlt hónapok során. A főoltár jobb oldalán lévő püspöki szék és az asszisztencia számára fenntartott ülőhelyek aranyozott díszítést kaptak, amely fölé Bosák Nándor főpásztor elkészíttette a főoltár motívumait követő ún. stallumi részt a püspöki címerrel.

Legutóbb a templom külseje 2000-ben újult meg, majd 2005-ben helyreállították a mennyezetig érő neobarokk főoltárt is. Az oltárkép Rahl Károly neves bécsi festő alkotása.

A jelenlegi felújítás közel 30 millió forintba került. A költségeket pályázati forrásból, az egyházmegye 10 millió Ft-os támogatásából és a hívek felajánlásaiból fedezték.

Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke a felújított templomot hálaadó szentmisében áldotta meg 2009. szeptember 20-án.

– A templom annak az Istentől jövő bölcsességnek a kisugárzó helye, ami az életünkben termést hoz – emelte ki az ember életében kiemelt szerepet betöltő a templom helyét a főpásztor. Majd kifejtette, hogy az Isten házában az ember Isten jelenlétét, a Vele való közvetlen találkozást élheti meg, ezért az ember igyekszik a templomot széppé tenni, Isten nagyságának a szeretetét kifejezni a művészetével, kétkezi munkájával, anyagi áldozatával. A templom atmoszférája a maga csendjével, szépségével, tisztaságával, nyugalmával hozzá járul ahhoz, hogy az ember megélje azt a találkozást, amelyet nem talál meg máshol. Ezért a templom mindig nyitva van, hogy az élet feladatai közül oda belépjünk, nem menekülve az élettől, hanem fölemelkedést, erőt, a bátorságot merítve. Majd a templom két fontos eszközére hívta fel a figyelmet, az oltárra, amelyet Krisztus minden szentmisében megterít számunkra az élet kenyerével, és az ambóra, ahol megteríti számunkra az ige asztalát is. Itt találkozunk a nekünk útmutatást mutató tanítással, hitünk igazságaival.

A főpásztor kifejtette, mint ahogy a szülőház, szülőváros, szülőföld egy biztos pontot jelent az ember számra, úgy a templom a keresztény ember számára a szülőföld, a hazaváró otthon, amely megoldja az összekötést az előttünk lévőkkel és a következő nemzedékekkel is.

Orosz Lőrinc a székesegyház plébánosa a szentmise végén megköszönte a támogatásokat, a fizikai segítséget, a felajánló imákat. A felújítás alatt a vasárnapi szentmiséket a templomban tartották, így egész nyáron keresztül minden hétvégén nagytakarítás folyt a templomban. Külön köszönet illeti a már több templomot is építtető Orosz Lőrinc plébánost – aki munkájával, imádságaival, végigkísérte, megszervezte, koordinálta a felelősségteljes, nagy horderejű munkát. Az Isten fizesse meg áldozatos munkáját, szolgálatát.
Kovács Ágnes
sajtóiroda