2009. szeptember 18., péntek 02:00

A remeterák plédája Ökumenikus tanévnyitó istentisztelet

A Debreceni Egyetemi Lelkészségek diákjai, lelkészeikkel (Balázs Viktória evangélikus, Kustárné Almási Zsuzsanna és Püski Dániel református, Marincsák László görög katolikus, Köbli Tamás OP. és Tóth László római katolikus egyetemi lelkész) közös ökumenikus tanévnyitó istentiszteleten vettek részt 2009. szeptember 16-án Debrecenben a Református Egyetemi Templomban. Az istentiszteleten Balázs Viktória evangélikus lelkésznő Pál apostol bátorítását „...ami mögöttem van, azt elfelejtem, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé" (Fil 3,14) a remeterák szemléletes példájával ötvözve emelte ki az új tanév lehetőségeinek felismerését, a kihívások legyőzését, egy új élet, új kapcsolatok megszületését, szellemi fejlődését.

„A remeterák ha talál egy kagylót, amibe belefér, akkor abba költözik és addig ott él, ameddig ki nem növi azt. Ha kinövi, akkor elindul, és addig megy, amíg nem talál egy újat, az eddiginél nagyobbat. Ezt a folyamatot élete során többször is megismétli, pontosan annyiszor, amennyiszer ez szükséges. Ha érzi, hogy kicsi a kagyló, amiben él, akkor nem tétovázik, hanem fogja magát és elmegy. A remeterák képes változtatni. Nem marad az addigi helyén csak azért, mert jól ismert és kényelmes. A remeterák bizonyos tekintetben bölcsebb nálunk. Sokszor ragaszkodunk valamihez, ami nem illik ránk, amit kinőttünk, ami nem kényelmes, de ragaszkodunk hozzá csak azért, mert ismerős, és megszokott. Ahhoz, hogy szellemileg növekedni tudjunk, ki kell mozdulnunk a kényelmi zónából, még akkor is, ha kissé kellemetlen, ha kezdetben nehézségekkel, akadályokkal jár, mert ami működött tegnap, az nem biztos, hogy ma is működőképes. Lehet ez egy munka, amit kinőttünk, egy kapcsolat, amit felül kell vizsgálnunk, vagy egy viselkedés, amin változtatnunk kell.
Ahelyett, hogy kitartanánk és még keményebben próbálkoznánk, van egy pont, ahol meg kell kérdeznünk magunktól, hogy jó-e ez így nekem? És ha nem vagyunk biztosak abban, hogy a válaszunk igen, akkor kérhetnénk Istentől értelmes szívet, amely különbséget tud tenni jó és rossz között. Amikor egy belső hang sugall nekünk valamit, és úgy érzed, hogy mozdulnod kell, az azért van, mert van valahol számunkra egy kagyló, ami jobban illik ránk. De nem tudjuk elfoglalni azt addig, ameddig nem hagyjuk el a régit. Az új tanév sokunknak új kagylót hozott magával, felelősséget, munkát, társat. Lehet, hogy szokatlan, lehet, hogy nem méret után készült, hogy képzeletünkben egy másfajta kagyló képe élt, de most már itt vagyunk benne. Nem kell keseregni, hanem hagyni kell, ami mögöttünk van, és arra összpontosítani erőnket, ami előttünk van."

Találkozásaink ősztől a Szent Anna Székesegyházhoz kapcsolódnak. Itt tartjuk ifjúsági szentmiséinket minden szerda este 18-tól, majd ezt követően kis csoportokban beszélgetünk, dolgozunk, játszunk a Varga út 17 szám alatti közösségi házban.

4 felekezet — római-, görög katolikus, református és evangélikus lelkészség működik a Debreceni Egyetemi Lelkészségeken belül. Közös programjaikon találkoznak az ökumenikus tanévnyitón, havonta a taizéi imaórákon, a novemberi halottak napja környékén, amikor közösen megemlékeznek az egyetem elhunyt oktatóiról, diákjairól és karácsony táján a karitatív szolgálatban. A diákok tanévnyitón már kezükbe vehették azt az információs füzetet, amely részletesen tartalmazza féléves programokat.

A Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség tagjai szerdánként szentmisén vesznek részt a Szent Anna székesegyházban, ezután közösségi foglalkozáson beszélgetnek, játszanak, imádkoznak, dolgoznak. Tagjai olyan fiatalokból álló szolgáló közösség, amely a város egyetemistáit és főiskolásait szeretné segíteni azáltal, hogy megismerteti közösségével, a vallásos fiataloknak lehetőséget nyújt a közös imádságra, kulturált kikapcsolódást ajánl, szociális, karitatív programokkal mélyíti a szolidaritást és megkeresi, párbeszédre hívja azokat a fiatalokat, akik valamilyen oknál fogva eltávolodtak a vallástól, vagy éppen a keresés fázisában vannak. A lelkészség működését tekintve egy átfogó szervezet Debrecenben, amely arra törekszik, hogy a városban működő egyetemista római katolikus közösségeket, csoportokat, kollégiumokat összekapcsolja, segítse a kommunikációt és a találkozást, tiszteletben tartva minden közösség egyéni arculatát.
Kovács Ágnes
sajtóiroda