2009. szeptember 02., szerda 02:00

Több mint kétezer diák kezdi a tanévet… Tanévnyitó szentmise Nyíregyházán

Tanévnyitó szentmisét mutatott be Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök Nyíregyházán a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium kápolnájában. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye területén három egyházmegyei fenntartású oktatási intézményben és a debreceni Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek által működtetett Svetits Intézetben ebben a tanévben összesen 79 osztályban 2 106 diák foglalja el a helyét az iskolapadokban.
Bosák Nándor püspök atya a tanévnyitó szentmise homíliájában a Genezáreti tavon viharba került tanítványok evangéliumi példájára utalva kiemelte, az iskolai tanév sem sétautazás, hanem kemény helytállást, komoly feladatot, kihívást jelent. Ahhoz, hogy a diákok megbecsüljék az Istentől kapott képességeket, be kell tartaniuk az Ő parancsait. A 10 parancsolat adja és mutatja meg az élet igazi értékét és irányát. Az egyházi iskolákban — jellegéből következően — az eszmény, az irány, a mérték nemcsak materiális szinteken mutatkozik meg, hanem az emberi élet mélyebb dimanzióját, mélységét is áthatja. Az élethez a társadalomban való helytálláshoz ezekre a kincsekre nélkülözhetetlen szükség van. Az egyházi iskola szellemisége az igazi életre készít fel.

Mindig van, aki szilárdan áll

Megyesi Mária az intézmény igazgatója az iskola ez évi — „ Most újra feléledünk, mert ti szilárdan álltok az Úrban." (1 Tessz 3,8) — jelmondatát szem előtt tartva hangsúlyozta, hogy mindig vannak, akik szilárdan állnak a hitben, akik erősek, szembenéznek a problémákkal, áldozatot hoznak, megoldásokat talának. Példájukkal fel tudják ébreszteni a vágyat a gyengékben, hogy ők is újraéledjenek. Felhívta a diákok figyelmét, hogy érezzenek maguk mellett olyan társakat, akikben élő hit van és tevékeny szeretettel fordulnak a másik felé.

A nevelők számára a jelmondat második részét „...mert ti is szilárdan álltok az Úrban" kiemelve, példaként állította a szilárd hitü, erős, szeretetteljes ,egyszerre megértő, óvó, de követelményeket támasztó Szent Gellért püspököt, aki Imre herceget gyengédséggel vette körül, de szigorú nevelésben részesítette.

1014. tanév

A tanévnyitó szentmisén részt vett dr. Hoffmann Rózsa egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pedagógiai Intézetének vezetője, és Dr. Vinnai Győző főiskolai docens, önkormányzati képviselő is. Hoffmann Rózsa a diákokhoz szólva kiemelte, a boldogság elérése erőfeszítéssel jár, küzdeni kell érte. Teilhard de Chardin keresztény filozófus szerint háromféle boldogság van az ember életében. Van aki ott marad a hegy lábánál, és egy idő után az unalom, céltalanság boldogtalanságába zuhan. Vannak, akik eljutnak a hegy derekáig, de nem vállalják a további küzdelmet, és egy idő után ők is az el nem végzett feladat okozta lelkiismeretfurdalást élik meg. Azok a boldog emberek, akik a csúcsig eljutva közelebb kerülnek az éghez, az Istenhez, élvezik a tiszta levegőt,és földi boldogsággal tölti el őket az, hogy leküzdették önmagukat.

1014. éve, 996-ban alapÍtották meg az első kolostort és benne az első iskolájukat a bencés szereztesek Szent Márton hegyén. Ezt követően évszázadokon keresztül a a kereszténység tartotta fenn és működtette az iskolákat, amely tényre Hoffmann Rózsa szerint is méltán lehetünk büszkék 20 évvel ezelőtt ismét megnyíltak az egyházi iskolák kapui. Azóta a egyházi, katolikus iskolák virágzásnak indultak, hiszen az adatok is bizonyítják, hogy a születési ráta csökkenésének ellenére is egyre több szülő választja gyermekének a keresztény felekezetű iskolákat.

Bosák Nándor egyházmegyés püspök augusztus 31-én a kisvárdai Szent László Szakközépiskola és Kollégiumának tanévnyitó ünnepségen is részt vett.

Kovács Ágnes
sajtóiroda