2009. június 29., hétfő 02:00

Csak az Isten, Isten és senki más nem Isten!

Szent László, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye védőszentjének napján Bosák Nándor főpásztor, az egyházmegye papjai és hívei ünnepi szentmisén adtak hálát a védőszent közbenjárásáért, azokért az adományokért, amit az egyházmegye közössége köszönhet Szent László példájának a követésében. Az ünnepi szentmise homíliájában Dr. Franz Scharl bécsi segédpüspök osztotta meg gondolatait a hívő közösséggel június 27-én Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya társszékesegyházban.
- Nem mi vagyunk az elsők, akik megvallják a hitüket a 21. században, de a mi feladatunk az, hogy ezt továbbadjuk a családokban, a plébániaközösségekben és a társadalomban - kezdte gondolatait Franz Scharl bécsi segédpüspök. - Szent László nem titokban volt keresztény ő a nyilvánosság előtt vallotta meg a hitét. Idősebb testvérét, I. Gézát a trónra segítette, ezzel azt is világosan láthatjuk, hogy számára a hatalom nem jelentett elsőbbséget, nem jelentett kábítószert. Ő az evangéliumból élt - utalt a főpásztor az efezusiakhoz írt levélben a „legyetek erősek!" felszólításra, ami iránymutató lehetett az Árpád-házi király életében.

Az istenfélelem erénye

- Akartok-e ti is ebből az erőből élni? - tette fel a kérdést a főpásztor. - Szent László, mint király számára az erősség, a jámborság és más adományok mellett az istenfélelem jelentette a legfontosabbat. Ez az erény mindennél erősebb volt benne. Mit jelent ez? Azt, hogy csak Isten, Isten és senki más nem Isten. Nem a király, a püspök, senki, csak egyedül az Isten, Isten. Mi az ő szolgái vagyunk és Isten a mi legnagyobb szolgánk, ami abban a különlegességben mutatkozik meg, hogy emberré lettünk. Az, hogy megszülettünk az Isten szeretete irántunk. Hogy az ember hisz, vagy nem hisz az teljesen mindegy - fogalmazott a segédpüspök és rávilágított arra, hogy az emberi hitünk alapja, az, hogy mi Istentől származunk és nem magunktól. Ezáltal lesz az Atya jelenvalóvá, láthatóvá. - Mi, akiknek az isteni lehetőség adománya a keresztségben megadatott, a kiváltságosak közé tartozunk. Így nemcsak a szerető Isten képmásai vagyunk, hanem Isten gyermekei is Jézus Krisztusban a szentlélek által. Isten megajándékozott bennünket az emberi léttel, ez számunkra egy feladatot, kihívást is jelent. Elsősorban Istent szeretni, az embereket szeretni, úgy, ahogy önmagunkat szeretjük. Az Isten iránti szeretetünk egész életünkben kell, hogy megvalósuljon. Ez a kiegyensúlyozottság adja meg nekünk az egészséget. Isten egyetlenként teremtett bennünket, mindenki egyedi teremtménye Istennek. Úgy tekintsetek tehát egymásra, mint Isten egyedi teremtményére – fejezte be gondolatait Franz Scharl bécsi segédpüspök.

Pro Communitate Christiana díj

A szentmise végén Bosák Nándor püspök atya megköszönte azoknak a világi munkatársaknak a munkáját, akik önzetlen, fáradhatatlan munkájukkal lelkipásztoraik segítségére voltak egyházközségeik életében.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke 2007-ben a Pro Communitate Christiana díjat alapított, azok elismerésére, akik életművükkel, vagy különös figyelmet érdemlő és példát adó tevékenységükkel gazdagítják az Egyházmegye hívő közösségét. 2009-ben Egyházmegyénk védőszentjének ünnepén ezt az elismerést Demény Pál a berettyóújfalui egyházközség világi elnöke, Hevele József a debreceni Szent Anna plébánia gondnoka és Váradi Antal a balmazújvárosi egyházközség kántora és gondnoka kapta. Köszönjük fáradozásaikat.
Kovács Ágnes
sajtóiroda