2009. április 10., péntek 02:00

Díszpolgári címmel tüntették ki Bosák Nándor megyéspüspököt Debrecenben

A Debreceni Önkormányzat Képviselőtestülete határozatával „Debrecen Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető címet adományozott Bosák Nándor római katolikus megyéspüspök részére 2009. április 8-án az ez évi ünnepi közgyűlésen.
I. Lipót magyar király 1693. április 11-én adományozta Debrecennek azt a kiváltságlevelet, amelyben a várost szabad királyi városi rangra emelte. Debrecen város közgyűlése méltón emlékezve erre a napra – a város napján – az 1991-ben alkotott rendeletében ebből az alkalomból díszpolgári címet, Pro Urbe, Mecénás és Sajtó díjat adományoz, valamint átadásra kerül a Kölcsey Ferenc ösztöndíj. A díszpolgári cím adományozásával a közgyűlés kifejezésre juttatja nagyrabecsülését azok iránt, akik a város és lakossága érdekében példamutatóan munkálkodtak, maradandót alkottak, akik hozzájárultak Debrecen szellemi és anyagi gyarapodásához, valamint a város nemzetközi hírnevét tovább erősbítették.

Bosák Nándor megyéspüspököt – aki idén ünnepli 70. születésnapját –, 1963-ban szentelték pappá, majd 1993-ban II. János Pál pápa az általa alapított Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye első püspökévé nevezte ki. A főpásztor nagy gondot fordít a két közigazgatási megyét magában foglaló egyházmegye hitéletének fejlesztésére, különösen az ifjúság keresztény nevelését tartja szívügyének. Ennek érdekében vállalta az egyházmegyében újjászervezett három középiskola fenntartását, valamint az ifjúságért érzett felelőssége nyilvánult meg az egyetemi lelkészség megalapításában is. Eddigi püspöki szolgálata alatt Debrecen két lakótelepén épült új templom és a régiek is megújultak. Sokféle módon igyekszik elősegíteni a keresztény felekezetek közötti együttműködést, az ökumenikus szemlélet megerősödését. Egyházmegyei szolgálata mellett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia munkájából szintén jelentős részt vállal. Különféle felnőttképzési formákban lehetőséget biztosít a vallási műveltség szintjének emelésére, a tudatos keresztény közéletiség fejlesztésére. Több alapítványt, civil szervezetet támogat és évek óta hasznos munkát végez a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumában is. Műveltsége, nyitottsága, teológiai felkészültsége, ökumenikus gondolkodása és emberi tulajdonságaiért köztiszteletnek örvend. A díszpolgári cím adományozásával a Közgyűlés, Debrecen várost gazdagító, példaértékű munkásságát kívánja elismerni.

Kósa Lajos Debrecen város polgármestere a díszpolgári cím katolikus püspöknek való adományozását a kálvinista Rómában történelmi lépésnek nevezte. I. Lipót magyar király által a város szabad királyi rangra emelése azt a feltételt vonta maga után, hogy a város lakosai a katolikus vallást szabadon gyakorolhassák. Így méltán mondható történelmi lépésnek ez a kitüntetés.

Az „urs" a település házainak az összességét, vagyis az anyagi valóságot jelenti, a „civitas" a polgárok egyetemét, ahol a polgárok a maguk értékeit, szellemi, emberi portékájukat kínálják föl, hogy a közösség ebből gazdagodjon. – Bosák Nándor a kitüntetettek nevében mondott köszönő beszédében a város szó régi latin nyelvű – urs, civitas – megfelelőjét megemlítve kiemelte, hogy a város nemcsak a megélhetést biztosító infrastruktúra meglétét jelenti, hanem gazdag kultúrával, lelkülettel, hangulattal bíró szellemi közösség is. Majd köszönetét fejezte a városnak azért, hogy azok az értékek, amelyeket a kitüntetettek munkájukkal, szolgálatukkal képviselnek a város értékelte, befogadta a közössége gazdagodására. Az, hogy a városban katolikus püspökség van, azt jelenti, hogy a város nem szűkkeblű, utalt Kósa Lajos polgármester gondolatára a püspök. Az egyházi szolgálattal adott szellemi, erkölcsi, kulturális értékek a város egész képéhez hozzátartoznak, annak közössége a civitas egyre gazdagabb értékesebb lesz.

A ünnepi közgyűlés további díjazottjai: A Pro Urbe díjat Vad Zsigmond vezető lelkész, a Debreceni Református Egyházmegye esperese, Dr. Szemerédy Miklós nyugalmazott erdőmérnök, erdészeti szakértő kapta. Debrecen Város Mecénása díjjal Fülöp Zsoltot, a Delog Debreceni Logisztikai Központ és Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatóját és Horváth Lajost, a HBZ Kft. ügyvezető-tulajdonosát tüntették ki. Debrecen Város Sajtódíját Széles Tamás újságíró, a Debreceni Városi Televízió ügyvezető igazgatója, valamint Kölcsey Ferenc művészeti ösztöndíjat Szipál Márton, világhírű fotográfus és fotóművész kapta.

Kovács Ágnes
sajtóiroda