2009. április 13., hétfő 02:00

Ökumenikus keresztút Szatmárcsekén

2009. virágvasárnapján ökumenikus keresztútra került sor Szatmárcsekén Ranyhóczky János római katolikus plébános és Tiba Zsolt református lelkész szervezésében. A keresztútra szép számban érkeztek Fehérgyarmatról, és a környező településekről is, bizonyítva a szatmári nép ökumenizmusát, és összefogását.
Jézus szenvedéstörténetének első hét állomásánál azt a keresztutat végeztük el, amelyet II. János Pál pápa is szorgalmazott, és amely bibliai alapokon nyugszik. A katolikus templom zsúfolásig megtelt református és katolikus hívekkel. Szép színfoltja volt a keresztútnak, hogy az énekeket kamarazenekar kísérte, és szólót énekelt Fülep Beáta nagyari református lelkésznő.

A római katolikus templomból a „Jer, lássuk az Úr keresztjét" című református, illetve „A keresztfához megyek", című római katolikus éneket énekelve indultunk át a református templomba, a kereszteknél megállva és imádkozva, jelképesen Jézus keresztjét hordozva, megmutatva a világnak, hogy a Krisztusba vetett hit milyen fontos az emberek számára. Ebben a kilátástalan világban, amelyben élünk, újra fel kell fedezni Krisztus tanítását, a valódi értékeket. Az önmagát feláldozó szeretet, az egymásra odafigyelés, a családunkkal és közösségünkkel való törődés, és az élet végtelen tisztelete, amelyet pontosan a szégyen és halál fája, maga a kereszt tanít nekünk üdvösségünk eszközévé válva. Épp ezért hirdette a körmenet a világnak: hit és Krisztus nélkül nem lehet élni, és az embernek kifelé is ki kell mutatnia hitét.

A református templomba megérkezve folytatódott tovább a keresztút a másik hét állomással. A résztvevő hívek lecsendesedve ismét átadták magukat az áhítatnak, közösen imádkozva minden keresztúti állomás végén, amely alatt a világ és az emberek problémáira kértek Istentől segítséget.

A hívek egyöntetű megállapítása volt, hogy a Nagyböjt vége felé hagyományteremtő értéke van az ökumenikus keresztútnak, és érdemes évről évre lelküket ebben a formában is ráhangolni a Húsvét titkának megértésére.

A képek elérhetők a fehérgyarmati római katolikus egyházközség honlapján (www.romaikatolikusfgy.5mp.eu), a Galéria menüpontból.

Kovács Ágnes
sajtóiroda