2009. február 02., hétfő 01:00

A család fontossága

2009. január 31-én, szombaton este az újfehértói Római Katolikus Templomban, azok az emberek, akik Seregély István nyugalmazott egri érsek atya (A család fontossága) címmel meghirdetett előadására eljöttek, szinte minden ülőhelyet elfoglaltak, és nagy érdeklődéssel hallgatták a főpásztor szavait.
Juhász Imre plébános atya köszöntő szavai után az érsek atya az 52 esztendős lelkipásztorkodásának tükrében kezdte meg az előadását. Hangsúlyozta nem mond majd új dolgokat, a keresztény élet 2000 éve megfogalmazott értékeit erősíti meg. Felhívta jelenlévők figyelmét arra a tényre, hogy egyetlen érték van, amely nem más, mint:

Az emberi élet.

A többi az mellékes. Kincsnek kell tekintenünk az életet, és meg kell találnunk az értelmét. Érsek úr feltette a kérdést: Honnan is van az életünk? Istentől kaptuk ajándékba. Erőfeszítéseket kell tennünk, azért, hogy éljünk. Küzdenünk kell. Egyedül mindezt azonban nem lehet végig csinálnunk. Szükség van az embertársainkra, szükségünk van az Istenre. Szemléletes példával támasztotta alá mindezt az atya: mennyi ember munkája kell ahhoz, hogy minden reggel az asztalunkra kerüljön a „mindennapi kenyerünk".

A hangsúly a tartalmas életen van.

Az élet élni akar. Az életnek építkezni kell. Az embert a teremtő Isten teremtette. Mivel az Isten a maga képére teremtette az embert, a maga hasonmására teremtett bennünket, ezért teremtő társai vagyunk Istennek.

A férfi és a nő az otthonteremtő közösség alapja.

Az emberiség jövője a legegyszerűbb emberi közösség a család. A család a születésétől kezdve gondozza gyermekeit, az utódokat. Az Úr Jézus, amikor a világra született mindenről lemondott. De a családról nem mondott le. Betlehemi egyszerűségbe született, ott volt mellette Mária az anyja és József az apa. Fontos az életet teremtő, biztonságot adó család megbecsülése.

Hogyan is működik a család?

Ma közel 6 milliárd ember él a Földön. Fontos és fő cél: megtartani a családokat. Hiszen a családnak a feladata, hogy felnevelje a következő generációt. Összehasonlította Seregély atya a múlt és jelen családi formáit. Régen a falvakban élő családok szinte egész életükön át nem hagyták el a falu határát. Nem tették ki a lábukat a saját falujukból és még is boldogok voltak.

A szülők megtanították gyermekeiknek az együtt, egymásért élést. Tamási Áron sorait idézve: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne."Abban a közösségben ahol jól érzem magam, ahová visszatérhetek, ahol felnevelt az anyám és apám, akikhez tartozhatom, akik biztonságot jelentenek.

Régen a családban az apa megtanította a fiát szántani, vetni, aratni, kenyeret keresni. Az anya a leányát megtanította hogyan kell összetartani a családot. Nemzedékről nemzedékre szállt ez az örökség.

Mire is kellene nevelni az embereket?

Első lépés: fontos legyen a házasság. Egy férfi és egy nő, ketten együtt hasonlítanak Istenre. Megtalálja a párját mindenki, akivel majd 10,20,30,40,50, stb. évig él majd szeretetben. A párt keresni kell. A keresésben ott van a családalapítás igénye. Az „összeillesztés" a szerelem, amely képes két embert boldogítani. Amelyben Istennek is öröme telik. Az igazi szerelemre a történelemből vett példákkal is érvelt érsek atya. Szent Erzsébet életét, Rómeó és Julia szerelmét valamint a boldoggá avatott Batthyányi házaspárt megemlítve.

Életre szóló vállalkozás a házasság.

Egy élet kell ahhoz, hogy felneveljék a szülők a gyermekeiket. A házasság csak akkor ad biztonságot, ha a házastársak hűségesek egymáshoz. A házasság, amely önkéntes döntés alapján született, nem rábeszélés, nem érdek, nem kényszer alapján köttetett. Két ember kapcsolata, akiknek közös a döntése. A kapcsolat három szinten kötődik: A férfi és a nő testi-lelki, kapcsolatában. A párjához kötődő szerelem, szeretet érzelmi szintjén. Valamint a stabil döntés szintjén. Seregély érsek atya gondolatait XVI. Benedek pápa Az Isten szeretet kezdetű enciklikájának idézeteivel folytatta.

A házasság Szentség, a kegyelem forrása.

A házasság megkötésének helye a templom. A házasság erény, amelyet gyakorolni kell a házasságon belül. Aki jó házasságban él a gyermekei is tovább adják ezt. Az érsek atya papként is nagyon sok jó házasságot látott. A keresztény családokban hibák is vannak, de ezeknek a hibáknak a korrigálásában ott van a megbocsátás és a szeretet, amely mindenre képes.

Ahol egészséges szeretetben élnek ott örömmel várják a kisgyermeket.

A gyermek nevelése nemcsak kötelesség, de egyben nagy felelősség is. Hiszen a szülők az egész életüket a családnak, a gyermeknevelésnek szentelik. A család tervezése a világ keresztje. A születésszabályozásról is említést tett az atya. A meg nem született gyermekekről is beszélt. A családnak fontos szerepe van a gyermeknevelésben. Fontos, hogy a családok megfelelő iskolát válasszanak a gyermekeiknek. Ahol a fő tantárgy a család megerősítése, ahol embert formálnak.

Zárásként: Nagy Szent Gergely leghíresebb művéből a Liber Regulae Pastoralisből idézett érsek atya. Nagy Szent Gergely alakjában sokszor vélik felfedezni az utolsó rómait és az első európait. ... Az akkori európai helyzet képét, gondolatait vezette át a mai keresztény Európa építésének feladati felé.

Mielőtt közös imát mondtunk volna a családokért, Seregély érsek atya, hálaadó gondolataival és áldásával fejezte be az előadását.

„Hálát adok a hazámnak, az örök élő Istennek, a családomnak, amelyben felnőttem. Hálát adok a keresztény iskoláknak, amely a kereszténységemben megerősített. Adjon az Isten mindenkinek boldog házasságot! Boldog családot! Én nem félek a jövőtől, Az örökkévalóságtól."

Zsirosné Seres Judit