2009. február 02., hétfő 01:00

Osztatlan szívvel… Találkoztak az egyházmegye szerzetesei

„... segíts, hogy minden imánkon azzal az elhatározással induljak, hogy veled akarjak egyre jobban úgy látni, úgy ítélni úgy cselekedni, úgy beszélni, mint Jézus. Szeretnék továbbra is igent mondani minden hívásodra, és mindig azonnal és örömmel megtenni azt, amit kívánsz, amit tennem kell..." – hangzott el a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szerzeteseinek közös imája, amely egyben az elkötelezettségük megújítását is jelenti. Ez egy jó alkalom arra, hogy visszaemlékezzenek arra az egész életre szóló pillanatra, amikor a személyes döntésüket odahelyezték az Úristen kezébe.Bosák Nándor megyéspüspök Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, a megszentelt élet napján február 1-én meghívta az egyházmegye szerzeteseit Debrecenbe a Szent Anna székesegyházba, hogy közösen adjanak hálát Isten hívásáért, és imádkozzanak új hivatásokért.

– Mózes, amikor elvezette népét az ígéret földjének határához mintegy végrendeletként arról a tanításról beszélt, amit 40 év alatt mondott népének – kezdte elmélkedését Bosák Nándor megyéspüspök a szentmisén. – Mózes ígéretet te tett a népnek: „Erre így szólt hozzám az Úr: Prófétát támasztok nekik testvéreik köréből, mint téged, neki adom ajkára szavaimat, s ő mindent tudtukra ad, amit parancsolok neki." (MTörv.18,18) Mózes tudja, hogy az Isten gondoskodik népéről. Ő nemcsak a választott népet, hanem minden követőjét úgy vezeti, hogy mindig támaszt közülük prófétákat, akik az üzentét közvetítik.

osztatlan szívvel...

– Szent Pál apostol a Korinthusiakhoz írt levelében a mindennapi élet állapotairól beszél, arról, hogy a házasságban, az élet különböző helyzeteiben, a mindennapi életben hogyan kell megvalósítani a hitet, és milyen jelentősége, szerepe van annak, aki a nőtlen életet özvegységben, szüzességben vállalja. – A főpásztor kifejtette, Szent Pál beszédének az alapgondolata, hogy az ember osztatlan szívvel egészen átadva magát, tegye oda magát Isten kezébe. Ebben a szellemben kell, éljünk nem csak a szűzi-, nőtlen-, hanem valójában minden életállapotban.

– Az egyháztörténelmet követve látjuk, hogy a kereszténység fejlődésének a kezdetétől fogva példaadó emberek jelennek meg, akik az élet különböző helyzeteiben kimagasló módon, az osztatlan szívvel való szolgálatra adnak példát. Így születtek meg a szerzetesi közösségek, amelyek más-más területeken vállalnak feladatokat, szolgálatokat és teljesítik prófétai hivatásukat, küldetésüket Isten üzenetét, ajándékát hordozva és képviselve.

Az egyházmegye területén összesen öt szerzetesrend működik mintegy 40 szerzetes jelenlétével. Nyíregyházán a Kamilliánus Rend, a Szent Kamill Leányai a betegek szolgálatát végzik a kórházakban, szociális intézményekben, a Segítő Nővérek rendje a világban a különböző munkahelyeken tesznek tanúságot a krisztusi szegénységről, engedelmességről, tisztaságról. Debrecenben a Domonkos rend tagjai a Szent László plébánián látják el feladatukat és a Miasszonyunkról elnevezett Szegény Iskolanővérek rendje karizmájuk szerint a tanulásra vágyó fiatalok Istenhez vezetését segítik a Svetits intézetben tanításuk, szolgálatuk által.

A szentmisét agapé követte, ahol kötetlen beszélgetés formájában folytatódott a szerzetesek találkozója.

Kovács Ágnes
sajtóiroda