2009. augusztus 17., hétfő 02:00

Magyar kultúra napja Pusztadoboson

Pusztadoboson szép, figyelemreméltó esemény is zajlik már évek óta. A kultúra napjára a falubeli gyerekek szavaló-, prózamondó versenyen mérettetnek meg, majd másnap az egész iskola - tanárok, gyerekek - átjönnek a templomba és ott szép megemlékezést tartanak ebből az alkalomból. A gyerekek szavalnak, prózát olvasnak és természetesen néhány gondolatot is szoktunk ajándékozni ebből az alkalomból, majd megáldjuk a Kölcsey sírjára szánt koszorút. A koszorú elhelyezéséről azok a gyerekek gondoskodnak, akik az előző napi szavalóversenyen eredményt értek el. A nagy esemény az ökumené jegyében történik.
(Pusztadobosi hírek)

A faluban szép keresztényi szokás alakult ki már évek óta. Nevezetesen a Kárpát-aljáról minden évben gyalog zarándokolnak el a hívek augusztus l5-re Máriapócsra. Fáradtan, izzadtan érkeznek meg és Pusztadobos népe nagy-nagy szeretettel fogadja őket a falu szélén várva a zarándokokat úgy, mint hajdan tették a falubeliek. Az elszállásolásukról a gazdag megvendégelésükről is gondoskodnak. Ez igen nagy esemény a faluban, szép keresztényi magatartás. Örülök annak, hogy a családok szinte kapkodnak az emberekért. Ennek viszonzásául ők is meghívnak bennünket Kárpát-aljára a Szent Miklós-búcsúra. Nagy szervezője ennek a szép eseménynek Nagy Lászlóné Katika karitászvezetőnk és Bíró Györgyné polgármester.

Kedves szokásként alakult ki nálunk szintén a karitász szervezésében az a hagyomány is, amikor karácsony előtt az idősebb embereket – azok szállításáról is gondoskodva, akik nem tudnak eljönni – meghívjuk az iskolába és közösen ünnepeljük velük a szeretet ünnepét.

Fülöp Sándor
plébános