2009. január 28., szerda 01:00

Szent Pál emlékünnep a Szent Anna székesegyházban

A katolikus Egyház minden esztendőben január 25-én ünnepli Szent Pál apostol megtérését, amely napot „pálfordulónak" is szoktunk nevezni. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy a keresztényüldöző Sault a Jeruzsálemből Damaszkusz városa felé vezető úton megszólította a feltámadt Krisztus, s ez a találkozás gyökeres változást, újjászületést eredményezett életében. Az apostol születésének 2000 . évfordulójára meghirdetett „Szent Pál" évben különös jelentősége van ennek az emlékünnepnek. XVI. Benedek pápa arra buzdítatja a híveket, hogy lehetőségükhöz képest zarándokoljanak el azokra a helyekre, ahol Szent Pál missziós útja során megfordult, tartsanak külön ünnepet a székesegyházakban és Szent Pál titulusú templomokban a szent tiszteletére.
Szent Pál apostol megtérésének ünnepén Bosák Nándor ünnepi szentmisét mutatott be Debrecenben a Szent Anna székesegyházban hálát adva Szent Pál életéért és imádkozva azért, hogy az Úr kegyelme az apostol tanítása által elmélyedjen bennünk. A főpásztor felajánlotta szentmisét azokért is, akikhez még nem jutott el az Evangélium.

Szent Pál apostolnak 14 levelét olvashatjuk a Szentírásban, ezek lényeges részét alkotják az Újszövetségnek. Az apostol élete a többi apostolhoz viszonyítva a részletesebben van leírva a Szentírásban – erősítette ezt meg Bosák Nándor püspök atya azzal, hogy Pál apostolt a jeruzsálemi templomban az őt vádló zsidóknak elmondta, hogy ki ő, honnan származik, milyen neveltetést kapott, és hogyan találkozott az úr jézus tanításával, hogyan lett a hit hirdetője. Isten üzenetét hordozó szolgálatban Pál apostolnak kimagasló szerepe volt. Bejárta a Római Birodalom részeit, egyházközségeket hozott létre, gyűjtötte, írásait, leveleit.

„pálfordulás"

Krisztus ellenségéből (a Saulból), apostol (Pál), a keresztény hit hirdetője lett. Damaszkuszba bűnös szándékkal indult, Krisztus híveit akarta megbüntetni azzal a meggyőződéssel, hogy jó ügyet szolgál. Krisztus és követőit az ősi zsidó vallás ellenségeinek tartotta. Jeruzsálemben, ebben az időben tör ki az első keresztényüldözés. Ennek lett áldozata Szent István diakónus (első vértanú), akit igehirdetés közben halálra köveztek. Ebben Saul is részt vett nem tevékenyen, de szemlélőként gyűlölettel a szemében. Vajon mit látott akkor Saul, amikor Istvánra nézett? – tette fel a kérdést a főpásztor. – Látott egy embert, aki a legnagyobb szenvedésében is nyitva látja az eget és Krisztusra való tekintete, a megbocsátásra, a békességre erősíti meg. Biztos, hogy Saul lelkében ez az eset nyomott hagyott, mert Istvánt a Feltámadt Krisztus tette képessé arra, hogy feláldozza az életét a hitéért, és arra, hogy a legnagyobb szenvedésben is a megbocsátásnak legyen az apostola. „Uram, ne ródd fel nekik bűnül!" – és elszenderült.

Pál megtérése után eljut Damaszkuszba, ott megkeresztelkedik, találkozik a segítségére siető Ananiás szolgálóval, a helyi keresztény közösséggel, akiknél megtapasztalja, hogy hitük a tevékeny a szolgáló szeretetben nyilvánul meg.

Saul a feltámadt Krisztussal való találkozás élményében szembesült azzal, hogy amit tett, a gyűlölet, az ellenségeskedés, nem az Isten szándéka. A Názáreti Jézus, aki ellen ő küzd, akiről azt hiszi, hogy keresztre feszítették és meghalt, élő valóság és találkozott vele. Megérti, hogy neki az Isten nem az üldözést szabta feladatul, hanem azt, hogy apostola, hirdetője legyen annak, amely Jézus Krisztustól származik.

Istennek van hatalma bennünket is elindítani, van hatalma és ereje, hogy életünk odaadásával tegyünk tanúságot róla, és van hatalma arra, hogy a mi egyszerű hétköznapi szolgálatunkban is az újat éljük – fejezte be gondolatait a püspök.

Szent Pál tiszteletére bemutatott szentmise felemelő zenei élménnyel párosult. A székesegyház Szent László Kórusa J. Haydn: Nelson mise című művét adta elő. Ebben az évben emlékeznek a zeneszerző halálának 200. évfordulójára, ezért találta a kórus méltónak a mű bemutatását a 2000 évvel ezelőtt született Szent Pál tiszteletére. Szólisták: Molnár Andrea szoprán, Ludmány Antalné alt, Vincze János tenor, Zsengellér Tibor basszus. Orgonán közreműködött: Virágh András Gábor, vezényelt: Dobos Mihály.

Kovács Ágnes
sajtóiroda