2009. január 28., szerda 01:00

Záró imaóra Debrecenben

Debrecenben az ökumenikus imahéten a hagyomány szerint minden este más-más felekezet templomában, meghívott lelkipásztorok, az imahét szerdáján a Szent Anna székesegyházban Bölcskei Gusztáv református püspök a záró imaórán pedig a Bosák Nándor katolikus püspök hirdetett igét, a református Nagytemplomban.
Január 25-én vasárnap Bölcskei Gusztáv püspök bevezető gondolataiban kiemelve a reményt azt hangsúlyozta, hogy Isten kezében mindaz eggyé váljon, amit mi nem tudunk egyesíteni életünkben, közösségeinkben, egyházainkban. Majd értékelte a Biblia évre ökumenikus programsorozatának eredményességét kifejezve, hogy az év során az emberek közelebb kerültek az ő írásához, és egymáshoz.

„Íme, újjáteremtek mindent." (Jel. 21,5)

Bosák Nándor püspök beszédében Ezékiel próféta látomására utalt, amelyben a száraz csontok Isten lelke által új életre keltek. A csontok, az ember földhöz tapadt valóságára, az anyagra hívják fel a figyelmet. „...Emberfia, életre kelnek még ezek a csontok?" – Így feleltem: „Uram, Istenem, te tudod." – Ekkor így folytatta: „Jövendölj ezekről a csontokról! Így beszélj: Ti kiszáradt csontok, halljátok az Úr szavát! ..." (Ez. 37,3) És a látomásban megtörtént a csoda a száraz csontok Isten lelke által élővé váltak.

„ Íme, újjáteremtek mindent" (Jel.21,5) – A főpásztor a Jelenések könyvének gondolatából a próféta látomására utalt, és kifejtette, hogy emberi sorsunk igazi távlata, hogy az Isten – ha befogadjuk Őt –, az Ő igéjével, megtestesülésével, Krisztus feltámadásával újjá alkot, mert az Ő az életet adó valóság. A katolikus főpásztor kérte a jelenlévőket, hogy az imahét keretében is Istent kérve imádkozzanak a keresztények egységéért, mert a mi reménységünk abban van, hogy hiszünk az Ő újjáteremtő erejében.

pálfordulás – újjászületés

A főpásztor gondolatmenetének fő irányát továbbfolytatva a katolikus egyház aznapi liturgiájára, Pál apostol megtérésére utalt, akinek az alakjában, és szolgálatában az újjáteremtés reménységét láthatjuk, szemlélhetjük.

Saul üldözőként indult Damaszkuszba, arra gondolván, hogy ezzel a zsidó vallást mentve Istent szolgálja, majd a damaszkuszi úton megtörtént vele a csoda, találkozik a feltámadt Krisztussal. Az üldözőből apostol, Saulból Pál lett, aki egész életét arra áldozta, hogy hirdesse az Evangéliumot. Ez a találkozás volt az ő újjászületésének a kiindulópontja. Életének a csúcspontja pedig Pál apostol szavaival, „...élek én, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem..." Hogyan találkozott Pál a feltámadt Krisztussal? A püspök atya még két momentumot emelt ki, amelyek minden bizonnyal hatással voltak Pál újjászületésére. Találkozott a belső krisztus képével, a Krisztusért életet adó hittel és bátorsággal István diakónus vértanú szemében, akinek halálra kövezésén, mint üldöző, szemtanúként vett részt, valamint találkozik Damaszkuszban Ananiás szolgálóval, a helyi keresztényekkel, azzal az emberi közösséggel, akiknek a Krisztusban való hite a tevékeny a szolgáló szeretetben nyilvánul meg.

Istennek van hatalma bennünket is elindítani, van hatalma és ereje, hogy életünk odaadásával tegyünk tanúságot róla, és van hatalma arra, hogy a mi egyszerű hétköznapi szolgálatunkban is az újat éljük – fejezte be gondolatait a püspök.

Az imaórát követő agapén Dr. Völgyesi Zoltán a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola – Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének igazgatója bemutatta az intézet által gondozott nemrég megjelent Mediárium című folyóiratát.

Debrecenben az ökumenikus imahét perselyadományával a városban működő hajléktalanokat segítő szervezeteket támogatják.

Kovács Ágnes
sajtóiroda