Nyomtatás
2009. január 22., csütörtök 01:00

Ökumenikus imahét Debrecenben

Debrecenben ezekben a napokban, esténként 5 órakor a különböző felekezetek templomai zsúfolásig megtelnek, hogy a hívek együtt imádkozzanak az ökumenizmus jegyében a keresztény egységért. A hagyomány szerint a hét szerdáján a Szent Anna székesegyházban találkoznak a hívek, ahol Bosák Nándor püspök köszöntő beszéde után Dr. Bölcskei Gusztáv református püspök hirdet igét.
Az imahét szerdára vonatkozó – „Keresztények szemtől szemben a környezeti válságokkal" (Mt 13,31-32) – mottójára utalt Bosák Nándor főpásztor bevezető gondolataiban január 21-én a székesegyházban. Kiemelte, hogy a világ, a környezetünk, amit magunk körül tapasztalunk elszakadt az embertől, megváltozott a természethez való viszonya. Kérte a jelenlévő híveket, hogy ezen a napon ennek a szakadásnak a gyógyításáért imádkozzanak.

„...legyenek eggyé kezedben" (Ez 37,17)

„...illeszd össze az egyiket a másikkal egy fává, legyenek eggyé kezedben..." (Ez 37,17) Bölcskei Gusztáv református püspök Ezekiel próféciájára utalva a koreai keresztények – Isten egyesítő erejében való – hitének példáját emelte ki. A távoli ország hívő népe szinte az őskeresztény korból való lendülettel hiszik és vallják az Evangéliumnak Krisztushoz és az embereknek egymáshoz kapcsolódó erejét. Koreában 100 évvel ezelőtt kevesen hittek a feltámadt Krisztusban, míg napjainkra már az ország több mint 50 %-a kereszténnyé vált, misszionáriusaik szerte az egész világon hirdetik az Igét. Ők nem szűntek meg imádkozni azért az egységért sem, amit számukra észak és dél szétszakítottsága jelent. Évtizedek óta úgy élnek, hogy egymásról semmit nem tudnak.

„...itt van két fadarab illesszük össze..." utalt Papp Géza erdélyi 2004. decemberi beszédére, a kettős-állampolgárság kérdésben is megnyilvánuló anyaország hozzáállására Bölcskei Gusztáv püspök. Isten figyelmeztet és nem hagy nyugodni bennünket. Kérjük az Ő bocsánatát azért, mert mi még közel sem tudtuk hozni azt a fadarabot...

„...figyeljetek oda a méhekre..."

Siránkozunk a világválságon, de nem figyelünk a környezetünkre. A világválságot vissza lehet fordítani, de amikor azt halljuk, hogy vannak országok, ahol eltűnik a méhek 80 %-a, azt nem lehet újratermelni. A világ úgy jó, ahogy Isten megalkotta. Ő azt mondta rá, hogy ez jó, alkalmas arra, hogy itt élet legyen. A református püspök szavaival a környezetvédelemre hívta fel a figyelmet, aminek kérdése rendszeresen háttérbe szorul, a társadalom nem veszi észre Isten teremtett világának a pusztulását. Régi bölcs mondás szerint, az emberek azért halnak meg, mert nem tudják összekapcsolni egymással a kezdetet és a véget. Megszakad az élet ritmusa. Isten szemében minden együvé tartozik. Nem hagyhatjuk, hogy ez az egység megszakadjon...

Debrecenben az ökumenikus imahét perselyadományával a városban működő hajléktalanokat segítő szervezeteket támogatják.

Kovács Ágnes
sajtóiroda