2012. szeptember 05., szerda 02:00

Ünnepélyes tanévnyitók az Egyházmegyében

Írta: Kovács Ágnes sajtóiroda

2012. szeptember 3-án a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében két iskola - a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium Általános Iskola és Kollégium valamint a Kisvárdai Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda - ünnepélyes tanévnyitón adott hálát egyházi fenntartásba kerülésének 20. évfordulójáért. A két iskola nemcsak az elmúlt 20 évre tekint vissza. A Szent Imre gimnázium az 1921-ben alapított Királyi Katolikus Főgimnázium jogutódja, a Szent László Szakközépiskola pedig a Szent Orsolya Rend által 95 éve alapított tanítóképző intézmény szellemében, örökségeként végzi ma is oktató-nevelő munkáját.

Bosák Nándor, az egyházmegye főpásztora mindkét tanévnyitón együtt adott hálát és ünnepelt az elmúlt 20 évért a pedagógusokkal, szülőkkel, diákokkal. Nyíregyházán hálaadó szentmisét mutatott be, Kisvárdán pedig újraszentelte a Szent József kápolnát, a kibővített óvodát és az ebédlőt pedig megáldotta.

Az évkezdés előretekintést is jelent. A főpásztor utalt az ebben a tanévben megkezdődő Hit évére, az isteni ajándéknak a hit elmélyítésének lehetőségére. Felhívta a pedagógusok figyelmét, hogy legyenek tudatában annak, hogy Isten ajándékát adják tovább, amit felelősséggel, elköteleződéssel kell, hogy tegyenek. „A hit nemcsak akkor működik, és válik a javunkra, ha azt befogadjuk, hanem ha hagyjuk, hogy a szívünkre, az értelmünkre is hasson és továbbadjuk azt" - szólt a diákokhoz a főpásztor. Bosák Nándor püspök atyára is nagy hatást gyakorolt a napokban Budapesten megrendezett Genfest 2012 - nemzetközi ifjúsági találkozó -, ahol tizenkétezer fiatal tett tanúságot hitéről, és hívták fel a világ figyelmét arra, hogy „híd" akarnak lenni az emberek között. „Az iskolákban is hídépítés folyik, hiszen az egyik generáció átadja az értékeit a fiatalabb nemzedéknek. A hit évében tudatosítani kell azokat az alapvető értékeket, amivel jobbá tehetjük önmagunkat a világot. Úgy éljetek, dolgozzatok, vállaljátok a küzdelmes napokat az iskolában, hogy felismerjétek azt, hogyan tudtok egymás segítségére is lenni, elfogadni, úgy élni, hogy abból mások is gazdagodjanak." - fogalmazta meg intelmeit a főpásztor.

A szívbéli hit megigazulásra a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál." (Róm. 10. 10.)

Megyesi Mária, a nyíregyházi Szent Imre Gimnázium igazgatója az intézmény ez évi jelmondatával nyitotta meg a tanévet, amely keresztény tanúságtételre hívja fel a pedagógusok és diákok figyelmét. Az igazgatónő felelősnek, erősnek, alkotásra késznek érzi a húsz éves iskolát, és háláját, köszönetét fejezte ki a többcélú intézményért mindazoknak, akik kezdettől fogva segítettek az intézmény fejlődésében.

Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke is üdvözölte a jubiláló iskolát és elmondta, a katolikus szellemiségű Szent Imre Gimnázium szerves részét képezi Nyíregyháza, a megye közoktatásának tárgyi és szellemi vonatkozásban egyaránt, valamint kifejtette, húsz éves távlatában látható, hogy mennyire felértékelődött az egyházak szerepe az oktatásügyben.

A rendezvény fővédnök dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes volt, aki levélben köszöntötte a résztvevőket.

Az intézményben iskolatörténeti kiállítással, Molnár Levente szobrászművész, (szentimrés öregdiák) kiállításával, játékos vetélkedővel elevenítették fel az elmúlt 20 év eseményeit, majd a határon túli vendégek, meghívott civil szervezetek képviselői, iskolaigazgatók is találkoztak az államtitkárság, a megye, a város vezetőivel, képviselőivel. Végül hazai és határon túli turizmussal foglalkozó szervezetek képviselői tanácskoztak az intézményben.

„...Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet..." (Turmezei Erzsébet)

A kisvárdai Szent László Szakközépiskola ünnepélyes tanévnyitójának központi gondolata volt az Oltáriszentség állandó jelenléte az iskolában. A kápolna újraszentelésével 64 év után az Oltáriszentség is a helyére került. Kerezsi Béla igazgató tanévnyitó gondolataiban arra hívta fel a diákok, pedagógusok figyelmét, hogy az Oltáriszentség állandó jelenléte az egyházi iskola gyökereit jelenti az iskola életében. 1918 óta a környékbeli tanuló lányok generációról generációra ebben a kápolnában imádkoztak, mint ahogy az igazgató nagymamája, édesanyja is itt imádkozott. „Lesz-e a ti szívetek közepe a kápolna, tudtok-e ti is így imádkozni a kápolnában, eljutottok-e a háláig, a köszönetig?" - tette fel a kérdést a diákoknak az igazgató.

Matkovics Mária, a római unióhoz tartozó Szent Orsolya rend magyar tartományának tartományfőnöknője szintén azt erősítette meg, hogy: „kincs az eukarisztikus jelenlét az intézményben, minden az Úr szeme előtt történik, aki felé bizalommal lehet segítségért fordulni. Ezt véssétek jól a szívetekbe!"

Az ünnepség végén Szikszay Eszter végzős tanuló előadásában Turmezei Erzsébet : A harmadik című verse hangzott el.

„Valamit kérnek tőled.
Megtenni nem kötelesség.
Mást mond a jog,
mást súg az ész.
Valami mégis azt kívánja: Nézd,
tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet..." (részlet)

 • Galéria:
  • K8.1
  • K8.10
  • K8.11
  • K8.12
  • K8.2
  • K8.3
  • K8.4
  • K8.5
  • K8.6
  • K8.7
  • K8.8
  • K8.9
  • K8