2012. július 27., péntek 02:00

200 éves Tiszadada római katolikus temploma

Írta: Béres Tamás

Tiszadada 2500 fős község a Tisza-kanyarban, mintegy 700 katolikus hívővel. Templomunkat marosnémeti és nádaskai gróf Gyulay Sámuelné építtette. A dadai uradalom magtárépületét alakíttatta át templommá, szentélyt és tornyot építtetett hozzá valamint megemelték a falakat. Templomunk alapkőletétele 1811. május 1, majd következő évben július 26-án szentelték fel.

A falu első temploma a XII. században épült Szent György tiszteletére, amely a XVI. században református tulajdonba került. Ettől kezdve a kastély refektóriuma szolgált szükségkápolnának. Az 1700-as években plébánia alapítását kérték a dadaiak. 1790-től ugyanis a tiszalöki plébániához tartoztak. 1812-ben elkészült a templom, majd 1820-ban a gazdatiszti lakás átadásával önálló plébánia lett Tiszadob Taktakenéz filiákkal és a környező tanyákkal.

1913-ban a tornyot aránytalansága miatt lebontották. Az új toronyhoz beszerzett anyagokat az I. világháborúban hadi célokra használták fel. Talán eme isteni gondviselésnek köszönhető, hogy torony nélküli templomunk nem esett a II. világháború áldozatául, csupán „kisebb" sérülések érték. Ablakokat szétlőtték és a legnagyobb harangot elvitték. A református templomot ugyanis magas tornya miatt robbantották fel. Új torony sajnos azóta sem épült. Régi vágyunk, hogy egyszer ismét tornya legyen templomuknak.

Volt plébánosaink közül kiemelkedő irodalmi munkájáért őrizzük emlékét az 1920-as években itt szolgáló Végh Kálmán Mátyás plébánosnak és Bali Béla szalézi atyának, aki a legnehezebb időkben 1952-73-ig „száműzetésben" volt a dadai hívek lelkipásztora. Templomunk 200. évfordulóján hálás szívvel gondolunk Horváth János, Gáspár Mátyás és Panyi József volt tiszadadai plébános atyákra valamint a későbbiekben Tiszavasváriból kijáró papokra is.

1997-től a tiszavasvári plébánia látja el a dadai lelkipásztori szolgálatot.

A 100. évforduló emlékezetére öntették a nagyobbik harangot Gábor főangyal tiszteletére.

A templomon a két évszázad alatt sok átalakítást és felújítást végeztek elődeink. Ebben az évben a tetőszerkezet megerősítése, a bádogfedés javítása és felületkezelése vált halaszthatatlanná. A munkálatokat egyházmegyénk anyagi segítségével tudtuk elvégezni, amelyet ezúton is köszönünk.

Holló László állandó kiállítás a plébánián

1990-ben Till Aran, hódmezővásárhelyi szobrászművésznő egyházközségünknek adományozta 170 szoborból álló életmű gyűjteményét, amelyek Horváth János atya munkálkodása folytán a plébánia átalakított istállójában nyertek elhelyezést. 1993-ban a több mint kétszáz éves plébánia épület korszerűsítését végeztette el Gáspár Mátyás plébános. 2010-ben a plébánia két szobáját rendelkezésre bocsátottuk Holló László — évtizedeken át Tiszadadán is működő — festőművész alkotásai számára, amelyeket dr. Ujváry Zoltán, a művész fogadott unokája adományozott községünknek.

Az utóbbi években Mák Zsolt plébános úrral a lelkipásztorkodás mellett, nagy gondot fordítunk egyházközségünk egyéb lelki-szellemi-anyagi értékeinek a megmentésére és átörökítésére. A több mint két éve tartó felnőtt katekézis folytán újabb hívek kapcsolódtak be a hitéletbe és váltak a plébániai élet aktív tagjaivá.

A 200. évfordulóra egy nagylelkű adakozó és a hívek jóvoltából a falu első védőszentjéről Szent György vértanúról készült üvegfestmény kerülhetett a templom egyik ablakába, amely Szabó Katalin és Sós Károly alkotása.

Felnőtt katekézis 2 éve

Bosák Nándor püspök atya, július 14-én ellátogatott hozzánk és az ünnepi szentmisén felnőtt híveket részesített a bérmálás szentségében. A szentmisét követően a főpásztor megáldotta a templomot építtető marosnémeti és nádaskai gróf Gyulay Sámuelné szül. kászoni és impérfalvi báró Bornemisza Anna emlékére állított új emléktáblát. Az ünnep vigíliáján gyönyörködhettünk Hummel Gizella ötvösművész által készített magyar koronázási jelvények hiteles másolataiban. Előadást tartott Dr. Bakos Batu a Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend nagymestere. A koronázási jelvények az ünnepi szentmisén is jelen voltak.

E két napos ünnepünkön velünk együtt ünnepeltek tiszavasvári, tiszalöki és tiszadobi társegyházközségeink hívei valamint református testvéreink is. Hálát adtunk Istennek az elmúlt 200 évért és kérésünket fogalmaztuk meg, hogy e helyen mindig legyenek Istent szerető és imádkozó lelkek.

A Tiszavasvári plébánia területén található 5 templom közül ebben az évben 3 templomnak ünnepeljük a jubileumát. 200 éves tiszadadai templomunk mellett 100 éves a tiszavasvári Szent Kereszt és Szent Eleonóra tiszteletére szentelt plébániatemplom, valamint 100 éves a tiszadobi Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelt Isten háza is.

 • Galéria:
  • K10.1
  • K10.10
  • K10.11
  • K10.12
  • K10.13
  • K10.14
  • K10.15
  • K10.16
  • K10.17
  • K10.18
  • K10.19
  • K10.2
  • K10.3
  • K10.4
  • K10.5
  • K10.6
  • K10.7
  • K10.8
  • K10.9
  • K10