2012. szeptember 15., szombat 02:00

Hírek Gávavencsellőről

Írta: Vincze József akolitus

2012. szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján, a gávai Római Katolikus Egyházközség szervezésében mintegy 120 fő zarándok indult Mátreverebély- Szentkút Nemzeti Kegyhelyére.

Az egyházközségünk 2011. szeptember 17-e után - tavasszal és ősszel -, célzottan szervez a környező egyházközségek számára olyan programokat, ahol a hívek kiváló előadók által mélyíthetik hitbeli meggyőződésüket.

2012 őszére rendhagyó módon készültünk. Az eddig megszokottaktól eltérően, most nem gávára a Munkás Szent József templomba invitáltuk a hívő közösségbe vágyó keresztény embereket. Úgy gondoltuk, hogy ezúttal, a jelentkezők vállaljanak kis lemondást, áldozatot és egy zarándokúton vegyenek részt, mely keretében eljuthatnak Szentkútra.

Sári András plébános atyával való egyeztetést követően, meg is indult a zarándoklat szervezése.

Nagy örömünkre szolgált, hogy az első hirdetést követő ötödik napon, már közel 80 fő iratkozott fel az egyházközségek sekrestyéseinél. Így hamar nyilvánvaló vált, hogy egy autóbusz nem lesz elég, kettőre lesz szükség. Jelentkeztek a gávai-, a vencsellői-, a balsai- és még a tiszaberceli egyházközségekből is.

A szervezés időszaka alatt, egy nagylelkű felajánlás is érkezett a szervezőkhöz. Térségünk, egyéni országgyűlési képviselője, Dr. Karakó László Képviselő Úr keresett meg minket és ajánlotta fel szeretettel, jó szándékkal, hogy a 70 személyes nagybusz teljes költségeit magára vállalja. Képviselő Úr felajánlásának köszönhetően, a részt vevők személyenként harmad áron vehettek részt a zarándoklaton. Így – ami ugyancsak nagy öröm volt számunkra-, hogy a kedvező útiköltség hatására teljes családok is feliratkozhattak és közösen vehettek részt a zarándoklaton. Dr. Karakó László Képviselő Úrnak, ezúton is szeretnénk hálás szívvel megköszönni önzetlen felajánlását és segítségét. A Mindenható Isten, sokszorosan fizesse meg jóságát!

A zarándoklat, két autóbusszal 2012. szeptember 8-án el is indult. Útközben imádságok által ajánlottuk magunkat, az otthon maradottakat és jó szándékainkat az irgalmas Isten szeretetébe.

Sokak számára meglepően rövid idő alatt értünk Szentkútra. Az autóbuszról leszállva, rendeztük sorainkat és elindultunk a kegyhely felé. A kegyhely kapujánál fr. Kálmán Peregrin kegyhelyigazgató, ferences szerzetes Atya fogadott minket. Rövid köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy elzarándokoltunk és kérte, hogy vágyainkat, bajainkat, örömeinket helyezzük a Szűz Anya kegyelmeibe és égi édesanyai pártfogásába. Majd megáldott bennünket, ami után énekelve vonultunk a templomba, Mária köszöntésére.

Az ünnepi Szentmise előtt, P. Barsi Balázs ferences Atya osztotta meg gyönyörű gondolatait a jelenlévő nagyszámú hívekkel. Közben lehetőség volt mindenki számára a szentgyónás elvégzésére is.

Az ünnepi Szentmise 11 órakor kezdődött, amelyet Bosák Nándor Püspök Atya, Egyházmegyénk Főpásztora mutatott be. Ezen a Szentmisén nagy megtiszteltetés érte a gávavencsellői akolitusokat: az ünnepi Szentmisében az oltárkörül, majd az azt követő körmenetben, beöltözve szolgálhattunk. Nagy lelki öröm volt ez nekünk!

A Szentmise befejező áldását követően, mindenkinek még bőven volt ideje és lehetősége, hogy felsétáljon a szentkúti forráshoz, vagy a remetebarlangokhoz. Délután 3 órakor aztán búcsút vettünk a Szentkúti Szűzanyától és elindultunk hazafelé.

Püspök Atya emelkedett szentbeszéde végén, kérte a jelenlévőket, hogy rövid csendben mindenki ajánlja fel zarándoklatát. Hátborzongató volt megtapasztalni ekkor, hogy eme pár perc alatt csupán a szellőt halottuk susogni a fák lombjai között, és a madarak csiripelése töltötte be a teret. Bízunk benne, hogy a megszervezett zarándokút alatt, minden résztvevő hasonló módon le tudta csendesíteni lelke zaját és meghalhatta e csendben az Isten szavát, Mária által. Úgy gondoljuk, hogy ismét sikerült hozzájárulni a gávai Római Katolikus Egyházközségnek valami nagyszerű dologhoz. Ez a nagyszerű dolog pedig az emberek Istenre és egymásra való rátalálásának kezdetét is jelentheti. Adja Isten, hogy így legyen!