2012. október 10., szerda 02:00

Megnyitották a Hit évét

Írta: Kovács Ágnes

XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából 2012. október 11-től meghirdette a Hit évét. Ennek ünnepélyes megnyitására a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében 2012. október 7-én, a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya társszékesegyház búcsúünnepén került sor. Az ünnepi szentmisét Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök mutatta be, ahol az egyházmegye papjaival és hívő közösségével görög katolikus papok és a görög katolikus papnövendékek is együtt ünnepeltek.

A hit kaput nyit a számunkra

Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök homíliájában a Porta Fidei — A hit kapuja —, a Hit évét meghirdető apostoli levél bevezető gondolatairól elmélkedett. A főpásztor elmondta, a Szentatya nemcsak azzal a szándékkal hirdette meg a Hit évét, hogy a II. Vatikáni Zsinatra emlékeztessen bennünket, hanem erre késztették a körülöttünk lévő világban zajló problémák, küzdelmek, válságok is. Minden kudarcnak, válságnak a gyökere a hit válsága, annak terhe, hogy az ember eltévesztette a helyes irányt. Az ember számára a hit mutatja meg az igaz élet útját.

Ezután a főpásztor a „hit kapuja" szimbolikus kifejezésre utalva kiemelte, a kapu alkalmas arra, hogy elzárja azt, ami rajtunk kívül van, de arra is, hogy az ember kinyissa azt, hogy megismerje, tudomásul vegye a földi gondolkodásával megtapasztalt világon túli életet. Éppen ezért a hit kinyitva számunkra a kaput, megismerteti a teljes igazságot, Istent, a világ urát és teremtőjét, aki mindennél több.

Megismerni Istent és önmagunkat

„A hit kapuja, amely bevezet minket az Istennel való életközösségre és lehetővé teszi a belépést az Egyházba, mindig nyitva áll előttünk. Akkor tudjuk átlépni a küszöbét, ha Isten igéje elhangzik, és a szív enged a kegyelem formáló erejének." (Porta fidei 7.o.)

Az Isten - a Fia által küldött - üzenetéből, az evangéliumból megismerjük milyen is Ő valójában és kik vagyunk mi, emberek. Az evangélium megmutatja, hogy a hit hogyan vezet az üdvösségre, de csak akkor hat, ha a szív enged a kegyelem formáló erejének. Az evangélium nem egy reklámszöveg. Hagyni kell, hogy behatoljon a szívünkbe, hogy lelkünk legmélyét Jézus Krisztushoz formálja és alakítsa - fogalmazott a főpásztor.

A hitben való szolgálatunk útra kelés. „Belépni ezen a kapun azt jelenti, hogy életre szólóan útra kelünk. Ez az út a keresztséggel kezdődik." (u.o) Jézus Krisztusban Isten gyermekei lettünk, és az életünk folyamán a mindennapi élet helyzeteiben is válaszolnunk kell az ő hívására. A Hit éve további célja, hogy most nagyobb figyelmet fordítsunk a hitünknek, az Istenről, a vallásról, az evangéliumról való tudásunkat gyarapítsuk.

A homília után a szentmise ünnepélyes hitvallással, a keresztségi fogadás megújításával folytatódott.

Elindították a zarándokkeresztet

A szentmise záró mozzanataként Bosák Nándor főpásztor megáldotta és útjára indította azt a zarándokkeresztet, amely szimbolizálja Krisztusba és az Egyházba vetett hitünket, a katolikus hitben való egységünket. „Hűség Krisztushoz, Hűség az egyházhoz" felirat olvasható a Hit éve logóját ábrázoló 2,5 m magas kereszten. A tervek szerint ez a kereszt az év folyamán eljut az egyházmegye 59 plébániájára, ahol az egyházközségek hívei ünnepélyes liturgiával köszöntik, és előtte – a Hit évében - ünnepélyes hitvallást tesznek. A zarándokkereszt útját egy erre az évre megnyitott könyv is dokumentálja, és a hívek ebbe írhatják a Hit éve során megfogalmazódó gondolataikat. Amíg a kereszt az egyházközségekben tartózkodik, a közösségek szentségimádást, bibliaórákat, előadásokat, kulturális programokat szerveznek a hit témakörében.
A korábbi évekhez hasonlóan a Hit évére elkészült a zarándokkeresztet is ábrázoló imalap, azt az év során minden szentmisében áldozás után a hívek közösen fogják imádkozni.

Ima a Hit évében

Szentháromság egy Isten!
Hálát adunk neked szereteted vonzásáért
és a hit kegyelméért,
amely által megismerhetünk téged,
irgalmas és igaz Istenünket.
Köszönjük, hogy Jézusban
megmutattad a hit győzelmes erejét,
és Őt követve növekedhetünk
az Isten- és az emberszeretetben.
A szentmisében szemléljük hitünk szent titkát,
és merítünk az éltető Forrásból,
amely gyümölcsözővé teszi életünket.
Kérünk, növeld bennünk a hit bátorságát,
erősítsd hűségünket Egyházad iránt,
és add, hogy tevékeny hitünkkel
munkatársaid lehessünk
családunk, nemzetünk
és az egész világ megszentelésében.
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya,
hitvalló apostolok és vértanúk;
magyar szentek és boldogok,
könyörögjetek érettünk!
Ámen.

 • Galéria:
  • K15.1
  • K15.10
  • K15.11
  • K15.12
  • K15.13
  • K15.2
  • K15.3
  • K15.4
  • K15.5
  • K15.6
  • K15.7
  • K15.8
  • K15.9