2012. október 24., szerda 02:00

70 éve tértek vissza a domonkos szerzetesek Debrecenbe

Írta: Kovács Ágnes

A debreceni Szent László Domonkos Plébánián és a II. János Pál Intézetben október 20-21-én ünnepelték a domonkosoknak a városba való visszetérése 70. évfordulóját. A gazdag program során hálaadó szentmisét mutatott be Barna Máté OP vikárius atya, s a szentmise végén megkoszorúzta II. János Pál pápa domborművét a Szentatya emléknapja alkalmából. A rendezvény során a debreceni plébánia otthont adott a világi domonkosok országos találkozójának, s az érdeklődők előadást hallhattak „Az Élő Rózsafüzér Társulata" címmel dr. Barna Gábor néprajzkutató, egyetemi tanár, a Stephanus-díj idei kitüntetettjétől, aki korábban ennek az egyházközségnek a tagja volt. Az érdeklődők megtekinthették azt a kiállítást is, amely a domonkos atyák Debrecenbe érkezését és a plébánia 70 éves történetét idézte fel, majd Bécsi Ákos vetített képes bemutatóját láthatták „Domonkosok Debrecenben" címmel.
A domonkosokkal egy időben telepedtek le a ferences atyák is Debrecenben 1942. október 11-én. „A Szent László plébánia domonkosait a Károly Ferenc József u. 6 sz alatti ház udvarán köszöntötték a hívők" – olvashatjuk a Szent Lászlóról nevezett Dominikánus Plébánia Tudósítójából. „P. Bőle Kornél kitűnő domonkos hitszónok ismertette hatalmas és megkapó beszédében a domonkos rendet, ezt a történelmi hagyományokban gyökerező ősi szerzetesrendet. Kérte a debrecenieket, ne a félelmetes inkvizítorok utódait lássák bennük, hanem Julianus barát utódait. Történelmi példában mutatta meg a rend nagyságát, a rendnek a magyar történelemben viselt szerepét."

Már a XIII. században itt voltak

Szent Domonkos rendjének a bolognai II. nagykáptalanja után (1221) a rend elhatározásából térítő szerzeteseket küldtek Magyarországra és az innen keletebbre lévő területekre a kunok és a mongolok térítésére. Ők több kolostort alapítottak Magyarországon, a debrecenit talán 1226-ban. E kolostor valószínűleg a mai debreceni Református Kollégium helyén állt. A domonkosok 1326 után távoztak a városból.

A rendben bizonyára mindig élt a visszatérés vágya Debrecenbe. E vágy azonban csak 1942. október 11-én több mint 600 év múlva teljesedett, amikor a rend és a debreceni hívek élükön dr. Lindenberger János apostoli kormányzó, prépost plébánossal, együttes erővel láttak neki a terv megvalósításának. A buzgó főpásztor segítséget keresett a nagy kiterjedésű városban, amelyet akkor csak egy katolikus plébánia látott el. Az apostoli kormányzó úgy gondolta, hogy a választás elsősorban azokra eshet, akiknek történelmi joguk van a Debrecenbe való visszatérésre. 1934-től P. Badalik Bertalan új tartományfőnök, hivatalba lépésének első évétől kezdődően állandóan szorgalmazta a további tárgyalások felvételét. Végül dr. Scheffler János az új szatmári püspök, nagyváradi apostoli kormányzó 3276/1942. sz. dekrétummal a debreceni Szent Anna plébániát három részre osztotta és meghívta a domonkos és a ferences rendet.

Debrecen városának, Magyarország északi vidéke műveltségi központjának akkor 128 000 lakosa, több középiskolája és egyeteme is volt. A vallási megoszlás szerint: 88 000 kálvinista, 26 000 római-, 5 000 görög katolikus és 10 000 izraelita hívő élt. A városban mindössze 1 római katolikus plébánia és 1 gimnáziumot ellátó piarista rendház volt. Így jogos volt az igény, hogy a római katolikusokat több plébánia lássa el.

Így 600 év múlva 1942. október 11-én újra megalakult Debrecenben a szent domonkos rendi atyák vezetésével a Szent László egyházközség. 1943-ban a mai Füredi úton lévő megvásárolt lakásból zárdát, majd kápolnát alakítottak ki. Az első plébános P. Juhász László OP 1942-től 1944-ig szolgált Debrecenben, őt követte P. Sütő Albert plébános.

A domonkosok építtették a plébánia életét, vállalták a szórványterületek pasztorálását, a klinikai betegellátást, megszervezték az egyetemi lelkészséget. 1943-ban létrehozták a Rózsafüzér Társulatot is, majd a katolikus férfiak Credo egyesületét. Az 1944 júniusában kezdődő bombázások lakhatatlanná tették mindazt, amit felépítettek. A háború után, a sok nélkülözés közepette 1946-ban kezdték el építeni a templomukat, de ezt két év múlva leállította az új hatalom. 1950-ben, az Elnöki Tanács rendelete alapján feloszlatták a szerzetesrendeket, a domonkos atyáknak is menekülniük kellett a rendházból.

A plébánia az egyházmegyéhez került 40 évre. A mai Szent László-templomot 1983. június 26-án szentelte fel dr. Udvardy József szeged-csanádi megyéspüspök.

A domonkosok második visszatérése csendben történt. 1989 nyarán az Elnöki Tanács visszavonta az 1950-ben kiadott rendeletet, s ezután újra működhettek a szerzetesrendek. A Domonkos-rend dr. Dóczy Zsigmond OP vezetésével kezdett működése megszervezéséhez. Ennek eredményeként 1990. szeptember 1-én a domonkosok újra visszatértek Debrecenbe.

2004-ben kezdődött el az új közösségi és rendház építése, amelynek első szárnya 2007-re készült el. A templom búcsúi ünnepségén Bosák Nándor megyéspüspök áldotta meg az új épületet és egyben megnyitotta a II. János Pál Intézetet. A rendház 2010-re teljes egészében elkészült. Jelenleg négy domonkos atya szolgál a plébánián.