2012. október 26., péntek 02:00

Ünnepélyes szentmise és megemlékezés a nyíregyházi Hősök temetőjében

Idén immár hatodik alkalommal szervezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat mécses gyújtást a nyíregyházi Dugonics utcán lévő első világháborús temetkezési helyen, a Hősök temetőjében. Megtisztelte jelenlétével az eseményt Msr. Bíró László tábori püspök, aki a temetőben felállított tábori oltárnál szentmisét mutatott be az itt nyugvó elhunytakért is, akikért talán soha sem vagy már nagyon régen mutattak be szentmisét. Többszörös, szimbolikus jelentése is volt a helyszínnek, a tábori oltárnak és a sátornak. Valamikor a templomokat a szentek sírjai fölé emelték. A temetők a templomok körül létesültek és cinteremnek hívták a templom körül lévő, fallal körülvett temetőt. Az ószövetségi időben a vándorló zsidóság számára a sátor – a szent sátor – volt az Istennel való találkozás helye,a „találkozás sátra", mely elnevezés arra az isteni kinyilatkoztatásra utal, melyet Mózes kapott: „Ott fogok veled találkozni, s a törvény ládáján álló két kerub között, az engesztelés táblájáról közlöm veled mindazt, amit általad Izrael fiainak mondani akarok." (Kiv 25,22). Számunkra, ott jelen lévők számára most az az általunk felállított sátor, a benne lévő oltár és az ott végzett szentmise jelentette az Istennel való találkozás helyét.
Szentbeszédében püspök atya mindenszentek ünnepe kapcsán beszélt arról, hogy szent az az ember, akivel ha beszélek, tudom, hogy van Isten. Méltatta az itt eltemetett fiatalokat, akik közt magyar, osztrák, olasz, német, orosz, lengyel, szerb, román, bosnyák fiak és testvérek, vőlegények és édesapák vannak, és idegen földben, békésen egymás mellett alusszák örök álmukat az értelmetlen háború miatt. A liturgiára elfogadta a vállalat meghívását a görög katolikus, az ortodox, a református, az evangélikus, a metodista, a baptista és az izraelita egyház is.

Az időjárás a szorgos előkészítés ellenére sem vette pártfogásába a külön busszal is érkező embereket. Mégis egy maroknyi, az itt nyugvók iránt hálás kis csoport őszinte fejhajtása zajlott a szakadó esőben! Az egyházakon kívül meghívást kaptak és megjelentek a város képviselői közül néhányan, a katasztrófa védelem, a rendőrség, a polgárőrség, valamint több külképviselet, állami és önkormányzati intézmény és vállalat vezetője és a városvédő egyesület pár tagja. A szentmise végén, a felekezeti megemlékezések után, beszédet mondott a város alpolgármestere, Jászai Menyhért. Ő is megerősítette, hogy nem feledhetjük a városunkban nyugvókat. Míg idegen földön sok ezer magyar van gondozott sírokba eltemetve, addig mi az itt nyugvókról kell, hogy tisztelettel emlékezzünk. Beszélt –püspök úrhoz hasonlóan- azokról a családokról is, akik soha sem kapták vissza ezeket az embereket. Őket, akiket felekezeti hovatartozástól függetlenül (baptista, evangélikus, görög keleti, izraelita, mohamedán, református, római katolikus, unitárius...) temettek a borzalmak időszakában ide. Nekünk, a ma élő nemzedéknek kell gyerekeinket megtanítani az emlékezésre és a méltó kegyelet gyakorlására. A szentmise után a megemlékezés virágait helyezte el az ukrán konzul, és egy osztrák katona sírjánál elhelyeztük az Osztrák Fekete Kereszt Hadisírgondozó szervezet által küldött „Emlékezés koszorúját" is.

A jelenlévők, ezt követően megkísérelték a zuhogó esőben a sírkövek tetején meggyújtani az emlékezés mécseseit a már sötétedő temetőben.

A háború szembefordította egymással és elszakította egymástól az embereket és a nemzeteket, értelmetlenül sok-sok áldozatot követelve. De ha tanulunk a múlt hibáiból és méltóképpen tudunk emlékezni az itt nyugvó áldozatokra, akkor éppen ezek a hadisírok lehetnek azok, melyek újból összeköthetnek embereket, népeket, nemzeteket és hozzásegíthetnek ahhoz, hogy soha többé ne legyen háború és ne csak békésen egymás mellett nyugodni, hanem „Isten békéjében", békésen egymás mellett élni is tudjunk.

Hódi Miklós és Román Csaba
a Sz-Sz-B. megyei Temetkezési Vállalat alkalmazottai
a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye akolitusai

  • Galéria:
    • K21.1
    • K21.2
    • K21.3