2012. november 18., vasárnap 01:00

Állandó kiállítás nyílt Holló László képeiből

Írta: Kovács Ágnes

Az újirázi plébánia Holló László születésének 125. évfordulója alkalmából állandó képzőművészeti kiállítást rendezett a Munkácsy- (1960) és Kossuth–díjas (1961), érdemes művész (1964), kiváló művész (1971) képeiből valamint Holló László-díjas kortársművészek alkotásaiból. A kiállítást dr. Bartha Elek professzor, a Debreceni Egyetem Néprajz Tanszékének vezetője nyitotta meg november 16-án, a plébánián.
Holló László rajzai, vázlatai, a Holló-díjban részesült kortárs művészek alkotásainak koszsorújában kivételes élményt jelentenek azoknak, akik nyitottak az igazi értékek befogadására. Bartha Elek professzor a kiállítást megnyitó köszöntőjében elmondta, egyre gyakrabban találkozhatunk kiemelkedő alkotásokkal vidéki tárlatokon is. Napjainkban, amikor a kultúrára, művészetre egyre kevesebb a támogatás, különösen megnőtt az önálló kezdeményezések szerepe.

- A vidék nem más, mint a kultúra forrásvidéke. A magyar táj, a magyar föld az elsődleges forrása mindannak, ami nemzetünket kulturális, művészeti, tudományos téren naggyá tette - hangsúlyozta a vidék kiemelkedő szerepét a professzor. - A helyi közösség pedig a kultúra állandó újratermelője. Ahhoz, hogy ezt a szerepét betölthesse, szükség van arra, hogy maga is erőt merítsen, és visszakapjon valamit a központok által elszívott anyagi és szellemi javakból. Ehhez a helyi identitásra, a lakóhely a település iránt érzett elkötelezettségre van szükség.

A 650 lelkes Újiráz lakói dr. Dénes Zoltán plébános, etnográfus, egyetemi docenssel az élen közel két évtizede segítik és támogatják az településen és a környékén folyó néprajzi, helytörténeti kutatásokat, az egyetemi hallgatók és kutatók tudományos feltáró munkáját. Dénes Zoltán plébános, a Partium kutatója azok közé a tudós papok közé tartozik, akik hivatásuk mellett, a nemzet kulturális felemelkedéséért is munkálkodnak. A plébános egyházi, szakrális emlékekből, a népi vallásosság tárgyi kultúrájából álló gyűjteménye napjainkra, már Újiráz és a kistérség, az egyházmegye határain túl is számos kiállításon szerepelt. Ennek a gyűjteménynek a kiteljesedését jelenti ez a kiállítás is.

A gyűjtemény Holló László fogadott unokájának adománya

125 évvel ezelőtt Kiskunfélegyházán született és mintegy 60 éven keresztül Debrecenhez számos szállal kötődő, a XX. századi magyar képzőművészet egyik legeredetibb, legmagyarabb művész képein történelmi, mitologikus, vallási témák, a paraszti élet és a természet jelenségei egyaránt megjelennek. „Festményein és rajzain a parasztság élete balladai tömörítéssel jelenik meg, magányos tanyák, földbe süppedő viskók, szomorúan álldogáló gémeskutak tehenet, kecskét vigyázó parasztlányok, földművesek" - vallja a kiállítást jelenlétével megtisztelő dr. Újváry Zoltán professzor emeritus.

A Holló László újrafelfedezésnek az érdekében évtizedek óta fáradhatatlanul dolgozó tudós, etnográfust, Holló László fogadott unokájának tekintett. A 80. születésnapját ünneplő Újvári Zoltán kiállításokkal, előadásokkal, adományozással, közéleti szerepléssel igyekszik Holló munkásságát, minél szélesebb körben megismertetni, elismertetni. Ezt a célt szolgálják, a debreceni művészeti élet egyik fő szervezője, mecénása, egyetemi tanár a városi és falusi múzeumok, galériák, közérdekű magángyűjtemények számára adott adományai. Így ajándékozta a jelen kiállítás képeit a festő hagyatékát gondozó professzor az újirázi plébániának dr. Dénes Zoltán plébánoshoz fűződő több mint két évtizedes barátsága emlékére.

A kiállításon közreműködött a Rákász citerazenekar.

 • Galéria:
  • K22.1
  • K22.2
  • K22.3
  • K22.4
  • K22.5