2012. november 20., kedd 01:00

Évszázados falakon ősi freskókba rejtett hit

Írta: Némethné Csubák Éva

Baktalórántháza 760 éves műemlék, Árpád korabeli templomának elrejtett ősi freskóit tárták fel egy hosszú munkafolyamat eredményeként. A szentély közepén, az oltár fölött, a mennyezeten, a boltíveken, a templom falán, közép-korabeli freskókat bontottak ki a restaurátor szakemberek. A megszépült és megújult templom megáldása ünnepi szentmisén történt november 18-án, ahol a környékbeli hívek, lelkipásztorokkal, a helyi és szomszédos települések polgármesterei, a város lakosai, keresztény felekezetek képviselői, hívei gyűltek össze is.
Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke megáldotta és megszentelte a templom belsejét, a különös műértékű freskókat, majd az oltárt, a szentségtartót, az örökmécsest, amellyel e szent hely ismét a szentmisék, a szentségek vételének méltó helyszíne lett. „Évszázadokon keresztül a hit falakat emelt, a falakra képeket festett. A templom az a hely, ahol találkozhatunk Istennel, ahol a Krisztusba vetett hitünk mindig és mindig megújul. Őseink, elődeink a hitüket e falakra festették, hogy újra és újra láthassák, és minden nap megbizonyosodjanak, megerősödjenek hitükben e képek láttán. Ki tudja mennyi küzdelmet, szenvedést hordoznak ezek a falak, de mindig adott kegyelmet is az évszázadok során itt élt emberek számára. Most, hogy kibontották ezekez az évszázados festményeket, nekünk, utódok számára csak akkor lesz igazán megújulás, ha a ragaszkodás, a hitünk újra feltámad, megerősödik bennünk – emelte ki többek között szentbeszédében Bosák Nándor püspök atya.

Hasulyó János kanonok, Baktalórántháza plébánosa köszönetet mondott Juhász Imrének, a város korábbi plébánosának, hogy kezdeményezésére pályázat segítségével elindulhatott a feltárási munka. Majd a munkálatokat végző építőknek, a Műemlék Hivatalnak, Nagy Lajosnak, a város polgármesterének és munkatársainak valamint azoknak, akik anyagi hozzájárulással, munkával, imával, vagy bármilyen más módon a plébánia segítségére voltak.

 • Galéria:
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20