2012. október 15., hétfő 02:00

Rómában szentelték diakónussá

Ego vobis Romae propitius Ero" – „Rómában kegyes leszek hozzátok" - ez a felirat olvasható a római Szent Ignác templom főoltára fölött. Krisztus ugyanis egy látomásban ezekkel a szavakkal bátorította Loyolai Szent Ignácot és társait, a Jezsuita Rend alapítóit, amikor 1537-ben Rómába tartottak, hogy felajánlják szolgálatukat a pápának. Ezek a szavak azóta is sok fiatalembernek adnak erőt és bátorítást, különösen a Római Pápai Német-Magyar Kollégium növendékeinek, akiket hagyományosan a fent említett oltár előtt szentelnek pappá vagy diakónussá. A mi egyházmegyénk is gazdagodott az idén egy itt szentelt diakónussal, a geszterédi Törő Andrással, akit 2012. október 10-én szentelt fel Gerhard Ludwig Müller, a Hittani Kongregáció prefektusa.
A kollégiumot maga Szent Ignác alapította 1552-ben, mégpedig azért, hogy a Német-Római Birodalom területét és később a Magyar Korona országait ellássa jól képzett, a reformáció kihívásaira válaszolni tudó papokkal, a „hit bátor harcosaival", ahogyan ő nevezte őket. A intézmény vezetését III. Gyula pápa az akkor frissen alakult jezsuitákra bízta, akik a szentignáci lelkiség mentén, a rend szigorú szabályai szerint kezdték el a papnevelést. Munkájuk sikerét jól mutatja az itt tanult vagy dolgozott szentek és boldogok sora: a germanikusok olyan példaképekre nézhetnek föl mint például Szent Körösi Márk vértanú (a kassai vértanúk egyike), Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú, Boldog Stepinac Alajos püspök és vértanú ill. Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú. Az intézmény kiállta a történelem viharait, immár évszázadok óta megszakítás nélkül végzi feladatát.

A Kollégiumnak Jelenleg 71 tanulója van, akik közül 12-en a gyakorlati évüket végzik valahol a nagyvilágban (Törő András Nyíregyházán), a többiek pedig a római egyetemeken tanulnak teológiát, filozófiát vagy más speciális tárgyat. A diákok jelenleg 11 európai ország 44 egyházmegyéjéből vannak, közülük 13 magyar az anyaországból, Erdélyből és a Délvidékről.

Az itt töltött 5-6 év mindenkinek egy életre szóló élményt jelent, melyet nem csak az itt köttetett barátságok tesznek felejthetetlenné, de a közösség nemzetközisége és a Szent Város lehetőségei és hangulata is meghatározóak maradnak.

Csordás Gábor
püspöki titkár

 • Galéria:
  • roma (1)
  • roma (10)
  • roma (11)
  • roma (12)
  • roma (13)
  • roma (2)
  • roma (3)
  • roma (4)
  • roma (5)
  • roma (6)
  • roma (7)
  • roma (8)
  • roma (9)
  • roma