2013. május 14., kedd 02:00

20 éves a Sziklára Épített Ház

Írta: Kovács Ágnes

Május 11-12-én ünnepséget tartanak Gyimesfelsőlokon abból az alkalomból, hogy húsz éve helyezték el a Sziklára Épített Ház alapkövét.
Mint ismeretes, a kezdeményező a debreceni KÉSz csoport volt, amely Keresztesné Várhelyi Ilona alapító elnök javaslatára Debrecenben alapítványt hozott létre egy Gyimesfelsőlokon felépítendő csángó-magyar közösségi ház létrehozására. A Sziklára Épített Ház Alapítvány elnöke Fodor András atya lett, az épületet pedig Haranghy Sándor, debreceni mérnök tervezte meg. A kivitelezéshez szükséges induló összeget magyarországi és hollandiai adományok biztosították, majd pedig pályázati források és magánszemélyek segítették az épület megvalósítását.
Berszán Lajos, akkori gyimesfelsőloki plébános az új épület reményében megalapította az azóta híressé vált Árpádházi Szent Erzsébet Líceumot. Az alapkövet, s majd a felépült iskolát is Bálint Lajos érsek úr áldotta meg.
A 20. évforduló ünnepségeire Berszán Lajos atya meghívta a debreceni alapítókat: Keresztesné Várhelyi Ilonát, Fodor Andrást és Haranghy Sándort. Május 11-én Csíkdelnén megkoszorúzzák Bálint Lajos érsek sírját, majd 12-én, vasárnap a Sziklára Épített Ház aulájában a mai és egykori diákokkal együtt ünnepi szentmisében adnak hálát Istennek, aki megadta, hogy a húsz éve ültetett mag terebélyes és termő fává növekedjék, és a gyimesi és moldvai csángó megmaradást szolgálja.

  • Galéria:
    • gyimes