2013. május 06., hétfő 02:00

Jézus meghív, megérint, megment

Írta: Kovács Ágnes

2013. április 26-28 György Alfréd kamilliánus szerzetes atya Nyíregyháza-Borbánya Kamillianus Kolostorában ismét lelkigyakorlatra hívta az orvosokat, egészségügyben szolgáló munkatársakat. Frédi Atya kórházlelkész, betegpasztorációs referens, hiteles hirdetője a lelki gyógyulás fontosságának. Ezúttal két előadás is szemesítette a találkozót.
A lelkigyakorlatról dr. Hallay Judit debreceni aneszteziológus, intenzív szakorvos tájékoztatta sajtóirodánkat.
Dr. Csépányi Gábor orvos és teológus atya előadását a test teológiájáról tartotta Boldog ll. János Pál pápa „Ez az én testem" című katekézise alapján. Rámutatott arra, hogy magunkat Isten ajándékaként fogadjuk el, amely az Úrral való találkozás szentélye kell, hogy legyen. A férfi és a nő kapcsolatában a Teremtés könyvében megírt „férfinek és nőnek teremtette" (1,27) eredeti egység létrejöttén kell fáradozni. Saját üdvösségünk építése azonban közösségben történhet csak gyümölcsözően, az individualista társadalomépítés nem az üdvösség- keresés útja. A Hegyi beszéd sorainak idézése kapcsán a tiszta szívűek boldogságát hangsúlyozta. Gondolatai még Isten megtestesülésének, Jézus feltámadásának felidézésével Isten országának reményt adó jövőképével bátorítottak. A test menyegzős jelentését úgy értelmezte, mint a Szentháromságot. A három isteni személy egyesülése analógiája a házastársak egyesülésének is, ezért az utóbbi unió is felbonthatatlan.
György Alfréd atya a biblia leprás beteg csodás gyógyulás- elbeszélése köré csoportosította gondolatait, majd a résztvevők kiscsoportokban elmélkedtek a felmerülő kérdésekről: Mit jelent, hogy Jézus meghív, megérint, megment?
Meghívás üzenetéra további kérdések merültek fel: Ábrahám ősatyánk hite megvan-e bennem? El tudok-e szakadni emberi kötődéseimtől és az Istent választom? Meg tudok-e szabadulni a „lomoktól"? Az elengedés művészetéhez kegyelem kell. Tényleg szeretem az Urat? Mint Izsák, mint Péter? Magam akarok mindent megtenni, vagy majd az Úr gondoskodik rólam. Elhiszem-e ezt? A segítő hivatásban melyek a legnagyobb nehézségek gyógyító orvos munkája során: Felkészültségük mindig naprakészen megfelelő-e? Van-e mindig értelme gyógyításuknak? Mit tegyenek a gyógyíthatatlan beteggel, meddig gyógyítsanak esküjük, hitük szerint? Élhetnek- e a passzív eutanázia lehetőségével?
A lelkigyakorlat során Lukács Lászlóné, Krisztina, 4 gyermekes családanya előadásában a természetes családtervezés új, Billings módszerét mutatta be. Hívő embernek és hit nélkül élőknek egyaránt gond a családtervezés, a gyermekáldás spontán, bármikori elfogadása. Hívő emberek találkozásában benne van a mindenkori elfogadás készsége. Korunkban azonban a nők többsége dolgozik, vagy tanul, szükséges, hogy ő is tervezzen.
Billings 1980-ban dolgozta ki ajánlásait. Módszere a női ciklus élettanának figyelemmel kisérése. A női lélek mellett a testünk ennél komplexebb csoda. Bármiféle mesterséges beavatkozás nélkül lehetséges a termékenység napjainak meghatározása és ezáltal egy új élet világra jöttének beteljesülése, vagy a folyamatos gyermekáldás lassítása. A házaspártól odafigyelést, empátiát és szeretet követel.
A résztvevők végül szentmisén és szentségimádáson vettek részt. Frédi atya zárszóként biztatta az orvosokat és hozzátette, elég egy kórházban 20 évenként egy örömhírvivő, akkor már nincs veszve hitünk illetve embertársaink hite. „Értük szentelem magam, hogy hogy ők is szentek legyenek"(János 17).

  • Galéria:
    • IMG_1669