2013. június 20., csütörtök 02:00

Megjelent a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Sematizmusának legújabb kiadványa

A magyarországi egyházmegyék kb. a 18. századtól mindmáig változó rendszerességgel adnak ki „sematizmus" címet viselő név- és címtárakat, melyek szervezeti felépítésükről, egyházkormányzati és területi beosztásukról, papjaikról, intézményeikről stb. nyújtanak aktuális képet.
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye első sematizmusa 1995-ben jelent meg, és először mutatta be a két évvel azelőtt kialakított egyházmegyei struktúrát, az új egyházmegye területének katolikus múltját, és 16 témakörben közölt hirdetéseket egyházi érdeklődésre számot tartó termékekről, szolgáltatásokról. Hazai viszonylatban is újdonságnak számított, hogy benne három nyelven (magyar, latin, német) voltak olvashatók az egyházmegye földrajzi és statisztikai adatai.
Az egyházmegye 2003-ban kiadott történeti sematizmusa csaknem 100 oldal terjedelemben tárta az olvasók elé az egyházmegye egyházközségeinek történetét. Ez a történeti összefoglaló rövidesen egy önálló füzetben kiadott több mint 20 oldalas kiegészítéssel bővült.
A 2008. évi sematizmus az alapítás óta eltelt 15 évre tekintett vissza: önálló tanulmányt közölt az alapítás történetéről, bőséges (részben statisztikai) adatokat nyújtott az 1993 óta eltelt időszakról, s történetileg mutatta be az egyházmegye kulturális, szociális és oktatási intézményeit.
2013-ban, az egyházmegye fennállásának 20., és főpásztora, Bosák Nándor aranymiséjének évében megjelenő sematizmus külső megjelenésében ünnepélyesebb az eddigi köteteknél. Belelapozva, a tartalomjegyzék és a rövidítések listája után az egyházmegye védőszentjének, Szent László lovagkirálynak remek szobráról készült színes fotót találja az olvasó. A kötetet a püspöki előszó nyitja meg, mely után Ferenc pápa arcképe következik. A könyv több mint 12 fejezete tartalmában is kínál újdonságokat, meglepetéseket, melyekből kiemelkedik az egyházmegye templomait és nyilvános kápolnáit bemutató színes fényképsorozat.

Takács József
intézményvezető
Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár

  • Galéria:
    • sematizmus_borito