2013. június 22., szombat 02:00

Gondolatok a zarándoklattal kapcsolatban

Az 5 autóbusz közül a „2-es" számú buszon 17 településről (Újfehértó, Téglás, Nyíregyháza, Rakamaz, Fényeslitke, Mátészalka, Miskolc, Mád, sőt még Felvidékről Szlovákiából 45-en vettünk részt a 20 éves egyházmegyénk római zarándoklatán. A résztvevők között a legfiatalabb 12 éves, a legidősebb több mint 70 éves volt. Az ő gondolataiból osztunk meg az olvasókkal egy kis csokorra valót.
„Hálát adunk az Istennek, s mindazoknak, akik hozzá segítettek ehhez a csodálatos zarándokúthoz, amely élményekben gazdag s lélekben, hitben megerősödve térhetünk vissza szeretteinkhez."
„2013. májusában bérmálkozott mind a három gyermekem és legnagyobb örömömre férjem is, aki református hitre volt keresztelve. Mivel július 31-én leszünk húsz éves házasok, hosszasan fontolgattuk, hogy mivel ajándékozhatnánk meg magunkat, és az egész családot. Népes családunk számára nem kis anyagi megterhelést jelentett ennek az útnak a finanszírozása, de mint minden esetben a jó Isten ehhez is hozzásegített bennünket. Bízunk benne, hogy családunk apraja-nagyja mind lelkileg, mind pedig szellemileg sokat merített ebből a csodaszép, ám fizikailag nem kis kihívást jelentő útból. Lenyűgöző volt látnunk azt a sok értéket, szépséget, szentséget, melyet zarándoklatunk során megtekinthettünk. Különös értéket, lelki feltöltődést jelentettek a szentmisék, melyek által növekedett bennünk a hit bátorsága, az Istenhez való kötődés. A két fiamnak rendkívüli élményt jelentett a zarándoklat során való ministrálás, és nagyon hálásak vagyunk a jó Istennek azért is, hogy szüleink is elkísérhettek bennünket erre a gyönyörű és gyümölcsöző utazásra."
„A zarándoklat sok-sok élménye közül azt emelném ki, hogy a katolikus egyház legszentebb helyein szentmisén vehettünk részt. A szentmisét Assisiben Szt. Ferenc templomában és Rómában a Szent Péter Bazilikában püspök atya celebrálta az egyházmegyénk zarándoklaton résztvevő papjaival, a Lateráni és a Maria Maggiore Bazilikában pedig Imre atya mutatta be a szentmisét. A falakon kívüli Szent Pál Bazilikában, Szent Pálnak, a cursillo mozgalom védőszentjének szobránál együtt imádkozhattunk a magyarországi cursillóért. A kapott lelki élmények sokáig hatnak életünkben."
„Az élethelyzetek megítélésének különbözősége az elején apró súrlódásokat okozott, de a végére megtanultuk egymást feltétel nélkül tisztelni, becsülni, szeretni, s ha kellett meg is védeni. A zarándoklati cél attól függetlenül is mindvégig magas szinten lobogott, hiszen mindnyájan átéreztük, hogy a szeretet az egyetlen olyan dolog a világban, amiből minél többet adunk, annál több marad! Ez a szellemiség vezérelt bennünket mindvégig. Istennel párbeszédet folytatni, hozzá közel kerülni az otthoni templomban is tudunk, de Itália földje, amely annyi szentet adott nekünk, egészen más. Hogy mit adott ez a zarándoklat? Megannyi szépet, magasztosat, lélekemelőt. Mindezek után egy hatalmas vágy is keletkezett az örök Róma iránt, az örök Isten iránt, kinek közelségét még soha, sehol nem éreztem, annyira erősen, mint Rómában, a legszentebb helyek egyikén. Vágyam, hogy eljussunk Róma után Jeruzsálembe is, hogy teljes legyen a zarándoklat számomra."
„Szűzanyánk, Magyarok Nagyasszonya! Köszönjük, hogy lehetővé tetted ezt a szép zarándokutat a számunkra, hogy megemlékezhettünk erről az elmúlt 20 évről az egyházmegyénk szép éveiről. A megemlékezés miséi és a szép templomok, bazilikák a püspök úr beszédei, imái és a mi imáink elmondásai, a csodálatos szép régi városok: Assisi, Róma és a középkori és újkori részek, a jelen mozgalmas élete szépsége és csúnyasága mind-mind bennünk maradt. A szentmisén lélekben újra együtt voltunk elhunyt szeretteinkkel, szüleinkkel, testvéreinkkel. Köszönjük a szervezők áldozatos munkáját!"
„Élményekben gazdag út volt. Jobban átérzem a római katolikus vallást ez által."
„A drága Szűzanyám segített ahhoz, hogy itt lehettem. Ezért imádkoztam, súlyos betegségemből ő segített ki és leküzdhettem a betegséget. Évek óta az volt a vágyam, hogy ide, a Szent Rómába eljussak. Köszönöm Szűzanyám!"
„Ez volt a legszebb álmom, hogy a jó Isten ide segített Rómába. Nagyon, de nagyon sok gyönyörűséget láttunk, amit elmondani sem tudok, ezt a csodát csak látni lehet!"
„A hála téged illet Uram, mindenért! Nagyságoddal telve ég, s föld, dicsőséged minden bétölt..."
„Rám ez a római út nagyon jó hatással volt: egyházilag és utazás szempontjából is. Mert eddig nem mentem szívesen hosszú távra busszal, de hogy ilyen szép dolgokat láttam: megérte."
„Nagyon nagy élmény volt elmenni és látni ezeket a szent helyeket, amelyeket meglátogattunk eddig csak képeken láthattam. Ez a zarándoklat nagy élmény volt számomra, mert az utazásról testi és lelki átszellemülésben tértem haza."
„Életemben először jártam Rómában. Lelkiekben feltöltődve egy életre való élménnyel térek haza. Megköszönöm a Szűzanyának és a családomnak is, hogy eljuthattam."
„Köszönöm a Szűzanyának, hogy sok élménnyel térhetek haza. Csodálatos a Szent Péter Bazilika és a többi templom is, amit egyben a családomnak is megköszönöm, hogy segítettek abban, hogy eljuthattam a csodálatos Rómába."
„A Hit Évében egyházmegyei zarándokutamon nagy örömmel adok hálát a jó Istennek, hogy meghívott az Örök Városba és az Apostolfejedelmek sírjánál imádkozhattam, adhattam hálát az életemben kapott kegyelmekért, nehézségekért."
„Nagyon örültem, hogy eljutottam Rómába. Annyira átjárt a kegyelem, hogy szinte megérintett az Isten. Továbbra is kérem a segítségét. Ezután is imádkozni fogok, hogy el ne hagyjon és segítsen!"
„Minden apró kellemetlenség semmissé válik azzal a szépséggel szemben, amiben részesültünk az út során. Hitem még erősebb lett, mert tudom, hogy ami megpróbáltatások érnek, azok mind azért vannak, hogy még jobban szolgáljam az Atyát."
„Rómában járva, olyan lelki táplálékot kaptam, amely fizikailag is erőt ad a hétköznapi taposómalomban a terhek viseléséhez. A szívem azt diktálja, hogy a pénz és minden más javak csak eszközök, aki az Úr parancsai szerint él, annak nem marad el jutalma! Ha bárki hitetlenkedik Istenben vagy Jézus kereszt-halálában, Róma és az ősi relikviái meggyőzik ennek ellenkezőjéről. Egy út van az ember számára: Jézus útja!"
„Hálát adunk Istennek, hogy egyházmegyénk alapításának 20. évfordulója alkalmából mi képviselhettük egyházmegyénket. Rómában nagy öröm volt a négy legnagyobb templom megtekintése. Külön lelki élmény volt a Havas Boldogasszony Székesegyházban bemutatott szentmise. Felemelő érzés volt azon a helyen lenni, ahol az apostolfejedelmek életüket adták Jézusért. Megható érzés volt imát mondani boldog II. János Pál pápa sírjánál. A gondviselés folytán Isten a rosszat is javunkra fordította, így tudtunk szentmisét bemutatni a Lateráni bazilikában. Assisiben a Püspök atya által celebrált szentmisében érezhető volt, hogy a jelenlévő 5 busznyi ember között Jézus is jelen volt."
„Megélni Rómában a múltat és a jelent egy maroknyi magyarral, akikben ugyanaz a szív dobban. Tele kéréssel, hisz mindannyian hoztuk magunkkal kéréseket, beteljesületlen vágyakat, reményeket, hogy itt meghallgatásra talál, és megköszönni azt, amit már kaptunk. A pápai himnuszt már másképpen fogom megélni, hisz én is itt járhattam és együtt énekelhettem Bosák Nándor püspök úrral és a zarándok társaimmal itt Rómában. Azok a lelki bölcsességek, amit a buszon és azokban a szentmisékben, amit Imre atya végzett, a „mi atyánk", mélyen megérintett. Van, amit pénzért nem lehet megvenni. Ez, az az út. A szeretet, az egymásért való aggodalom, és segítségnyújtás tapasztalható volt közöttünk. Olyan, mint egy kör, ami így teljes és egész. Ez Róma!"

A gondolatokat összegyűjtötte Juhász Imre Újfehértó plébánosa

 • Galéria:
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08