2013. július 28., vasárnap 02:00

70 km-es keresztúttal a jubileumi egyházmegyei búcsúra

Írta: Kovács Ágnes

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye — jubileumi ünnepségsorozatának záró alkalmaként mintegy több ezer hívő jelenlétében — hagyományos zarándoklatát tartották 2013. július 28-án Máriapócson. A Hit évében, az egyházmegye alapításának 20. évfordulójára emlékezve az ünnepi szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek, metropolita főcelebrálásával mutatták be, ezzel azt is kifejezve, hogy a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye anyaegyházmegyéje az Egri Egyházmegye.
A szentmise elején Bosák Nándor az egyházmegye püspöke köszöntötte a híveket. Elmondta, hogy a Hit évében ez a zarándoklat mintegy hűség nyilatkozatot is jelent Krisztus és az Egyház iránt. A főpásztor ebben az évben egy erre a célra készült vándorkeresztet indított el az egyházközségekbe, hogy a hívek a saját templomukban fejezhessék ki hűségüket, hitvallásukat az Egyház iránt. Most a kereszt Máriapócsra érkezett, ahol a hívek közösen a Szűzanya oltalma alatt tették ezt meg.
Dr. Ternyák Csaba egri érsek gratulált Bosák Nándor püspök atya pappá szentelésének 50 és püspökké szentelésének 20. évfordulója alkalmából, majd utalt Boldog II. János Pál pápa Hungarorum Gens kezdetű apostoli konstitúciójára, amely dokumentummal 1993. május 30-án, pünkösd ünnepén újjászervezte a magyarországi egyházmegyék határait, és a Kaposvári Egyházmegye mellett létrehozta a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét, első püspökévé pedig Bosák Nándort nevezte ki.
„Veletek együtt szeretett testvéreim Szűz Máriára, a Magyarok Nagyasszonyára bízom mindezek sikeres megvalósulását. Ő, aki pünkösd ünnepén együtt imádkozott az apostolokkal, esdje ki a Szentlélek bőkezű ajándékait az e nemzetben elő egyház számára." (Hungarorum Gens)
Az érsek atya hozzátette, hogy az elmúlt 20 évre visszatekintve nem hiányoztak a Szentlélek bőkezű ajándékai ebből az egyházmegyéből, ezt mutatják az erősödő egyházközségek, a papság növekvő száma, új iskolák alapítása, templomok építése. Mindezekből egy dinamikus, modern egyház képe rajzolódik ki. Majd utalt a II. Vatikáni Zsinat egyházról szóló tanítására, és elmondta, a 20 éves egyházmegye legfőbb feladata és küldetése, hogy Krisztust elvigye minden emberhez, amit csak akkor lehet eredményesen megvalósítani, ha az egyházmegye papjai és hívei teljes egységben vannak püspökükkel és általa Szent Péter mindenkori utódával. Ennek szép kifejezése az évről évre visszatérő zarándoklat a könnyező Szűzanyához.
Kopernikuszi fordulat
Ternyák Csaba érsek, Ferenc pápa — a Rio de Janeiro-i Ifjúsági Világtalálkozón elhangzott — üzenetére utalt, amelyben a szentatya „kopernikuszi fordulatra" biztatta a fiatalokat. Imáinkban nem önmagunkra kell figyelnünk, hanem meg kell tanulni Isten szemével látni a világot, kilépve önzésünk korlátaiból. „Uram taníts meg minket imádkozni" - hangzik az evangéliumban. A tanítványok látták Jézuson azt a változást, amelyet az imádság okozott. Jézus imájában, nem az események vettek új fordulatot, hanem Ő maga változott meg. Az imádság volt lelkének a lélegzése, ezt szerették volna az apostolok is megtanulni. Nem varázsszert kértek tőle, hanem békességet, harmóniát a lelkükbe. Jézus a tanítványok kérésére nem kezd hosszú magyarázatba, hanem olyan imádságot tanít meg, ami elvezet az imádság művészetére. Ugyanezt fogalmazta meg Ferenc pápa is, amikor azt mondta, hajtsuk végre életünk kopernikuszi fordulatát. Lépjünk ki életünk középpontjából és adjuk meg benne az Istennek járó központi helyet. Az ima ne rólunk szóljon, ne mi legyünk a középpontjában, hanem ahogyan a „Miatyánk"elején is mondjuelhangzik: „...a Te Neved..., a Te országod..., a Te akaratod".
70 km-es keresztút
A hőség ellenére ebben az évben még többen vállalták a fizikai megpróbáltatásokat is, a gyalogos, kerékpáros zarándoklatot, csatlakozva a már kialakult hagyományokhoz. Többek között Kisvárdáról, Újfehértóról, Nyíregyházáról, Mátészalkáról, Debrecenből fiatalok, idősebbek ajánlották fel a Szűzanyának az út megpróbáltatásait, nehézségeit. A Debrecenből érkezők évről évre a 70 km-es szakaszon keresztutat végeznek. Ezen az útvonalon pontosan 15 útszéli kereszt „keresztezi" a zarándokok útját, amelynek befejezésenként a zarándoklat lelki vezetője Pankotai József plébános szentmisét mutat be a könnyező Szűzanya előtt a kegytemplomban, majd közösen csöndes Szentségimádáson vesznek részt.
A zarándoklat ideje alatt a máriapócsi Szeplőtelen Fogantatás római katolikus templomban is lehetőség volt a folyamatos szentségimádásra. A búcsúi szentmise előtt a Képmás Zenekar zenés elmélkedéssel is segítette a szentmisére való előkészületet. Az egyházmegyei búcsú záró mozzanataként pedig a hívek közösen Bosák Nándor püspök atyával ünnepélyes litániával köszöntek el a könnyező Szűzanyától.

 • Galéria:
  • IMG_9561
  • IMG_9562
  • IMG_9565
  • IMG_9566
  • IMG_9572
  • IMG_9573
  • IMG_9574
  • IMG_9576
  • IMG_9578
  • IMG_9580
  • IMG_9581
  • IMG_9583
  • IMG_9584
  • IMG_9586
  • IMG_9592
  • IMG_9593
  • IMG_9595
  • IMG_9602
  • IMG_9604
  • IMG_9611
  • IMG_9613
  • IMG_9617
  • IMG_9623
  • IMG_9630
  • IMG_9632
  • IMG_9635
  • IMG_9636
  • IMG_9639
  • IMG_9640
  • IMG_9641
  • IMG_9642
  • IMG_9643
  • IMG_9644
  • IMG_9645
  • IMG_9647
  • IMG_9652
  • IMG_9654
  • IMG_9655
  • IMG_9656
  • IMG_9657
  • IMG_9658
  • IMG_9659
  • IMG_9661
  • IMG_9662
  • IMG_9663
  • IMG_9664
  • IMG_9665
  • IMG_9667
  • IMG_9668
  • IMG_9669
  • IMG_9670
  • IMG_9671
  • IMG_9672
  • IMG_9673
  • IMG_9674
  • IMG_9676
  • IMG_9677
  • IMG_9678
  • IMG_9682
  • IMG_9683
  • IMG_9684
  • IMG_9685
  • IMG_9687
  • IMG_9688
  • IMG_9693
  • IMG_9694
  • IMG_9696
  • IMG_9699
  • IMG_9700
  • IMG_9701
  • IMG_9702
  • IMG_9703
  • IMG_9704
  • IMG_9705
  • IMG_9706
  • IMG_9709
  • IMG_9710
  • IMG_9711
  • IMG_9712
  • IMG_9714
  • IMG_9717
  • IMG_9719
  • IMG_9720
  • IMG_9721
  • IMG_9722
  • IMG_9724
  • IMG_9726
  • IMG_9727
  • IMG_9728
  • IMG_9729
  • IMG_9730
  • IMG_9731
  • IMG_9732
  • IMG_9734
  • IMG_9735
  • IMG_9739
  • IMG_9740
  • IMG_9743
  • IMG_9744
  • IMG_9747
  • IMG_9748
  • IMG_9749
  • IMG_9750
  • IMG_9751
  • IMG_9752
  • IMG_9755
  • IMG_9758
  • IMG_9759
  • IMG_9762
  • IMG_9768
  • IMG_9769
  • IMG_9770
  • IMG_9771
  • IMG_9772
  • IMG_9773
  • IMG_9774
  • IMG_9776
  • IMG_9777
  • IMG_9779
  • IMG_9780
  • IMG_9781
  • IMG_9782
  • IMG_9784
  • IMG_9785
  • IMG_9786
  • IMG_9787
  • IMG_9788
  • IMG_9789
  • IMG_9791
  • IMG_9794
  • IMG_9795
  • IMG_9796
  • IMG_9798
  • IMG_9800
  • IMG_9801
  • IMG_9802
  • IMG_9803
  • IMG_9804