2013. augusztus 22., csütörtök 02:00

Debrecenben először állíttattak Szent István szobrot

Írta: Kovács Ágnes

A Debreceni Szent István Templom közössége egész alakos bronz Szent István királyt ábrázoló szobrot állíttatott a templom parkjában államalapító királyunk emlékére, amelyet Bosák Nándor megyéspüspök áldott meg 2013. augusztus 20-án, a templom búcsúi szentmise után. A több mint ötszáz fős ünnepségen a debreceni esperesi kerület papjai, Nagy Gábor, református lelkész, Dr. Szarka Gergely görög katolikus parókus atya is részt vettek híveikkel együtt.
Bosák Nándor megyéspüspök a búcsúi szentmise homíliájában elmondta a liturgia ünneplésében mindig a múltra — eseményre, isteni cselekedetre — tekintünk vissza, azért, hogy az emlékezésben megtaláljuk a múlt kapcsolatát, üzenetét a jelennel. Szent István királyra emlékezve az ő életének cselekedeteit állítjuk magunk elé.
A hit kaput nyit az ember számára az Istennel és az emberekkel való közösségbe, amely kapu mindenki előtt nyitva áll — utalt a főpásztor XVI. Benedek a Hit éve meghirdetésére írt apostoli levelére. Amikor István király népünket kereszténnyé tette, akkor nemzetünknek az Istennel való kapcsolatát biztosította, beintegrált bennünket az európai közösségbe és megmutatta azt az irányt, hogy mindezt hogyan éljük meg. A mai ember egysíkú gondolkodásmódjára jellemző, hogy a megfogható dolgok valóságát elfogadja, de nem törődik azok természetfölötti vonzatával, nem akar tudni Istenről, csak a jelen érdekli. Szent István a földi dolgok mellett a figyelmet arra a sziklára irányítja, amit Jézus Krisztus valósított meg ebben a világban.
Szent István király idejében a korona a függés kifejezése volt. A főpásztor kiemelte, István király a koronát nem a császártól, hanem a pápától kérte, tudatosítva azt, hogy nem földi nagyhatalomtól akar függeni, hanem a pápán keresztül Krisztushoz tartozni. Életének eseményeit, történelmi helyzetekben hozott döntéseit mindig ez hatotta át. Amikor István király elveszítette fiát, a trónörökös Imre herceget, az ország jövőjére gondolva, hazánkat a Szűzanya oltalmába helyezte. Tette ezt azzal a mélységes meggyőződéssel, hogy ez a nép, az ő szolgálata, uralma akkor valósul meg a földi dimenzióban, ha a természetfölötti vonatkozás is a szemünk előtt van. Egy ország, nép jövője akkor biztosított, ha az, Isten gondoskodó szeretetébe van helyezve.
Tóth László atya, a Szent István templom plébánosa a köszöntő beszédében elmondta a debreceni Szent István templom ebben az évben ünnepli fennállásának 75. évfordulóját, ami arra ösztönözte az egyházközséget, hogy Szent István király, a templom védőszentjének tiszteletére szobrot állítson. Szent István halálának 975. évfordulóján, a Hit évében szerették volna kiemelni Szent István szerepét országunk keresztény hitre vezetésében és különösen azért is, mert Debrecenben eddig nem volt Szent István király egész alakos szobra, így ezen hiányosságot is pótolták — tette hozzá a plébános. A plébános köszöntő beszédében elmondta, a szoborállítással üzenetet kívánnak hagyni az utókornak, hogy lássák, ki az, akit elődeik követésre méltónak találtak. Majd köszönetet mondott mindazoknak, akik adományaikkal, munkájukkal segítették a város gazdagodását.
A szobormegáldás előtt Prokai Gábor művészeti főtanácsadó mutatta be Bíró Lajos szobrászművészt, és annak alkotását.
Bíró Lajos mátészalkai szobrászművész már több mint száz felkérésnek tett eleget az országban és határon túli településeken. Számára egy szobor megalkotása nemcsak feladat, hanem szolgálat is, hiszen mindig figyelembe veszi, hogy kinek készíti, ami a művész részéről áldozatvállalással is jár. A szobrok nem másolatai egymásnak, mindegyik más, az adott közösség, település jellegzetességét, vagy egy gondolat kifejezését mintázza.
Az életnagyságú szobor egyik kezében az országalmát másikban lándzsás zászlót tartva mintegy befogadóan tárja szét a karját azok felé, akik felé is nyitottak. Sok szimbólummal teli szobor fején a szent korona látható, amely alatt varkocsosan megformált haja utal az István király korabeli pogány hitű népre, amelyből István király keresztény népet faragott. Vállán a koronázási palást, lábainál a csenkeszkopácsi románkori templom makettje látható. Ez is egy utalás arra, hogy István nemcsak államalapító volt, hanem mint ahogy Imre hercegnek írt intelmeiben is írja: „...szeresd az idegent, fogadd be, mert ezáltal erősebb lesz országod!"
A szoborkészítés 6.5 millió Ft-os költségeiből a Debreceni Szent István Egyházközségért Alapítvány 1 millió Ft önrészéhez 4.069.720 adomány érkezett. A gyűjtés tehát még folytatódik. A pénzadományokat az alapítvány számlaszámára lehet eljuttatni, valamint az adó 1%-nak felajánlásával is támogatható a megvalósítás.
Debreceni Szent István Egyházközségért Alapítvány
Adószám: 18549971-1-09
11100609-18549971-10000001 (az átutalásnál kérjük, tüntesse fel: „adomány szoborra")

 • Galéria:
  • Bíró Lajos szobrászművész
  • IMG_9883
  • IMG_9912
  • IMG_9920
  • IMG_9931
  • IMG_9935
  • IMG_9957
  • IMG_9997
  • Tóth László plébános