2013. augusztus 25., vasárnap 02:00

Iskolát vett át a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Nyírbátorban

Írta: Kovács Ágnes

Iskolát vett át a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye a 2013/14-es tanévtől kezdődően Nyírbátorban. A Báthory István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskolában 47 pedagógus 602 tanulóval kezdi az oktató-nevelő munkát.
Az intézmény tanévnyitó ünnepségen, amelyet a Kelemen Didák Lelkigyakorlatos és Közösségi Ház díszudvarán tartottak a református és görög katolikus felekezetek képviselői is részt vettek.
A tanévnyitó kezdetén Babály András, a Nyírbátori Római Katolikus Minorita templom plébánosa, az iskola lelki vezetője elmondta, történelmi órának lehetünk részesei, hiszen közel 100 évvel ezelőtt a minorita rend elindított egy algimnáziumot ebben a városban.
Bosák Nándor püspök atya az iskola megáldása előtt az országalapító Szent István királyra utalt, aki államiságot, otthont és helyet adott a magyarságnak az európai kultúrában, bekapcsolta népünket a Krisztusban hívő emberek közösségébe. A főpásztor felhívta jelenlévők figyelmét arra, hogy az egyházmegye az iskola átvételével felelősséget vállal abban, hogy az intézmény egyre jobban betölthesse feladatát, rendeltetését. Az iskola feladata, hogy a fiatalokat felkészítse, ellássa mindazzal a szellemi és erkölcsi tudással, ismerettel, amely alkalmassá teszik őket arra, hogy az életben megállják a helyüket. A püspök atya kihangsúlyozta, hogy az Egyháznak évezredes tapasztalata van a nevelésben, az értékek továbbadásában, az értékes életre való felkészítésben, ezt az értéket, gazdagságot kínálja fel az intézménynek. Majd kérte a diákokat, hogy nyitott lélekkel fogadják mindezt és bátorította a szülőket, hogy legyenek meggyőződve arról, hogy az intézmény a lehető legtöbbet teszi majd a diákok testi-lelki fejlődéséért.
Rácz Tiborné az intézmény igazgatója tanévnyitó beszédében elmondta, nagy várakozással tekint az új tanévre. Az igazgatónő a Katolikus Etikai Kódex sorait idézve kiemelte: „Az iskola azzal válik katolikussá, hogy az iskolai közösség minden tagja osztozik a keresztény világlátásban és ezt ki is jelenti. A katolikus iskola nem csupán ismereteket nyújt, hanem értékeket közvetít, a keresztény világlátás alapján adja át kritikusan és módszeresen a műveltséget, ezáltal munkálkodik a személyiség kiteljesítésében."
Rácz Tiborné örömmel fogadta ezt az új lehetőséget és biztosította Bosák Nándor püspök atyát afelől, hogy nyitott szívvel és lélekkel kezdik meg a tanévet a katolikus intézményben. Majd hozzátette, ezen az úton a múlt azon értékeit, hagyományait is tovább viszik, amelyek meghatározták a közösség arculatát. A tanév során az intézmény valamennyi tanulója, felekezetének megfelelő hitoktatásban részesül. A diákokhoz szólva elmondta, ebben, tanévben már kívül belül felújított falak között folytathatják tanulmányaikat, és kérte őket, hogy belső igényességgel végezzék a munkájukat.
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartása alatt ettől a tanévtől kezdődően immár 6 intézményben folyik oktató-nevelő munka: Debrecenben, Nyíregyházán, Kisvárdán, Mátészalkán, Egyeken és Nyírbátorban. Ettől a tanévtől kerül fenntartása alá az egyetemista fiúk számára működő Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium is, amelynek felújítás utáni átadása a közeljövőben fog megtörténni.

 • Galéria:
  • Babály András plébános
  • IMG_0074
  • IMG_0083
  • IMG_0096
  • IMG_0097
  • IMG_0106
  • IMG_0119
  • IMG_0120
  • Rácz Tiborné igazgató