Nyomtatás
2013. szeptember 09., hétfő 02:00

Gyalogosan Teréz anyához

2013. szeptember 7-én Jézus és az apostolok példáját követve immár második alkalommal vágtunk neki, hogy gyalogosan érkezzünk Boldog Kalkuttai Teréz anyához, a cégénydányádi templombúcsúba. Fáradalmainkat, zarándoklatunkat ezúttal egyrészt azon fiatalokért ajánlottuk fel, akik elfordultak családjuktól, és a Jóistentől, másrészt pedig a Szentatya szándékának megfelelően a békéért. A zarándoklaton egyik kedves keresztúti énekünk jutott eszembe: „Szívünk, lelkünk most kitárjuk, utad Jézus veled járjuk". S valóban: a természet csendjében, távol a civilizációtól, közelebb kerülhetünk Istenhez.
A templombúcsúra a környező településekről is érkeztek katolikus testvérek. Jó érzés volt megérkezni a zsúfolásig telt kápolnába. A szentmisét Bökő Péter plébános celebrálta Kovács Róbert paróchus koncelebrálásával.
Kovács Róbert prédikációját Teréz anyának a következő gondolataira alapozta:
„A csend gyümölcse az ima.
Az ima gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a béke."
A csend gyümölcse az ima: Ahhoz, hogy az Isten embere bármilyen szolgálatot el tudjon végezni, imádkoznia kell – hívta fel a paróchus úr a figyelmet. Ha Teréz anyára ránézünk, ránéztünk, látszott rajta, hogy nincs itt közöttünk, a tekintetéből áradt egyfajta földöntúli varázslat, mert túlnézett a világon, az emberen, látszott rajta az a lelki mélység, hogy Istennel tartotta a kapcsolatot.
Hol van a mi életünkben a csend? – tette fel a kérdést. Hiányzik belőlünk az a méltóságteljes csend, amellyel Isten felé igazán fordulhatunk. Bármi történjék is életünkben, az imádság hiányában a lélek összeaszódik, és eltávolodik Istentől - figyelmeztetett.
Az ima gyümölcse a hit: Mi egész életünkben a Jóistenhez imádkozunk. S minden ember a halál előtt, vagy ha problémája van, így fohászkodik: Jaj, Istenem! Nagyon fontos, hogy hittel imádkozzunk – hívta fel a figyelmet.
A hit gyümölcse a szeretet: Teréz anya természetes bölcsességével, hitéből fakadóan fogalmazta meg gondolatait. A szeretet irányította lépteit, s nem azt nézte, hogyan néz ki az illető, akin segít, hanem azt, mit tehet a másikért. A szeretet alapja a hit, amely gyümölcse az imádságnak, és a csendből fakad. Teréz anya ezért minden emberben Jézus Krisztust látta. Ha mi, ezen gondolatok szerint tudjuk élni életünket, van értelme ennek a kis kápolnának.
A szeretet gyümölcse a béke: Egy ilyen kis közösségben nekünk is békében kell megvalósítanunk azt, amit Teréza anya Indiában próbált. Azokért az emberekért is imádkozunk, akik jöhetnének templomba, de nem jönnek, mert más dolguk van. Nekünk életünkkel, életünkben a mennyek országára kell készülnünk, ahogy Teréz anya is látta.
A szentmise a himnuszokkal, és a Lelkem tiszta lánggal ég c. népénekkel zárult, hogy a mi szívünk, lelkünk is tiszta lánggal égjen. A szentmisét követően pedig a helybeliek finom agapéval várták a búcsúsokat.
Kis csapatunk útja az agapé után tovább folytatódott gyalogosan hazafelé a töltésen át, hogy testünk-lelkünk megerősödve várja az új kihívásokat életünkben.

Dr. Kádár Brigitta
Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége

 • Galéria:
  • DSCF1270
  • DSCF1271
  • DSCF1272
  • DSCF1290
  • DSCF1306
  • DSCF1309