2013. október 08., kedd 02:00

10 éve az idősek szolgálatában

Írta: Kovács Ágnes

A debreceni Szent Erzsébet Otthon 10. születésnapját ünnepelte 2013. október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén az intézmény lakói, dolgozói, hozzátartozók, társintézmények vezetői körében. Az évfordulón Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök hálaadó szentmisét mutatott be, ahol jelen voltak az elmúlt 10 év alatt az intézmény kápolnájában szolgálatot teljesítő lelkipásztorok is.
Fekete Ferenc Péter, az otthon igazgatója köszöntő beszédében elhunyt Petrik Jánosra, az intézmény korábbi igazgatójára emlékezett, aki kezdettől fogva hatalmas munkabírással alakította ki a Szent Erzsébet Otthon jelenlegi arculatát, és haláláig, több mint 7 évig, második otthonának tekintette azt. Petrik János hitoktató,akolitus életét számtalan képzéssel is gazdagította, hogy minél szélesebb körű szolgálatot nyújtson a rá bízott idős embereknek.
Ezután az igazgató megköszönte a dolgozók elkötelezett szolgálatát és köszönetet mondott az otthon lakóinak is, akik idős koruknál fogva gondoskodásra tanítják embertársaikat.
Bosák Nándor főpásztor a szentmise homíliájában kiemelte, a Magyarok Nagyasszonya ünnep hasonlóan a többi Mária ünnephez, a Szűzanya hivatására irányítja a figyelmet. A Nagyasszony kifejezés hangsúlyozza, hogy a Szűzanya a magyarok királynője, hiszen István király halála előtt az országot Mária oltalmába ajánlotta.
Mária nemcsak királynő, hanem gondoskodó, gyermekéért aggódó égi édesanyánk is. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, ..." (Jn 3,16) Isten ehhez Máriát választotta ki, hogy Ő legyen az emberek között az első, aki befogadja a Teremtőt. A keresztre feszített Jézus utolsó szavaiban Máriát a krisztuskövető emberek édesanyjává tette, a hűséges János tanítvány által pedig az emberiséget Mária gyermekévé.
10 év alatt a Szent Erzsébet Otthont, a lakók és a dolgozók hite, szeretete tette igazi családias, meghitt otthonná. A főpásztor kérte, hogy továbbra is ebben a szellemben, Máriát követő lelkülettel folytatódjon a munka az intézményben.
Az otthonban a fizikai ellátás, a testi egészség megőrzése mellett a lelki egészségre is figyelnek. Az idős emberek heti 4-5 alkalommal részt vehetnek szentmisén az otthon kápolnájában, és csatlakozhatnak különböző közösségek imaalkalmaihoz.
Az Intézmény szoros kapcsolatot ápol az egyházmegyei balkányi Szent Antal Idősek Otthonával is. A lakók évente több alkalommal látogatják meg egymást. Ezeken az alkalmakon kedvelt programok közé tartozik a vetélkedő Bibliai ismeretekből, az ügyességi versenyek és természetesen a közös éneklés. Szinte már hagyománynak mondható, hogy több intézménnyel kölcsönösen meghívják egymást különböző témájú versenyekre, rendezvényekre.
Szakmai kapcsolatban állnak több egészségügyi és szociális képzést nyújtó intézménnyel. A diákok, hallgatók számára segítséget nyújtanak az elméleti ismeretek megszerzése után a gyakorlati jártasság megszerzésében. A lakók nagy örömére a debreceni Szent József Gimnázium és a Svetits Gimnázium önkéntes fiataljai rendszeresen töltik náluk szeretetszolgálatukat.
Az évfordulóra „Tőled tanultam, mindig velem van" címmel rajzkiállítást hirdetett meg az intézmény négy korosztályban, amelyben a gyermekek idősebb családtagjaik iránti érzéseiket fejezték ki. A beérkezett alkotások közül az 5-8. osztályos kategóriában első helyezett lett Almási Bernadett, a debreceni Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 8. osztályos tanulója lett.
Az ünnepségen közreműködött a Debreceni Kodály kórus.

 • Galéria:
  • IMG_0352
  • IMG_0365
  • IMG_0368
  • IMG_0390
  • IMG_0391
  • Tőle kaptam a szeretetet