2013. október 26., szombat 02:00

Lelkigyakorlatot tartottak az egyházmegyei karitász önkénteseinek Máriapócson

„Itt vagyok, engem küldj el!"
„Itt vagyok, engem küldj el!" (Iz, 6, 8) központi gondolatával lelkigyakorlatra hívta Gégény Béla, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász igazgatója az önkéntes munkatársait 2013. október 17-19-ig, Máriapócsra. A lelkigyakorlattal az egyházmegyei karitász 20. évfordulójára készültek, amelyet 2013. október 26-án, szombaton ünnepelnek meg Debrecenben a Szent Anna Székesegyházban.
A három napos lelkigyakorlaton Szegedi Kálmán, a debreceni Jézus Szíve-templom plébánosa Isten meghívásáról tartott előadásokat: „Mózes az alkalmatlan ember küldése"-, „Szent Pál a hívők ellenségének küldése"-, valamint „Fiatalon is küld az Úr" - Izaiás és Jeremiás meghívása címmel.
Mózes alkalmatlannak gondolta magát Isten hívására miután népének egyik munkását megvédte a felügyelő ütlegelésétől, akinek ezzel a halálát okozta. Szegedi Kálmán atya kifejtette, hogy kizárólag emberi erővel részt venni mások megsegítésében erőszakhoz vezethet. Ezután Mózest a pusztában szólította meg az Úr, mire ő tiltakozott, és nem akart visszamenni Egyiptomba. Isten bátorította Mózest és biztosította őt afelől, hogy vele lesz, ennek bizonyítékául Isten a Mózes kezében lévő botot kígyóvá változtatta. Mózes viszont még akkor is szabadkozott, ekkor Isten társat is adott mellé, Áron személyében.
Ha az Isten kiválaszt bennünket a szolgálatra, akkor nem hagy cserben, hanem velünk marad, Ő tesz alkalmassá bennünket és társakat is ad a feladathoz — mutatott rá a Kálmán atya.
A meghívás mindig személyre szabott, különböző élethelyzetektől függ. Van, akit lélekben szólít meg az Úr, de előfordul, hogy egy tragédia következtében ad az ember határozott választ, vagy embertársán keresztül kapcsolódik be a szeretet szolgálatba.
Pál apostol meghívása után megfigyelhető, hogy Pál három évre elvonult a pusztába, vezekelt, böjtölt a bűnei miatt, és csak a megtisztulási idő után ment vissza az apostolokhoz, akik levizsgáztatták őt. Ez a példa arra mutat rá, hogy az ellenségből is lehet hívő ember, ha válaszol a meghívásra és végigjárva a páli megtisztulási időt.
A küldetés teljesítése nem azt jelenti, hogy Isten teljes mértékben kiemel és megóv minden nehézségtől, problémától. Pál, hajótörést szenvedett, börtönbe került, megkövezték, üldözték, egészen a vértanúságig jutott el.
Isten követésében, az igen-mondásban az is benne van, hogy ha kell, az egész életünket odaadjuk úgy, ahogyan azt Ő kéri. Nem mi szabjuk meg a feltételeket, nem utasíthatjuk az Istent, teljes mértékben igent kell mondani az időmmel, energiámmal, tudásommal, tehetségemmel.
Elizeus éppen szánt, a hétköznapi munkáját végzi, amikor Isten meghívja őt Illés próféta által. Elizeus igent mond, de időt kér, hogy elbúcsúzhasson az otthoniaktól. A plébános ezzel arra figyelmeztetett, hogy nem szabad a család rovására rést venni bármilyen közösségi munkában. Isten hagy időt arra, hogy ne hagyjunk magunk mögött elvarratlan szálakat, félbe maradt feladatokat. Először az állapotbeli kötelességeinket kell teljesítenünk.
A fiatal meghívására Jeremiás és Izaiás próféta esetében látunk példát. Isten fiatal korban választja ki őket, ebben benne van annak az üzenete, hogy az Úr, fogantatásunktól kezdve ismer bennünket és terve van velünk. Ebben az estben korán megtörténik a meghívás, amelyre Izaiás: „Itt vagyok, engem küldj" - fiatal korára jellemző lendülettel, lelkesedéssel, dinamizmusával válaszolt. Ha a megszólítás felkelti a fiatal szív érdeklődését, akkor az lelkesen, mindent maga mögött hagyva válaszol.
A találkozó során Kovácsné Kelemen Judit, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ volt ápolási igazgatója széleskörű tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel a lelkigyakorlat alatt megtartott beteglátogatásra felkészítő képzésen. Tóth András, a Győri Egyházmegyei Karitász igazgatója beszámolót tartott a Győri Egyházmegyében folyó karitász munkájáról, Gégény Béláné mentálhigiénés szakember pedig tapasztalatainak átadásával segítette az önkénteseket. A résztvevők találkozhattak a képmás Zenekarral is.
A lelkigyakorlat ünnepi szentmisével zárult, amelyet Szegedi Kálmán debreceni plébános mutatott be a Máriapócsi Bazilikában.

  • Galéria:
    • 1
    • Gégény Béla karitász igazgató
    • Szegedi Kálmán plébános