2013. november 11., hétfő 01:00

Csillagtúrák nemzeti örökségünk nyomában

Írta: Sajtóiroda – Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

„Mikor Csíkba elindultam..."
A Szent Imre Katolikus Gimnázium tantestülete fennállásának 20 éve alatt mindig is fontosnak tartotta, hogy diákjai ne kerüljenek ki úgy az intézmény falai közül, hogy ne ismernék meg a határon túli magyarság életét, kultúráját. Példaértékűnek tarják, ahogyan a kisebbségben élő nemzettársaink erős keresztény hittel őrzik, ápolják hagyományaikat, anyanyelvüket. Ezért a diákság számára többek között a Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezete, a cserkészet és a most formálódó KÉSZ ifjúsági csoport keretében szorgalmazták a határon túli testvériskoláink ifjúságával való találkozásokat (Munkácsi Szent István Líceum, szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum) a Határtalanul! pályázat segítségével is. Ennek keretében 11.a osztályos diákok együtt munkálkodhattak a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Líceum diákjaival azért, hogy felfedezhessék szűkebb pátriájuk értékeinek hasonlóságát és különbözőségét.
Az utazás programját kolozsvári Szent Mihály-templomban szentmisével kezdték szeptember 8-án. Majd a csíkszentmártoni templom közösségének adtak át ajándékokat. Csíkszeredán Makovecz Millenniumi-templomában az organikus építészet jegyeit tanulmányozták.
Csíksomlyón a kegytemplomban Mária közbenjárását kérve magukért, szeretteikért hálatelt szívvel énekeltek az ott lévő magyar zarándokokkal együtt. Közösen keresztutat végeztek a Jézus-hágón, s ennek erejéből merítve tették meg a Salvator-kápolnáig meredeken felvezető utat. Lenyűgözve álltak a csíkmenasági gótikus templomban is, de nagy érdeklődéssel várták az iskolájuk védőszentjének, Szent Imrének a tiszteletére felszentelt templomot Gelencén, ahol a cserkészcsapatuk „szentjének", Szent Lászlónak a legendáját is feleleveníthették a freskók segítségével. Itt adták át a helyi hittanos gyerekek számára a Magyar szentek-kirakójátékot.
Utazásuk során megkoszorúzták a Petőfi- emlékművet Fehéregyházán, Seculicidium-emlékművet Madéfalván, Gábor Áron-szobrot Kézdivásárhelyen, Márton Áron püspök emlékművét Csíkszentdomokoson, ahol elénekelték vendéglátóinkkal a magyar és a székely himnuszt.
A nyíregyházi iskola diákjai, nevelői a csíkszentmártoniak viszontlátogatásának legmeghatóbb óráit október 19-23-án a sátoraljaújhelyi Magyar Kálvárián élték meg, ahol a magyarság bűneiért engesztelve végeztek keresztutat. A Kálvária a trianoni békediktátum következményeként elcsatolt városoknak állít emléket. Csíkszereda stációját koszorúzták meg vendégeikkel, az országzászlónál felépített kápolna előtt pedig az egyik csíkszentmártoni diák elszavalta Reményik Sándor: Béke című versét. A sárospataki vár kitűnő akusztikájú lovagtermében a magyar szentekhez fordultunk közbenjárásért, a vártemplom előtt Szent Erzsébet szobrát koszorúzták meg.
Szent László nyomában jártak a laskodi református templomban, rácsodálkozttak a nyolcvan év fölötti idegenvezető néni szavaiból sugárzó tiszta hitre és erkölcsi tartásra a tákosi „mezitlábas Notre Dame"-ban és elmerengtek a gonosz mesterkedésein a tarpai református templom freskóján.
A máriapócsi kegytemplomban Mária-éneket énekeltek és megismerkedtek a kegytemplom történetével.
A nyírbátori minorita templomban Babály András atya fogadta a diákokat. A csodálatos Krucsay-oltáron, a keresztút állomásait szemlélhették. Számos felemelő élményben volt része a diákoknak az utazás során, melyek erősítették kereszténységünkbe, Istenbe vetett hitüket, nemzeti összetartozásukat.

  • Galéria:
    • DSCF2942
    • DSCF2988