2013. december 15., vasárnap 01:00

Templomszentelés az örvendezés vasárnapján, Nyíregyházán

Írta: Kovács Ágnes

Új templomot szentelt fel Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke Seregély István nyugalmazott érsek, az egyházmegye papjai, görögkatolikus hívek és az egyházközség hívei jelenlétében 2013. december 15-én advent harmadik vasárnapján Nyíregyháza-Örökösföldön. A 120 fő befogadására alkalmas lakótelepen épült Isteni Irgalmasság templom a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya főplébániához tartozik.
Bosák Nándor főpásztor homíliájában felhívta a figyelmet arra, hogy az örvendezés vasárnapja karácsony közeledtével azt jelzi, hogy készítsük föl magunkat arra, hogy a megtestesülés isteni ajándékában nekünk is legyen részünk. Az újonnan épült templom felszentelése belekapcsolódik az adventi előkészületbe, amely azt szolgálja, hogy Istenhez vezessen bennünket, megvalósuljon az üdvösség a mi életünkben is.
A szimbolikus elemekkel átszőtt szertartás a templomon kívül kezdődött. A főpásztor elsőként a három új a 325 kg-os Szent József-, 140 kg-os Szent István király- és a 80 kg- Keresztelő Szent János harangot szentelte fel. Beszédében elmondta, a harang a toronnyal és a kereszttel együtt jelzés értékűek, üzennek a világnak, hogy közöttünk van az Üdvözítő és a templom az a hely, ahol Istennel találkozhatunk.
Ezt követően a templomban folytatódott a szertartás. A főpásztor megáldotta a vizet, majd végigmenve a templomhajóban meghintette a híveket, a falakat, majd az oltárt. Ezután fölmutatta a szentmise olvasmányainak könyvét, majd átadta a szolgálattevőnek, hogy ezután Isten igéje hangozzék a templomban. Minden liturgikus szertartásban halljuk a Szentírás szavait, amely az egész Egyház közösségének az imádsága. A templom az imádság háza, és a mindennapi életünknek az Isten erejével való megszentelődésének a helye. Imádjuk az Istent, de isten elé visszük kéréseinket is. - emelte ki a főpásztor.
A megyéspüspök a Mindenszentek litániája után a templom legfontosabb helyét, az oltárt szentelte fel, amely az utolsó vacsora asztala, a Golgota jelképe. A főpásztor az oltárt öt helyen megkente szent krizmával, majd a templom falait tizenkét helyen, emlékeztetve arra, hogy Krisztus az Ő Egyházát a tizenkét apostolra bízta. Ezután tömjént gyújtott az oltáron, amely az Istenhez felszálló imát és az áldozatot jelképezi. Közben a jelen lévő akolitusok feldíszítették az oltárt és előkészítették az Eukarisztia liturgiájához. Ezt követően az oltáron lévő gyertyákat meggyújtották az eukarisztia ünneplése számára. Az öröm jeléül fénybe borult a templom.
A püspök atya végül az Eukarisztiát helyezte a tabernákulumba, amely jelzi, Jézus a kenyér és a bor színében közöttünk marad. A főpásztor elmondta, a szentmisében átváltoztatott kenyérben mindig jelen van Krisztus. A templom nem csak az imádság helye, hanem Krisztus jelenléte is, ezért amikor belépünk a templomba, szenteltvízzel keresztet rajzolunk magunkra, ez emlékeztet arra, hogy a keresztség által Isten gyermekévé lettünk, így otthon vagyunk az Isten házában.
A szentmise végén Papp János a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya templom plébánosa hálát adott a Jóistennek, hogy 10 év várakozás után a Hit évének ajándékaként felszentelték az Isteni Irgalmasság templomot, majd megköszönte Bosák Nándor püspök atyának, az adományozóknak a támogatását és a templom építésében részt vevők áldozatos munkáját.
A templomot Kulcsár Attila Ybl díjas építész tervezte, az ólomüveg ablakokat Wutka László iparművész álmodta meg. Az Irgalmas Jézus oltárkép és a keresztút Szeigfird Zoltán kisvárdai festőművész munkáját dicséri. A templom kertjében urnatemetőt is kialakítottak.

 • Galéria:
  • IMG_1304
  • IMG_1306
  • IMG_1309
  • IMG_1310
  • IMG_1312
  • IMG_1313
  • IMG_1318
  • IMG_1319
  • IMG_1320
  • IMG_1325
  • IMG_1326
  • IMG_1330
  • IMG_1331
  • IMG_1332
  • IMG_1334
  • IMG_1335
  • IMG_1336
  • IMG_1337
  • IMG_1338
  • IMG_1339
  • IMG_1340
  • IMG_1341
  • IMG_1342
  • IMG_1344
  • IMG_1345
  • IMG_1346
  • IMG_1347
  • IMG_1348
  • IMG_1350
  • IMG_1351
  • IMG_1353
  • IMG_1355
  • IMG_1356
  • IMG_1357
  • IMG_1358
  • IMG_1359
  • IMG_1360
  • IMG_1361
  • IMG_1363
  • IMG_1365
  • IMG_1366
  • IMG_1367
  • IMG_1368
  • IMG_1369
  • IMG_1371
  • IMG_1372
  • IMG_1373
  • IMG_1374
  • IMG_1375
  • IMG_1377
  • IMG_1378
  • IMG_1379
  • IMG_1380
  • IMG_1381
  • IMG_1382
  • IMG_1383
  • IMG_1384
  • IMG_1385
  • IMG_1386
  • IMG_1387
  • IMG_1388
  • IMG_1389
  • IMG_1390
  • IMG_1391
  • IMG_1392
  • IMG_1393
  • IMG_1394
  • IMG_1395
  • IMG_1396
  • IMG_1397
  • IMG_1398
  • IMG_1399
  • IMG_1400
  • IMG_1401
  • IMG_1402
  • IMG_1403
  • IMG_1404
  • IMG_1405
  • IMG_1406
  • IMG_1407
  • IMG_1408
  • IMG_1409
  • IMG_1410
  • IMG_1411
  • IMG_1412
  • IMG_1413
  • IMG_1414
  • IMG_1415
  • IMG_1416
  • IMG_1418
  • IMG_1419
  • IMG_1420
  • IMG_1422
  • IMG_1425
  • IMG_1426
  • IMG_1427
  • IMG_1429
  • IMG_1431
  • IMG_1432
  • IMG_1433
  • IMG_1434
  • IMG_1435
  • IMG_1436
  • IMG_1437
  • IMG_1438
  • IMG_1439
  • IMG_1440
  • IMG_1441
  • IMG_1444
  • IMG_1445
  • IMG_1447
  • IMG_1448
  • IMG_1449
  • IMG_1450
  • IMG_1451
  • IMG_1452
  • IMG_1453
  • IMG_1454
  • IMG_1455
  • IMG_1456
  • IMG_1457
  • IMG_1458
  • IMG_1459
  • IMG_1460
  • IMG_1462
  • IMG_1464
  • IMG_1465
  • IMG_1466
  • IMG_1467
  • IMG_1468
  • IMG_1469
  • IMG_1470
  • IMG_1471
  • IMG_1472
  • IMG_1473
  • IMG_1474
  • IMG_1475
  • IMG_1477
  • IMG_1479
  • IMG_1480
  • IMG_1481
  • IMG_1482
  • IMG_1483
  • IMG_1484
  • IMG_1485
  • IMG_1486
  • IMG_1487
  • IMG_1488