2014. november 12., szerda 01:00

Kárpát-medencei nevelési konferencia a Boldogasszony Iskolanővéreknél

November 7–8-án Debrecenben 320 pedagógus – köztük szerzetesnővérek és világi munkatársak a határon túli missziókból és a rend négy hazai iskolájából – vettek részt a Boldogasszony Iskolanővérek által szervezett nevelési konferencián – tájékoztatott Tornay Krisztina M. Petra iskolanővér. Lobmayer M. Judit tartományfőnöknő üdvözlőlevelében ismertette, milyen célokkal szervezték meg a Küldetéses ember iskolája című tanácskozást:

1. Erősödjünk meg identitásunkban, hogy mi együtt – Boldogasszony Iskolanővérek és világi munkatársak – Isten művében veszünk részt, küldetéses emberek vagyunk annak a karizmának őrzőjeként, melyet Boldog Terézia Gerhardinger hagyott ránk.

2. Előadások, műhelymunkák, beszélgetések által pillantsunk rá a mai kor kihívásaira, hogy a rend mindig megújulni kész lelkületéhez hűségesen mi is tudjunk új nevelési utakat keresni.

3. Közelebb kerülve egymáshoz erősítsük az iskolanővéri hálózatot, és ezáltal támogassuk egymást küldetésünk betöltésében. 

Az első napon három fő téma köré szervezték az előadásokat, ezek alapján a második napon tizenhat választható műhelyben foglalkoznak a következőkkel:

1. Spiritualitás, hitre nevelés, (újra)evangelizáció intézményeinkben,

2. Női és férfi identitás, és az ebbe való beavatás: a fiúk és a lányok nevelése,

3. A frontális oktatás alternatívája, szemléletváltás, módszertani innovációk.

A nyitó szentmisét Bosák Nándor püspök mutatta be, az első napot Forrai Tamás jezsuita tartományfőnök előadása vezette be. Tágas horizontot nyitott, s hangsúlyozta a szerzetesi iskolák úttörő, élő és szabadon-kreatívan működő pedagógiai műhely voltának jelentőségét. Az iskolanővéri karizmát Lobmayer M. Judit mutatta be, Bártfay M. Zsuzsanna iskolanővér pedig a Svetits-gimnázium 118 éve eleven, megszakítás nélküli hagyományáról s ezzel együtt az innovációkról, a kihívások bátor megválaszolásáról beszélt. Tornay M. Petra bemutatta azt az utat, amely a minden kollégára kiterjedő dialógus és műhelymunka során ehhez a konferenciához vezetett és kialakította témáit, munkamódszerét. Minden tanítóblokkot vezetett egyéni és kiscsoportos reflexióval mélyítettek el, Hári M. Ildikó szupervizor vezetésével. Soltész Miklós egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár köszöntésében a szeretet szerepét emelte ki. Hangsúlyozta, hogy nevelni a személyiségével, a lelkével tud a pedagógus: ez embertől emberig hat, s ez a szabadidős foglalkozásokban talán még erősebb, mint a tanórán.

A debreceni nagytemplomi református gyülekezet – Szent II. János Pál pápára, kiengesztelő látogatására is hivatkozva levelükben – nagylelkűen átengedte a nagytemplomot arra az alkalomra, amelyen mindnyájan megújították elköteleződésüket Isten e művének, a küldetéses ember iskolájának.

A műhelyeket bevezető délutáni blokkban Katona György, a Nyugat-magyarországi Egyetem dékánja a mai gyerekek digitális világáról beszélt. Baráti M. Kinga az iskolanővérek eddigi módszertani innovációit foglalta össze. Kutatásaik eredményét bemutatva Márkus Zsuzsanna a magyarországi iskolanővéri intézmények diákjairól, Pusztai Gabriella pedig a felekezeti oktatásban részt vett egyetemi hallgatók közösségi és tanulmányi mutatóiról beszéltek. Végül Guba András SchP a fiúk férfivá érése szempontjából döntő szerepű férfibeavatás lehetőségeiről beszélt, a katolikus és piarista hagyományra támaszkodva. A második nap tizenhat műhelye között volt, amelyik az iskolanővéri lelkiségbe avatott be (Ivanics M. Andrea); a piarista és bencés hitoktatási modellt mutatta be (Labancz Zsolt piarista tartományfőnök, Juhász Albin OSB); és voltak műhelyek, amelyek a jó gyakorlatokat mutatták be (Barátok útja, Szentjánosbogár). Imaformákat és ezek egymásra épülését mutatta be Laczkó Zsuzsa SJC tartományfőnöknő. A művészet és istenélmény kapcsolatáról Locker M. Margit, a hitre nevelés lélektani vonatkozásairól Csáky-Pallavicini Zsófia, a női és férfibeavatásról Tormay Zita beszélt a meséken keresztül. Guba András és Tornay M. Petra a katolikus hagyományon alapuló beavatásra helyezte a hangsúlyt. Karasszon Dezső orgonaművész egy zeneművet elemzett, bemutatva az irodalmi, spirituális, teológiai és zenei megközelítés integrált lehetőségét. Szászi Balázs saját élményű csoportdinamikát, Láng Judit a kooperatív módszert, Réti Mónika a felfedeztető tanulást, Zweegman Kocsi Magda pedig az INPP-módszert tanította. (INPP-módszer: az angol Institute for Neuro-Physiological Psychology által kidolgozott módszer a korukhoz és intelligenciájukhoz képest alulteljesítő gyermekek problémáinak beazonosítására és konkrét segítségnyújtásra személyre szabott gyakorlatprogrammal – A szerk.)

A tanácskozás közös záró reflexióval és szentmisével ért véget.

 

Forrás:Magyar Kurír