2014. december 02., kedd 11:00

Templommegáldás Dombrádon

Régi álma vált valóra a Dombrádi Római Katolikus Egyházközség híveinek, amikor 2014. november 16-án Bosák Nándor püspök úr megszentelte az újonnan épült templomtornyot és a megújított templomot.
2013-ban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázatból kapott 15 millió forintot templomfelújításra fordítottuk, amelyből a tető cseréppel történő átfedésére, ajtók, ablakok cseréjére, külső tatarozásra is jutott elegendő anyagi forrás. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatala Bosák Nándor püspök atya engedélyével 8 millió forinttal támogatta a torony megépítését.
A fennmaradó rész a költségvetésből saját megtakarításokból, a helyi önkormányzat, magánszemélyek és cégek, katolikus és református hívek adományaiból gyűlt össze. Ki-ki tehetségéhez, lehetőségeihez mérten segített: a „szegény asszony két fillérjétől" egészen a milliós összegig.
A templom felújítása során szükségessé vált a régi lambériás mennyezet elbontása és új gipszkartonos megoldás kialakítása, a belső világítás újragondolása is. Sikerült megvalósítani a templomudvar rendezését is, járólapos burkolat elhelyezését a torony körül, valamint a templom és a plébánia között új kerítést is építettünk.
Teski Attila tervei alapján Miskolczi Zoltán ügyvezető irányításával a DOM BAU Kft valósította meg a Régió Tanácsadó '99 Bt. által menedzselt projektet.
A felújított templomépület átadása alkalmából az ünnepi szentmisét - amelyen a környékbeli katolikus papokon kívül a helyi református lelkipásztorok is jelen voltak - Bosák Nándor egyházmegyénk főpásztora mutatta be. A szentmisén Máté Csaba, a Dombrádon is szolgáló szabolcsveresmarti parókus ajándékával, egy új kehellyel misézett a püspök atya.
A szentmise bevezetéseként gyerekek köszöntötték a püspök atyát, majd 3 éneket adott elő a helyi Református Egyházközség Énekkara. Ezt követően Beregi Kiss Magdolna erre az alkalomra írott versét szavalta el.
A szentmise végén a püspök atya „Pro Communitate Christiana" – A keresztény közösségért – díjjal tüntette ki Kozmáné Kasza Veronika polgármestert és Ritli Jánosné dr. világi elnököt a közösség érdekében végzett munkájukért.
Dombrád városa újabb színfolttal gazdagodott a katolikus templom felújításával és toronnyal való bővítésével. Adja Isten, hogy növekedjék és erősödjék az ide járók közössége és hite.

Gyetkó László
plébános

 • Galéria:
  • P1020616-1
  • P1020634-1
  • P1020643-1
  • P1020686-1
  • P1020725-1