2015. november 11., szerda 14:39

A sajtó képviselői találkoztak Palánki Ferenc kinevezett debrecen-nyíregyházi püspökkel

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatalában sajtótájékoztatót tartott Bosák Nándor nyugalmazott püspök, apostoli kormányzó, Palánki Ferenc kinevezett debrecen-nyíregyházi püspök és Törő András püspöki titkár 2015. november 11-én, amelynek témája Palánki Ferenc kinevezett megyéspüspök 2015. november 14-én, szombaton 10.30-kor kezdődő beiktatása, hivatalának elfoglalása.

A sajtótájékoztatón elsőként Bosák Nándor püspök atya elmondta, Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én Palánki Ferenc egri segédpüspököt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspökévé nevezte ki és elfogadta az ő lemondását, amelyet a CIC 401. kánon 1. § alapján nyújtott be. Bosák Nándor püspök atya 2014. december 28-án töltötte be a 75.életévét és az egyházi gyakorlatnak megfelelően kérte a nyugdíjazását. Az új püspök beiktatásáig pedig a Szentatya az egyházmegye apostoli kormányzójávánevezte ki.

Ezután a főpásztor visszaemlékezett 1993. június 15-ére, amikor püspökké szentelték a Szent Anna-székesegyházban. A főpásztor kiemelte, az esemény kettős jelentőségű volt, hiszen a püspöki szolgálat megkezdése mellett az egyházmegye hivatalos alapítását is ünnepelték. Attól kezdve működik a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, amely két megye (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Hajdú-Bihar megye) közigazgatási határát foglalja magába. Ez a terület korábban az Egri Főegyházmegye, illetve a Szeged-Csanádi Egyházmegye, egykor pedig a Nagyváradi Egyházmegye része volt. Az egyházmegye jellemzője, hogy a római- és a görögkatolikusok kisebbségben élnek a reformátusok mellett, és Nyíregyháza környékén él egy nagyobb számú evangélikus közösség is, így négy nagyobb egyház tevékenykedik együtt ezen a területen.

Az egyházmegye a plébániai szerkezetét a két elődegyházmegyétől örökölte – folytatta a bemutatást a főpásztor. A háború után a szerzetesek feloszlatásakor sok szerzetes-papot átvett a katolikus egyház, így több kisebb plébániát hoztak létre. Közben változott a papok létszáma, és a népmozgás következtében a kistelepülések elnéptelenedtek. Ennek következtében, amikor megalakult az egyházmegye, a meglévő plébániai rendszert át kellett alakítani, hogy a papság minél hatékonyabban el tudja látnia szolgálatát. Ez volt tehát az elmúlt 20 év egyik legfontosabb feladata. Mára már az egyházmegye szerkezetileg rendelkezik mindazokkal a feltételekkel, amelyek a lelkipásztori munka ellátásához szükségesek. Ezen túl, az egyházmegye intézményrendszerének a kialakítása is egy kiemelt feladat volt. Elmondhatjuk, hogy a jól működő szociális és oktatási intézményeink átfogják az egész egyházmegyét.

Palánki Ferenc püspök a sajtótájékoztatón bemutatkozott, majd kifejtette, az életében már többször megtapasztalta, hogy a Jóisten, váratlan és egészen meglepő dolgokat produkált az életében.  Így került a vezetékes távközlési-technikai üzemmérnöki pályáról a papi hivatásra, és meglepte a püspöki és a megyéspüspöki kinevezés is. A főpásztor Ferenc pápát idézve hozzátette, „Engedjük, hogy a Jóisten meglepjen bennünket!”

Ezután a főpásztor hozzátette, megyéspüspöki kinevezését vegyes érzelmekkel fogadta, de ezek egyike sem negatív. Örömét fejezte ki azért, hogy Bosák Nándor püspök atya munkáját folytathatja, amely példamutató a számára. Kiemelte a püspök atya higgadtságát, nyugodtságát, szelíd határozottságát, amellyel az alapoktól kezdve építette és vezette az egyházmegyét. Palánki püspök továbbra is számít elődje jelenlétére, segítségére, tanácsaira.

Az új püspök érzéseiben az öröm és a hála mellett a hogyan tovább kérdés is felmerül, de - mint mondta -, az Istenbe vetett bizalommal kezdi meg a szolgálatát, mert hiszi és vallja, hogy ha az ember képes együttműködni az Isten kegyelmével, akkor rajtunk, egyszerű embereken keresztül is tud csodákat, a szeretet csodáját művelni.

Záró gondolataiban Palánki Ferenc püspök kifejtette, további konkrét terveit megelőzi majd az egyházmegye papságának, és ügyeinek megismerése. Arra törekszik, hogy a személyes törődés, és a megszólíthatóság jellemezze a szolgálatát, és hogy ő is meg tudja szólítani az embereket az evangélium jóhírével. A személyesség mellett kiemelten figyel majd a családokra. Kifejtette, a családok nemcsak egy réteget jelentenek, hanem a családpasztoráció a mindenkivel való foglalkozást kitölti. A harmadik sarkalatos pontként az ökumené továbbfolytatását tűzte ki célul. A közelmúltban a főpásztor már találkozott a debreceni keresztény egyházi vezetőkkel és nagy lehetőséget lát az egység megvalósulásában a sokszínű, gazdag keresztény hagyománnyal rendelkező városban. Örömmel tapasztalta, hogy a debreceni katolikus újjászületés 300. évfordulójának a megünneplésébe Fekete Károly református püspök is bekapcsolódott a programokon való aktív részvételével.

A sajtótájékoztató befejezéseként Törő András püspöki titkár ismertette a beiktatási szertartás részleteit, majd bejelentette, hogy a beiktatás utáni napon, 2015. november 15-én, vasárnap 10.30-kor Palánki Ferenc megyéspüspök Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya társszékesegyházban tartja ünnepi székfoglaló szentmiséjét.

 

Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye

 • Galéria:
  • DSC_0159
  • DSC_0160
  • DSC_0162
  • DSC_0165
  • DSC_0167-1
  • DSC_0169-1
  • DSC_0170
  • DSC_0171
  • DSC_0177

Free Joomla templates by L.THEME