2015. december 04., péntek 15:27

Munkatársi találkozó Tiszacsegén

A délelőtt 10 órától kezdődő programot Terciával kezdtük, majd a közös imádság után bemutatkoztak közösségünk tagjai, röviden szóltak szolgálatukról.
A nap szónokát, Laczkó Zsolt görög katolikus atyát a házigazdák részéről Máténé Váradi Mária mutatta be, hisz neki és férjének személyes jó ismerőse.
Az ő érdemük, hogy ilyen nemes előadó, hiteles elmélkedését élvezhettük. Ezúton is köszönjük. Zsolt atya előadásának első részében a szeretetet világosította meg számunkra. Az irgalmasság évének előestéjén, advent jövetelén mi sem lehetett ennél időszerűbb. Az ő nézetében az irgalmasság nem más, mint megbocsátó szeretet, a karácsony pedig Isten irántunk való szeretetének Ünnepe. Mint kórházlelkésznek az a meglátása, hogy a sérült lélek a szeretethiány betege. Az ember hivatása maga a szeretet. Mindezt az irgalmas szamaritánus példájával vezette le és tette láthatóvá számunkra.” Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!”főparancs kapcsán felhívta figyelmünket, hogy az istenszeretet és felebarát szeretete mellett rendkívül fontos a filiatia- azaz a helyes önszeretet. Akkor szereted magadat helyesen, ha örülni tudsz magadnak és hálás vagy Istennek, hogy az vagy, aki vagy, és olyan vagy, amilyen vagy.
Életünk fő kérdései: - a létünk, - a szeretetünk -és a rossz. A mai ember úgy gondolja, hogy az első kettőt már tudja, ezért az - nem érdekli. Így egyedüli eszköze maradt Istennek, hogy emlékeztessen: a rossz. Sokszor egy betegség, vagy veszteség az, ami megállásra és arra készteti az embert, hogy az első kettővel foglalkozni tudjon. Sokféle definíció született a szeretetről, hiszen a szeretet sok dolog egyszerre, de nem eladható, nem mérhető, rabul sem ejthető, mindenkiben és mindenben jelen van, az ember lényegéhez tartozik. Megosztotta velünk Zsolt atya a tökéletes szeretet titkát is 10 pontba sűrítve:

1. Fejben kezdődik.(Gondolat ereje)
2. Tisztelet.(Megkeresni, amit tisztelhetek benne.)
3. Adni tudás.(De nem „do ut des”- az az adok, hogy adj!)
4. Barátság.
5. Érintések. (mosoly)
6. Szabadnak hagyni.(Engedd el, hogy visszatérhessen!)
7. Szavak ereje.(Mondani is kell!)
8. Elkötelezettség.
9. Szenvedély.(Kell a belső lelkesedés.)
10. Bizalom.

Visszatérve az irgalmas szamaritánus történetéhez, rávilágított előadónk arra, hogy a szamaritánus szolgálatával más emberré lesz, s szeretethez, Istenhez is segíti a másikat.
Szeretni az tud, akit szerettek, tökéletesen szerettek, s így mintát kapott szeretetből. Jézus mindenkit szeretett, mindenkit másként. Utánozzuk őt. Ne a világot próbáljuk keblünkre ölelni, a konkrét embereket szeressük!
Felhívta még figyelmünket a tapintatos szeretet fontosságára: a meglátás és meg nem látás kérdésére. Nem kell mindent észrevenni, szóvá tenni! Charles Péguy francia író szerint, a szeretet akkor születik bennünk, amikor igazat adunk annak a lénynek, akinek nincs igaza és békével tűrünk.
Szent Pál szavaival zárult az előadás első része: „Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.”
Erre törekedjetek!- kérte tőlünk előadónk.
Az Úr angyala imádság elimádkozása után elfogyasztottuk a finom ebédet, majd visszatérve a templomba szemezgettünk még a gazdag szeretetlakomából.
Laczkó Zsolt atya elmélkedésének második része a szeretet megéléséről szólt a családban. A családszinódus szerint válságban van a család. Erről szólt az októberi római találkozó. Zsolt atya véleménye szerint maga az ember van válságban, hiszen a család tagjai, az egyes emberek válságáról beszélhetünk csak.
„Kezet csak megfogni szabad...
Elveszíteni vétek... Ellökni átok...
Egymásba simuló kezek tartják össze az Eget s a Világot.

Albert Camus szavaival hívta fel figyelmünket a személyes példamutatás fontosságára.
„Isten a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek.”
Ez a mondat négyszer szerepel a szentírásban. Az elhagyni, ragaszkodni, eggyé lenni a kulcsszavak e szakaszban. Le kell tudni válni a gyerekkori családról, hűséggel elköteleződni, testi és lelki közösségben magamat a másiknak ajándékozni- ez a jó házasság titka. „Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek. Ti férjek, szeressétek feleségeteket!” evangéliumi szakaszt idézve rámutatott, hogy a mai napig a férfiak gyengéje a szeretetlenség, míg az asszonyok az engedelmességnek vannak híján.
Az előadás további részében teológiai antropológia és pszichológiai kutatások tükrében mutatott rá, hogy ki az ember, mi az ember?
Szent Ágoston szerint az ember test és lélek. A test élete a lélek, a lélek élete pedig Isten. Ha nincs kapcsolatom Istennel, meggyengül a lelkem és nem tudja a testet sem jól működtetni. A legelső pszichológusok a sivatagi atyák voltak, akik saját gondolataikat, vágyaikat, s annak kezelését tanulták, s ezzel az önismerettel tudtak segíteni másokat. Mivel az ember lelke Istentől van, hármasságot hordoz magán: értelem, érzelem, akarat hármasát. Paradicsomi idill, amikor az értelem kontrollja működik a másik kettőn. Ma az értelem elhomályosult, az akarat meggyengült, átvette helyét az ész és nem tud mást, csak bálványokat teremteni. Beteg az ember, beteg a lélek. Mi a terápia?!- Az egyház. A HIT és a SZERETET!
Az értelem a lélek szeme, Ádám és Éva még látták Isten szemét, látott a lelkük, mert bölcsek voltak. A dolgok mögött mindent Isten szeretete irányít. Aki ezt tudja az bölcs. Ez a bölcsesség kellene, hogy vezesse az érzelmeket és az akaratot is az egészséges működéshez. Pszichológiailag az énkép és az önértékelés témáját kutatva, egy négy éves kutatási szakasz eredményeként az alábbi következtetést vonta le Zsolt atya munkatársaival: Nem azt kell követni, mit gondolok magamról, nem is másoknak kell megfelelni szolgai módon. Olyan vagyok amilyennek Isten lát engem: nem több és nem kevesebb. Mindenki tartozik magának azzal, hogy meggyógyítsa a lelkét. Ha egészséges lelkű emberek kötnek házasságot, boldog családok születnek.
Krisztus karácsonykor emberré lett-olyanná, mint mi, hogy felszabadítson minket az igaz szeretetre. élhetővé tette a teljes életet számunkra. Tartsuk meg ezt a titkot, gyógyítsuk meg a magunk lelkét, hogy tanúságtevő példa legyünk! Elmélkedését zárva, e küldetést adta képzeletbeli átalvetőnkbe útravalóul Zsolt atya. Tényleges ajándékot is magunkkal vihettünk e tarisznyánkban. Muczáné Szilvike munkatársunk jóvoltából, Dsida Jenő Gyertyalángját.
Szentségimádás, áldáskívánás kegyelmével, következett a hazaindulás. Útközben még elimádkoztuk az irgalmasság rózsafüzérét bokoranyánk vezetésével, hisz ennek volt az ideje.
Feladatot kaptunk. Minden munkatársamban él a küldetés felelőssége. Reméljük, a hozzá szükséges talentumokat kegyelemként megkapjuk az irgalmasság évében.

Farkas Éva
képviselő testületi tag

  • Galéria:
    • IMG_4940-1
    • IMG_4947-1
    • IMG_4964-1
    • IMG_4990-1

Free Joomla templates by L.THEME