2015. december 07., hétfő 10:23

„Hozzuk le Isten szeretetét a földre”

2015. november 21-én kezdődött a Magyar Karitász kettős jubileumi éve, amelyben megalakulásának 85. és újjáalakulásának 25. évfordulóját ünnepli, kapcsolódva a Ferenc pápa által meghirdetett Irgalmasság évéhez. Az év során egy rendezvénysorozattal és figyelemfelhívó kampánnyal mutatják be a Karitász több évtizedes, áldozatos, rászorulókért végzett tevékenységét. A jubileumi év egyben ünnepe a másokat segítő, elhivatott önkénteseknek, és felhívja a figyelmet a mellettünk élő, gondokkal küzdő családokra, idősekre, beteg embertársainkra, hogy forduljunk feléjük szeretetből fakadó irgalommal. A jubileumi év 2016. november 19-én Szent Erzsébet ünnepén zárul majd.

2015 decemberében két programot is szervez a Katolikus Karitász: elindította karácsonyi segélyakcióját „Tárjátok ki szívetek” címmel, amely során rászoruló családokat segít a téli időszakban és karácsonykor. Idén is több módon lehet csatlakozni a december 31-ig tartó adománygyűjtéshez. Ennek lehetőségeiről a karitasz.hu honlapon tájékozódhatnak.

Másik programja a december 6. és 13. között megrendezésre kerülő „Egymillió csillag a szegényekért” elnevezésű szolidaritási akció, melynek keretében önkéntesek gyertyákkal, gyertyagyújtásokkal hívják fel a társadalom figyelmét a köztünk élő szegényekre.

Egyházmegyénkben december 6-án volt a szolidaritási akció megnyitója. A debreceni Szent László Plébánia látta vendégül az egyházmegyéből érkezőket, akik 9 órától változatos, felemelő és megható előadásoknak, beszédeknek lehettek részesei. Az eseményt Mészáros László, az egyházmegyei Karitász igazgatója nyitotta meg, majd rövidfilmeket láthattunk a Karitásznak szerte az országban végzett munkájáról, illetve a menekültek röszkei befogadóállomásán végzett tevékenységükről.

Ezután Géczy M. Erzsébet nővér, a Boldogassszony Iskolanővérek rendjének tagja „Szent Erzsébet és az irgalmasság éve” címmel tartott előadást, számtalan középkori ábrázolást is bemutatva a szentről, s közben meghívta a résztvevőket, hogy együtt imádkozzunk a Szent Erzsébet-zsolozsmából, énekeljünk egy Szent Erzsébetről szóló éneket. Az embereknek nemcsak anyagiakra, hanem jó szóra is szükségük van, kezdte gondolatait a Svetits Intézet tanára, aki ezt naponta megtapasztalja a mintegy 1000 diákjuk körében. Árpád-házi Szent Erzsébet, a világszerte ismert szentünk már gyermekkorától mások, a szegények felé fordult, s rövid élete viszontagságos körülményei között is mindig az imádságból merítette az erőt a türelemhez, a szenvedés, megaláztatás elviseléséhez, de konkrét, irgalmasságot cselekvő életéhez is. „Egész szeretetem az Istené” – vallotta. Élete azt példázza, hogy szeretni csak izzó szenvedéllyel lehet. Krisztussal együtt tenni a jót – ez lehet a Karitász munkatársainak is a dolga – fejezte be gondolatait Géczy M. Erzsébet iskolanővér.

A délelőtti programban ezután Szokolay Katalin lelkesítő gondolatait hallgattuk meg az önkéntes katolikus beteglátogató szolgálatról és karácsonyi akciójukról: küldjünk egy jó szót a kórházban fekvő betegeknek.

A debreceni fogyatékosokat ellátó intézmény Szivárvány Zenekara lélekkel és örömmel teli előadása példázhatta mindannyiunk számára, hogy a fogyatékosok felkarolása milyen értékeket tud kihozni e gyermekekből, s mekkora örömöt ad számukra az együtténeklés.

Ezek után Palánki Ferenc püspök atya köszöntötte a résztvevőket, s elmondta, hogy sok jóság van az emberekben, s a keresztények feladata az emberek jóindulatát oda irányítani, ahol éppen szükség van rá. A Karitász motivációja is csak ez lehet: Isten szeretetét lehozni a földre.

A 11 órakor kezdődő szentmisén nyitotta meg püspök atya az „Egymillió csillag a szegényekért” programot egyházmegyénkben, melynek bezárása december 13-án Ajakon lesz.

Püspök atya homíliájában arról beszélt, hogy Isten találkozni akar az emberrel, de erre a találkozóra fel kell készülnünk. Ha Jézus nyilvános fellépése idejét tekintjük, a múltba tekintünk, mert Jézusban megjelent az ember jövője, teljessége. Jézus Krisztus története a történet, a mindenség története. Advent a múltba tekintés, de a várakozás ideje is, mely a jövőt építi: készülnünk kell, hogy minél mélyebben be tudjunk kapcsolódni Isten életébe. „Készítsétek az Úr napjait, egyengessétek ösvényeit” – olvassuk Izajás próféta könyvében, melyet Keresztelő Szent János is hirdetett nyilvános fellépésekor (Iz 40, 3-5; Lk 3, 4-6). Mit jelent ez 2015-ben? Ne kerülgessük életünk göröngyeit, hanem távolítsuk el életünkből mindazt, ami rossz, szabaduljunk ki önzésünk börtönéből. „A völgyeket töltsétek föl…”: vizsgáljam meg, hogy mi az, ami szakadékként elválaszt engem a másik embertől; „… a hegyeket, halmokat hordjátok el…”: ha nem látok túl önmagamon, hegyként tornyosuló barikádjaimon, ez megakadályoz, hogy ténylegesen szeressem a másik embert; „.. a göröngyös változzék sima úttá…”: ha göröngyös úton vezetjük autónkat, a rossz minőségű útra figyelve nem tudjuk látni a szép tájat, éppúgy ha göröngyös lelkűek vagyunk, nem tudjuk meglátni a másikban a szépet.

Keressük az utat szívünkhöz és a másik szívéhez, és ez a karitász munka lényege is: érezze meg a másik szeretetünk ingyenességét. Nyitott szívűnek kell lennünk Istenhez, közösségben kell lennünk és ingyenesen szeretni másokat. A Karitásznak és minden kereszténynek együtt kell lennie Isten dicsőítésében, mert ahol Istent dicsőítik, ott a mennyország – fejezte be gondolatát Palánki Ferenc püspök atya.

A szentmise végén a Szent László Plébánia karitász csoportjának munkatársai egy-egy gyertyát osztottak a résztvevőknek, hogy azt meggyújtva emlékezzünk, gondoljunk a köztünk élő szegényekre, a társadalom peremére szorultakra és mindenkire, aki lelki éhségben szenved, s legyünk jel a világ előtt azzal, hogy embertársainknak szenteljük életünket.

Az együttlét örömét a szentmisét követő agapén folytathatták a résztvevők.

Havas Lászlóné

 • Galéria:
  • 7M7A2028-1
  • 7M7A2048-1
  • 7M7A2051-1
  • 7M7A2059-1
  • 7M7A2064-1
  • 7M7A2066-1
  • Erzsébet nővér
  • Szokolai Katalin

Free Joomla templates by L.THEME