2015. december 29., kedd 15:59

Véget ért a „300 – Katolikus Újjászületés Debrecen” című emlékév

Szentcsalád vasárnapján 2015. december 27-én a „300 – Katolikus újjászületés Debrecen” című debreceni katolikus emlékév sikerességéért is hálát adtak, megköszönve mindazon személyek és intézmények munkáját, akik/amelyek az emlékév hatvannál több eseményének megvalósításában önzetlenül segítettek. Az ünnepi hálaadó szentmisét Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi püspök mutatta be, jelen volt Bosák Nándor nyugalmazott püspök atya, a debreceni katolikus emlékévre megalakult Debreceni Katolikus Emlékbizottság elnöke is, valamint a városban szolgáló római katolikus plébánosok.

A szentmise végén Bosák Nándor püspök atya köszönő beszédével bezárta a 2015-re meghirdetett katolikus emlékévet, amely a Debrecenben 300 évvel ezelőtt elinduló katolikus újjászületést több mint hatvan színvonalas eseménnyel ünnepelte. A főpásztor köszönetet mondott a kapott kegyelmekért, ajándékokért legfőképpen mindazokért, akik munkájukkal, szolgálatukkal részt vettek ebben a megemlékezésben és tanúságot tette a katolikus vallás mellett. Majd kiemelte, Debrecenben befejezzük az emlékévet a világegyház pedig megnyitja az irgalmasság évét, kifejezve azt, hogy az Isten irgalma nyitva áll mindenki előtt. 300 évvel ezelőtt szimbolikusan is megnyílt a Szent Anna templom a városban, az itt élőknek lehetőséget adva arra, hogy Isten gazdagságából értékesebb életet éljenek. Most az irgalmasság éve arra szólít fel bennünket, hogy továbbra is hordozzuk és tegyük jelenvalóvá környezetünkben azt a szeretetet, amit Jézus Krisztus a földre hozott.

A debreceni katolikus emlékév bezárásakor Keresztesné Várhelyi Ilona, az emlékév koordinátora is kifejezte köszönő gondolatait:

„Az emlékév koordinátoraként -- Istennek hálát adva -- szeretném összefoglalni az elmúlt év eseményeit és köszönetet mondani mindazoknak, akik önálló feladat-vállalásukkal vagy önkéntes segítőként, erkölcsi, anyagi, lelki támogatásukkal hozzá-járultak az emlékév sikeréhez.

Isten áldása kísérje azokat, akik a Szent Anna-búcsú, a Csáky Imre-szobor, a Virágkarnevál, a Kattárs, a hangversenysorozat megvalósításában segítettek, vagy a tudományos, nevelésügyi és szociális konferenciák; a helytörténeti, egyháztörténeti, egyházművészeti és képzőművészeti kiállítások szervezésében, rendezésében; kiadványaink írásában, szerkesztésében részt vettek.

Az emlékév egyik nagy vállalkozása volt a Katolikusok Debrecenben 1715-2015 c. kézikönyv szerkesztése és kiadása, amely az emlékévi összefogás maradandó dokumentuma. Történelmi jelentőségű a Várad kincsei c. kiállítás megrendezése a Déri Múzeumban, és különlegesen értékes a magas tudományos és esztétikai igényű katalógus kiadása. Az egyetem által rendezett tudományos konferencia előadásait is értékes kötet őrzi, ösztönözve a további kutatásokat.

Szinte minden Debrecenhez köthető képzőművész megmozdult az Ars sacra Debreceniensis c. felhívásunkra, és műveikből olyan színvonalú kiállítás született itt, hogy azt meghívták a fővárosba is az Ars Sacra Fesztiválra.

Felejthetetlen pillanatokat éltünk át a színházi produkciók során, amilyen itt a templomban Szent István Intelmeinek előadása, vagy a szabadtéri színpadon az egyház-megyei búcsút záró Legyetek jók, ha tudtok c. musical volt.

A zenei élmények túláradó bőségét nyújtotta a nagyszerűen felépített, 15 hangversenyből álló sorozat, kitűnő kórusokkal és szólistákkal, tehetséges, fiatal orgona-művészekkel.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a város intézményei sorra csatlakoztak az emlékévhez a profiljuk szerinti rendezvényekkel. Külön említést érdemel a Belvárosi Művelődési Központ és a Méliusz Központi Könyvtár.

De nemcsak tudományos és művészeti eseményeknek lehettünk részesei, hanem fontos színfoltja volt az emlékévnek az ökumenikus focitorna, vagy a katolikus intézmé-nyek főzőversenye, a katolikus iskolák, a debreceni szerzetesközösségek és a karitatív szervezetek sokféle aktivitása is, a családi napoktól a városi keresztúton át a Szent Erzsébet-kenyere  akcióig.

Reménységgel tölthet el mindnyájunkat a debreceni keresztény egyházak közötti testvéri-baráti viszony belső fejlődése. Ennek emlékezetes eseménye volt a máriapócsi kegykép látogatása a székesegyházunkban, vagy nagy érdeklődéssel kísért ökume-nikus püspöki kerekasztal-konferencia, öt püspök és világi értelmiségiek részvételé-vel, nem is beszélve Fekete Károly püspök úr beszédéről a Szent Anna-búcsún.

Köszönettel tartozunk a Főnix Rendezvényszervező Kft. munkatársainak, Bódor Edit vezetésével, akik nemcsak szakértelmükkel, hanem lelki, szellemi hozzáállásukkal is pótolhatatlan támaszai voltak legnagyobb rendezvényeinknek. Hálásak vagyunk több országos és helyi televízió, rádió, újság, valamint a katolikus média munkatársainak is, ők szélesebb körben is hírét vitték emlékévünk számos eseményének.

A partnerszervezetekkel együtt megvalósított, mintegy hatvan rendezvény és kiadvány által, sikerült Debrecenben tudatosítani, hogy a katolikus jelenlét az elmúlt 300 év során megismerésre érdemes értékeket teremtett. A kisebbségi létünkből és egyéni korlátainkból fakadtak hiányosságok, gyengeségek is. Bízom benne, hogy a deb-receni katolikusok identitása még a gyengeségek által is erősödött.

Mindaz, ami jól sikerült, Isten után a Város és a Katolikus Egyházmegye példás együttműködésének köszönhető, amelynek bázisa a Bosák püspök úr által életre hívott emlékbizottság volt. Köszönöm Bosák Nándor püspök úrnak, hogy főpásztori szolgálatának utolsó évében, fáradságot nem kímélve, felkarolta az emlékév ügyét, és számos eseményben vállalt meghatározó szerepet. Köszönet illeti Orosz Lőrinc prépost urat, aki nemcsak a főplébánia sikeres virágkarneváli kompozíciójának volt kezdeményezője és kitartó szervezője, hanem azzal is nagyban segítette közös ügyünket, hogy a Szent Anna-templomot számos kulturális programra átengedte. Az emlékbizottság minden tagja nagyon értékes közreműködője volt a jubileumnak. Kivették részüket a város katolikus plébániái és a püspöki hivatal munkatársai is a szervezési feladatokból. Köszönöm nekik. Több esemény alkalmat adott arra, hogy anyagi erőinket is koncentráljuk. Köszönet mindazoknak, akik a szobor, a virágkocsi megvalósításához adományaikkal hozzájárultak, illetve más módon az eseményeket szponzorálták. A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát és a helyi szervezőket is köszönet illeti az országos KATTÁRS fesztivál debreceni megrendezéséért.

Nem lehetett volna sikeres az emlékévünk, ha Papp László polgármester úr nem áll ügyünk mellé. Most már Csáky Imre bíboros szobra is tanúsítja, hogy a város és a katolikus egyház fejlődése immár 300 éve elválaszthatatlan egymástól. A decemberi városi közgyűlés meghozta a határozatot arról, hogy a Nagyerdő frekventált tere II.János Pál pápa nevét fogja viselni. Köszönet illeti a Városi kulturális és szervezési osztályának munkatársait is.

A katolikus újjászületés emlékéve megmutatta, milyen sokféle lehetősége van az evangelizálásnak a templomfalakon kívül is. Tulajdonképpen minden évben legalább ilyen intenzitással kellene dolgoznunk közösségeinkben. Bátorítom a fiatalokat, lépjenek helyünkre, csinálják jobban, ne engedjék, hogy a lendület megtörjön hátrányaink ledolgozásában!

Az emlékévet imádsággal kezdtük, Isten dicsőségére ajánlottuk. A hálaadó szentmisével az emlékévünk véget ért. Isten áldása maradjon látható valóság minden munkatársunk életében, és így gyarapodjon Debrecen katolikus közössége az irgalmasság szentévében is!

Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a jóakaratú debrecenieknek!”

Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 7M7A2560-1
  • 7M7A2576-1
  • 7M7A2588-1
  • 7M7A2599-1
  • 7M7A2600-1
  • 7M7A2601-1
  • 7M7A2611-1
  • 7M7A2617-1
  • 7M7A2620-1
  • 7M7A2623-1

Free Joomla templates by L.THEME