2006

2006. december 28., csütörtök 01:00

In memoriam „Ferike”

1944-ben 21 éves volt, amikor Debrecenben a szőnyegbombázások elől bemenekült a Szent Anna templomba. Azóta is ott élt éjjel-nappal ez év november 29-ig, amikor betegsége következtében a Szent Erzsébet otthonba került. Tudta, hogy oda már csak meghalni megy. Mindössze két hétig volt távol az „otthonától", a templomtól. 2006. december 14-én…
2006. november 20., hétfő 01:00

Rózsamisszió Polgáron

Kihez jut el az üzenet, és hogyan? Elég-e a szószékről hirdetni? Hogyan válik élővé a 800 éve született Árpádházi Szent Erzsébet alakja, üzenete? Ha adunk, s nem várunk cserébe, ha megszólítunk, reménykedve a nyitottságban, de alázattal elfogadjuk azt is, ha visszautasítsanak. Mert eleinte mindannyian bizalmatlanok vagyunk, az is, aki ad,…
2006. november 20., hétfő 01:00

Szent Erzsébet ünnepe Fehérgyarmaton

A fehérgyarmati Szent Erzsébet Karitász tagjai az ünnepi szentmise után valamennyi résztvevőnek átadták a szervezet ajándékaként a Szent Erzsébet cipókat és az ünnepelt életéről, jelentőségéről szóló szórólapot.A betegeknek és a városi Szociális Otthonban élőknek a Karitász tagok a kenyereket a templomi ünnepség után vitték el. Dr. Schmelzer János Lajos
2006. november 20., hétfő 01:00

Szent Erzsébet-év kezdete Debrecenben

„...már nem tudom, hogyan kell imádkozni..." – mondta halkan a kenyeret nehezen elfogadó idős asszony a vasútállomásnál, amikor fiatal munkatársunk arra kérte, hogy cserébe mondjon egy imát. Volt, aki még soha nem hallott Szent Erzsébetről, többen nem akarták elfogadni a kenyeret mondván, adják inkább a rászorulóknak. „Mindenkinek szeretnénk adni, aki…
2006. november 19., vasárnap 01:00

Az Eucharisztia sugarai

Bosák Nándor megyés püspök meghívót küldött a nyíregyházi esperesi kerület elsőáldozóinak, hogy ünnepélyesen együtt zárják le az Eucharisztia Évét a debrecen-nyíregyházi egyházmegyében. November 19-én, szombaton tizenhárom településről közel négyszáz elsőáldozó imája töltötte be a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya templomát, de jelen voltak a ministránsok és a következő év nyíregyházi elsőáldozói is.A…
„Isten jó! Ezzel kell átitatnunk a világot! Küldetésünk van, ami nem a túlvilágra, hanem erre a világra szól. A mi dolgunk a készenlét és a készség a cselekvésre most, a mindenkori jelen pillanatban, és azon a helyen, ahol éppen vagyunk. Tegyük ezt egy szívvel lélekkel!" – fogalmazták meg a diákok…
2006. október 29., vasárnap 02:00

Akolitus avatás Fehérgyarmaton

Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök lektorrá és akolitussá avatta Molnár Mihályt, a fehérgyarmati Szent Péter és Pál római katolikus egyházközség bérmálási szertartásán.Molnár Mihály Fehérgyarmaton született, 38 éves, nős, két gyermek édesapja. Civilben egy építőipari vállalkozás ügyvezető igazgatója. Évek óta felolvasóként vesz részt az egyházközség életben, hivatalos megbízatása azonban eddig nem volt.…
Nyíregyházán, a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium az 1956-os forradalom és szabadságharc méltó megünneplésére hívta az ukrán-román-magyar határ menti együttműködés keretében a munkácsi Szent István Líceum és a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpontban tanuló fiatalokat október 20-án pénteken. A határon túlról 47 fő ifjúsági, civil…
A debreceni Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthonban „Ifjúság, gyúlj a világ szemén fénnyé!" című '56-os eseménysorozat keretében rendeztek emlékkiállítást 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezve. A kiállításon a diákok családjainak összegyűjtött relikviáit korabeli berendezés tárgyain elhelyezve tekintheti meg az érdeklődő közönség. A falakon, szekrényeken olvashatjuk azokat a gondolatokat,…
2006. október 25., szerda 02:00

Tudnod kell, mi az igazság! - 1956

„A XX. századi történelmünk során több olyan esemény történt, amiről nem volt szabad hangosan beszélni, ami bizalmatlanságot, keserűséget, félelmet szült. A hétköznapi élet látszólagos nyugalma mindezeknek az elhallgatására épült. Ma is hordozzuk ezeket a lelki sebeket, amelynek feloldása rajtatok is múlik. Nagy felelősség hárul rátok, mert ezt az örökséget nektek…
2006. október 22., vasárnap 02:00

Emlékműavatás Polgáron

A Polgári Római Katolikus Egyházközség és Polgár városa, Máger Ágnes miskolci szobrászművész munkáját dicsérő emlékművet állított az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának tiszteletére és méltó megemlékezésére a Római Katolikus Templomkertben 2006. október 22-én. Az ünnepélyes emlékműavatásra a 10 órakor kezdődő szentmise után került sor.A 140 cm magas, rusztikus tufa-posztamensen…
Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a 2007-es esztendőt jubileumi évvé nyilvánította. Bosák Nándor megyéspüspök a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Szent Erzsébet-évét – az egyik legrégebbi, Szent Erzsébet titulust viselő – ófehértói templomában nyitotta meg a templom búcsújának keretén belül október 12-én.Ófehértó, a Nyírségben található Árpádkori…
2006. október 12., csütörtök 02:00

Megújult Furtán a római katolikus templom

Bosák Nándor püspök atya megáldotta a külsőleg megújult furtai templomot ünnepi szentmise keretében 2006. november 12-én.A templom megtelt ünneplőkkel, szép számban jelentek meg a helyi a szomszédos települések közösségei, valamint a református gyülekezet is képviseltette magát. A püspök atya szentbeszédében kiemelte az Isten és embertársaink iránti szeretetet, valamint az egymáson,…
2006. október 05., csütörtök 02:00

Missziós találkozó a pizza-partyn

Talán emlékeznek még a kedves olvasók az elmúlt évi polgári rózsafüzér-misszióra, amikor a helyi Rózsafüzér-társulat ezer családhoz, azokhoz a katolikus hitben megkeresztelt, de vallásukat nem gyakorló hívekhez kopogtatott be egy-egy rózsafüzérrel, akik az egyik legszebb imádságot a rózsafűzért nem ismerik vagy nem tudják, hogyan kell imádkozni. Akkor a polgári hír…
2006. október 02., hétfő 02:00

Emlékmise Debrecenben

A debreceni hívek emlékmisét ajánlottak fel, a szabadságharc, és az azt követő megtorlás élő és elhunyt debreceni hőseiért, áldozataiért, és egyben imádkoztak a nemzet megújulásáért nemzeti ünnepünkön október 23-án a Szent Anna székesegyházban. A szentmisét, amelybe a KÉSZ debreceni csoportja is bekapcsolódott Bosák Nándor megyéspüspök mutatta be, debreceni papok részvételével.A…
A 2006-2007-es tanév első továbbképzését tartották meg a hitoktatók részére szeptember 23-án Nyíregyházán, az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézetben (ELI). Az évente két alkalommal megrendezett találkozó értékes előadásai mellett egyben lehetőséget biztosít a hitoktatóknak egymás megismerésére is.Felföldi László plébános, aki az egyházmegye pasztorális feladataiért felelős, a hitoktatók rendszeres továbbképzését is irányítja. Bevezető…
2006. szeptember 25., hétfő 02:00

Megújul a furtai Római Katolikus templom

Furta Berettyóújfalutól 15 km-re D-Ny-ra - a Sárrét határában - fekvő település, amelynek lakossága megközelítőleg 1200 fő.A 2001. évi népszámlálási adatok alapján többségében református (550 fő, 46,5%) vallású. A településen a katolikus hívők száma 334 fő (28,2%), ebből 11 fő görög katolikus. Az egyházközség lelkipásztori feladatait a Berettyóújfalu-i plébánia látja…
2006. szeptember 25., hétfő 02:00

Szentírásvasárnapján Polgáron

„Az én Bibliám"A polgári missziós munkán belül a MUKI-misszió kezdeményezései a gyermekek programjait gazdagítják. A Szentírás ünnepét saját „Bibliájuk" elkészítésével tették emlékezetessé, hitoktatóik közreműködésével Szentírásvasárnapja előtti szombaton szeptember 23-án a polgári római katolikus plébánián. A jelenleg hófehér, tiszta füzet – amelynek oldalaira vasárnapról-vasárnapra szentírási igeszakaszokat helyeznek majd el a gyermekek…
2006. szeptember 22., péntek 02:00

Debrecenben járt a nepáli láma

Prof. Karma Tanpai Acharia nepáli láma magyarországi látogatása során vitéz József Árpád királyi herceg és vitéz Ajtós József esperes-plébános, a Vitézi Rend Magyarországi Főkapitány helyettese és Főszéktartó kíséretében találkozott Bosák Nándor megyéspüspökkel és Orosz Lőrinc prépost-plébánossal, a debreceni Szent Anna székesegyház plébánosával szeptember 22-én a Debrecen-Nyíregyházi Püspöki Hivatalban.A találkozás során…
2006. szeptember 15., péntek 02:00

Kamilliánus örökfogadalom tétel Nyíregyházán

„Isten Szent Lelke által indíttatva hittem az Isten szeretetében, magamhoz ölelem és elfogadom a betegek iránti Irgalmasság kegyelmi adományát. Egész életemet csak Istennek és az Irgalmas Jézus Krisztusnak, akarom szentelni. Ezért ígérem Istennek örökre, hogy a betegeket szolgálom, akár életem kockáztatása árán is, tökéletes tisztaságban, szegénységben és engedelmességben..." Ezekkel a…
2006. szeptember 10., vasárnap 02:00

Hálós kisközösségi találkozó Debrecenben

„...menjetek haza és keressétek meg a többieket..." idézte Dr. Turóczy György, a Háló katolikus közösségek kárpát-medencei hálózatának atyja Roger testvérnek egy taizéi találkozón elhangzó útravaló mondatát. Benne akkor fogalmazódott meg a Háló létrehozásának, a közösségek láncszerű összetartozásának, ezzel erősebbé tételének gondolata, amely törekvés ma már mintegy 1000 kisközösség hálószerű összekapcsolódását…
A betegek pártfogójának, Lellisi Szent Kamillnak bronzszobrát adományozta a Nyíregyházi Jósa András kórház Szent Lázár kápolnájának, a Kamilliánus Rend Ausztriai Rendtartománya. A szobor szentelési liturgiájára és ünnepélyes átadására 2006. szeptember 07.-én került sor a kápolnában. A Kamilliánus Rend részéről jelen voltak P. Leonhard Gregosch tartományfőnök, P.Dr. Anton Gots nyíregyházi házfőnök…
2006. szeptember 10., vasárnap 02:00

Találkoztak az Egyházmegye kommunikáció felelősei

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye kommunikáció felelősei 2006. szeptember 9-én, szombaton Nyíregyházán az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézetben tartották meg összejövetelüket.Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök egy évvel ezelőtt hívta meg a kommunikációfelelősöket arra a feladatra, amelyben munkájukkal segíthetik az egyházmegye kommunikációs életének fejlődését. Akkor a következő feladatok köré körvonalazódtak az apostolkodásuk lehetőségei. - Az országos…
2006. szeptember 07., csütörtök 02:00

Óvodaszentelés Kisvárdán

Ünnepélyes keretek között szentelték fel és adták át augusztus 31-én Kisvárdán a Szent László Szakközépiskola intézményéhez tartozó újonnan épült óvodát. A négy csoportot (100 főt) befogadó óvoda épületét felépítését a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 210 millió Ft-tal támogatta, valamint Kulcsár Attila Ybl díjas építészmérnök tervei alapján Gödény János műszaki ellenőr vezetésével a…
2006. augusztus 30., szerda 02:00

Megújult templomkülső Hajdúszoboszlón

Hajdúszoboszló római katolikus közössége hálaadó szentmisére gyűlt össze 2006. augusztus 27-én délelőtt 9 órakor, a kívülről megújult, megszépült templomukban. Két évvel ezelőtt kezdődött el az a nagyszabású, a templom szigetelését és külső vakolatát helyrehozó munka, amelynek végén a Bosák Nándor püspök atya főcelebrálásával bemutatott szentmisében megköszönték a Jóistennek, és minden…
A Debecen-Nyíregyházi Egyházmegye idei Máriapócsi búcsúján a korábbi évekhez hasonlóan több tízezer zarándok vett részt az ősi Mária kegyhelyen Máriapócson. A zarándokok feldíszített zászlókkal, Mária képekkel érkeztek mintegy 70 lelkipásztor vezetésével a különböző falvakból, városokból. Egyre több egyházközség hívei gyalogos prosecióval, régi zarándok módjára indult útnak.A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 1996 óta…
Az újfehértói római katolikus plébánia közösségi házzal gazdagodott, amelyet Bosák Nándor megyéspüspök szentelt fel Szent István király ünnepéhez igazodva az elmúlt hétvégén. A Szabolcs Szatmár Bereg megyei 14 000 lélekszámú település, a városban működő három felekezet mellett a vallásos lakosság egyharmad részét mondhatja római katolikusnak. Az aktív hitéletet élő katolikusok…
„Ha valaki megmondta volna, hogy az abortusz milyen veszélyes nem tettem volna meg!" - fogalmazott egy fiatal lány a sok közül.„Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd ezért az életet, hogy élhess, mint te,…
2006. augusztus 10., csütörtök 02:00

Nemzetközi Életvédő Építőtábor Konyár-Sóstón

Egy szekér, egy használt rozoga trabant, talicskák, de egy nagyobb szekrényt elbíró karok is jó szolgálatot tettek. Tavaly még ló húzta a szekeret - amire felpakolták a romos kastélynál kapott adományokat: bútorokat, használt centrifugát, háztartási cikkeket, ruhaneműt -, de az idén már a férfi állt a két szekérrud közé. És…
Ő Szűz Máriának, a Mennyei Királyné Asszonynak méltó szép szülője, a megváltó Jézusnak dajkáló nagyanyja. Senkinek, ki őt tiszteli kérését hiába nem hagyja.Szent Anna tiszteletére szentelt debreceni templom, amelyet 1993-ban, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalakulásakor székesegyházi rangra emeltek, immár 260 éve ünnepli Szent Anna napi búcsúját. A templom és annak utcájának…
Mint ahogy számos fórumon is olvasható (Új Ember, 2006. július 23., Magyar Kurír, 2006. július 27., lásd továbbá a Magyar Katolikus Családegyesület honlapját, www.katcsal.hu), az idén július 1-9. között a spanyolországi Valenciában tartották a Családok V. Világtalálkozóját. Egyházmegyénk nagylelkű támogatásának köszönhetően e sorok írója és felesége is részt vehetett ezen…
- „Főtisztelendő Atya! Az anyaszentegyház kéri, hogy szenteld fel ezeket a testvéreinket a felelősségteljes szerpapi szolgálatra. Méltónak találod Őket?- A keresztény nép megkérdezése és az illetékesek véleménye alapján tanúsítom, hogy méltónak találtattak." Ezzel a méltóságteljes párbeszéddel kezdődött meg a papszentelési szertartás 2006. június 17-én délelőtt, Nyíregyházán a társszékesegyházban, ahol Bosák…
2006. június 10., szombat 02:00

Pro Caritate Christiana díj

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2006. esztendőben a Konferencia által alapított Pro Caritate Christiana díjban részesítette Dr. Anton Gots kamilliánus szerzetest.Anton Gots a rendszerváltás utáni években kezdte meg tevékenységét Magyarországon a kamilliánus családok szervezésével a betegek, idősek, rászorulók anyagi és lelki megsegítésére. Ez mostanra az egész országot, sőt a határon túli…
Debrecen és Határon túli Testvérhitközségei VIII. Nemzetközi Tanácskozását rendezték meg május 26-tól május 28-ig Debrecenben, a Kápolnási utcai zsinagógában. A háromnapos konferencia mottója a Szentírásból ismert küldetésre hívó válaszadás: „Itt vagyok."A debreceni hitközség szervezői ezzel a gondolattal arra utaltak, hogy tanúbizonyságot téve kijelentik: mint nép jelen vannak. A háromnapos találkozó…
Egész életemben ez volt a célom: embernek maradni Isten szeretetében. Soha nem tagadtam meg Istent, mindig eszembe jutott, amikor Jézus mondta: Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt a Mennyei Atyám előtt. Ezt soha nem tagadtam meg, még a kommunizmusban sem – vallja Dr. Tóth Sándor arany-,…
2006. május 25., csütörtök 02:00

Egyházmegyei gyermeknap Nagykálló-Harangodon

Első alkalommal rendeztek Egyházmegyei Gyermeknapot, a Debrecen-Nyiregyházi Egyházmegye területéhez tartozó Nagykálló-Harangodon, május 20-án. A néhány éve működő - nyíregyházi hittanosoknak rendezett - gyermeknap ezúttal kibővült, és a jelenlegi meghívásnak mintegy 800-an tettek eleget.A szervezési feladatokat a nyíregyháziak vállalták mintegy 70 fővel, Lupsa Tamás, Hevele Ferenc, Kerekes László nyíregyházi káplánok, Kardos…
Május huszadikán a katolikus plébánia és a református műemlék templom közötti téren, a keresztény egyházak hívei közös programra gyűltek össze, hogy az imádságon kívül szabadidős tevékenységgel is erősítsék összetartozásukat.A köszöntések után elkezdődött a labdarúgó torna, ennek végeredménye a következő lett:1.: az evangélikus egyház csapata, 2.:Kálvin aranylábú barátai, 3.:Vastagnyakú kálvinisták 4.:Péterpálok,…
2006. április 15., szombat 02:00

Beszélgetés a Pro Urbe díjas Fodor Andrással

A Város Napján, Debrecen Önkormányzata Pro Urbe díjat adományozott Fodor András pápai káplánnak, püspöki helynöknek, herpályi prépostnak, a debreceni Szent Család plébánosának, a Máltai Szeretetszolgálat regionális vezetőjének, és még sorolni lehetne titulusait, funkcióit.Melyik tevékenységét tartja András atya a legeredményesebbnek és leginkább szükségesnek? Eredendő adottsága-e ez a sokoldalúság, vagy a felismert…