2018

Az Egri Főegyházmegye a papság, és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy DR. SEREGÉLY ISTVÁN nyugalmazott egri érsek 2018. december 31-én a nyíregyházi Főegyházmegyei Papi Szociális Otthonban szentségekkel megerősítve elhunyt. 1931. március 13-án, Szombathelyen született. Középiskoláit a miskolci Fráter György Gimnáziumban végezte. Teológiai tanulmányait Szombathelyen…
Jézus Krisztus megtestesülésekor az Isten megerősíti az ember teremtésének üzenetét.„Isten újra szólt: Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. És uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog. Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmásásra teremtette őt,…
Családok, családtagok együtt érkeztek december 30-án, Szent Család vasárnapján a debreceni Szent Anna-székesegyházba, hogy boldogságukért fohászkodjanak és ünnepi áldást kérjenek életükre. Isten akarja, hogy családjaink boldogok legyenek. De hogyan érhetjük ezt el? Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a székesegyházban bemutatott szentmisén három pontban fogalmazta meg Isten, a családoknak szóló üzenetét. Elsőként…
2018. december 28., péntek 13:18

Közösen kántáltak Ajak város központjában

Ajakon már 14 éves hagyománya van annak, hogy a város lakói, hazalátogatói közösen kántálnak Szentestén a település központjában. A város önkormányzata, az egyházak és a helyi intézmények szervezésében idén az ajaki katolikus általános iskola tanulói adtak meghitt műsort a hideg és szeles idő ellenére nagy számban megjelent közönségnek. A város…
Pócspetriben a hagyományőrző betlehemes csoport a település intézményeiben járt karácsony közeledtével, míg végül a szereplők a római katolikus templomban 24-én este, az éjféli szentmise előtti perceket tették meghittebbé előadásukkal. A betlehemes csoport hagyományát a faluban  2008-ban keltették életre. Pócspetriben már évek óta az is hagyomány, hogy advent negyedik vasárnapján forgatagot rendeznek,…
„Nyitva van a mennyország mindannyiunk számára, csak rajtunk múlik, hogyan élünk, be akarunk-e lépni, elfogadjuk-e Isten ajándékát.” Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök karácsony szent éjszakáján a debreceni Szent Anna-székesegyházban mutatta be az éjféli szentmisét. Homíliájában a Megváltó születésének titkáról osztotta meg gondolatait a zsúfolásig megtelt templomban. Minden évben újra és újra…
2018. december 23., vasárnap 21:23

A Megváltó születését ünnepeljük

December 25-én Isten Fiának, Jézus Krisztusnak földi születését ünnepeljük. Az örömünnep tárgya a megtestesült Ige földi születése a Boldogságos Szűz Máriától Betlehemben. E születés az üdvtörténet központi eseménye, mert aki született, nemcsak egy az emberek közül, hanem Ő az Atyától a Szentháromságban az idő kezdete előtt születő Fiú. A megváltó…
2018. december 23., vasárnap 20:52

Karácsony ünnepe a legnagyobb csoda

„Karácsony ünnepe a legnagyobb csoda, az Isten el nem múló mosolya.”A fent idézett mottóval készítettek karácsonyi műsort a nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola harmadikos tanulói Czékmann Andrea, Hengsperger Mónika, Nagyné Sipos Valéria, Szántó Alfréd, Patkovszky Viktória pedagógusok vezetésével.Az előadás során 2018. december 17-én a Nyírteleki Civil Centrum gondozottjai, neveltjei,…
„Mi, keresztények mindenkinek hirdethetjük az evangélium erejét, ha közösen törekszünk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteire.” ( Ferenc pápa)„Ezüsterdőn keresztül viszlek benneteket” - szólt irodalom szakos igazgatónőnk, akit buszos utazásunk közben ihletett meg a gyönyörű táj, Nyírtelekről Geszteréd felé. Közös adventi lelkigyakorlatra igyekeztünk december 21-én Geszterédre a Szent Anna Katolikus…
„Egy tányér szeretet” elnevezésű kezdeményezésen jókedvű fiatal vállalkozókból álló baráti társaság fogott össze ismét, hogy általuk is megnyilvánulhasson karácsony üzenete. Isten szeretetének világra születése feladatot jelent számunkra, hogy rajtunk keresztül is világra jöhessen minden nap ez a szeretet. 300 adag gulyáslevessel fejezte ki ezt a debreceni társaság december 22-én, élükön…
Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök ünnepi szertartásrendje: December 24-én, hétfőn 24.00 órakor éjféli szentmisét mutat be a főpásztor a debreceni Szent Anna-székesegyházban (4024 Debrecen, Szent Anna u. 15).December 25-én, kedden 10.30 órakor karácsonyi ünnepi szentmisét celebrál a megyéspüspök a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 5).December 31-én, hétfőn 18.00 órakor…
„Dicsőség mennyben az Istennek és a földön békesség a jóakaratú embereknek” – hangzik fel karácsonykor az Istent dicsőítő hálaének. Az egy, igaz, végtelen fölségű Isten emberré lett, kisgyermekként megjelent a földön. A csodálatos, de felfoghatatlan misztérium szíven találja az embert, és arra ösztönzi, hogy követve a betlehemi csillagot, haladjon élete…
A nagycserkeszi általános iskolában december 19-én, karácsonyi ünnepségre készültek a tanárok, diákok, szülők, és nem is sejtették, hogy az idei ünnep meglepetéseket tartogat számukra. A tornateremben elhelyezett karácsonyfa alatt a színes, csillogó papírba csomagolt ajándékokra kíváncsi tekintetek szegeződtek. „Mint az igazi karácsonykor!” — lelkendeztek a gyermekek, amely sokatmondó üzenet volt…
2018. december 20., csütörtök 14:23

Tegyünk kis dolgokat nagy-nagy szeretettel!

„A kórházban találkoztam egy nagyon aranyos kilencven éves nénivel, akivel nem nagyon tudtam beszélgetni, mert egy igazi tanyán élő, szűkszavú mamóka volt. Nagyon megszerettem, és éreztem, hogy magányos. Előfordult, hogy húsz percet is kint ültem mellette a folyosón. És csak ültem. Ez nem egy üres jelenlét volt, hanem hozzákapcsolódtam, és…
„Tegyük szebbé 20 család karácsonyát” címet viselő hagyományos plébániai segély-akciónkat ez év adventi időszakában a szokásostól eltérő módon rendeztük meg. Az egyeki Szent József Plébánia közössége, Papp László plébános, és Kirilla Pál, a római katolikus oktatási intézményünk igazgatója december 14-én azokat a családokat hívta a terített asztal mellé, ahol több…
„Sok évvel ezelőtt, amikor Dél-Afrikában éltem, egy metodista lelkész barátommal beszélgettem. A szememre hányta, hogy mi, katolikusok, megváltoztatjuk a Bibliát, példaként az Eukharisztiát hozva fel. Hiszen Jézus mint közel-keleti ember nagyon sokszor beszélt tanítványaihoz példázatokban. Erre én a következőket mondtam: ha Jézus valóban képletesen beszélt arról, hogy a kenyér az…
A nyírbátori Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumban Csapos Zsolt intézményvezető-helyettes úr kezdeményezésére egy hónappal ezelőtt megalakult az egyházközség felnőtt énekkara. A kórus vezetője Ruszkovics Éva, karvezető, ének-zene szakos tanárnő. Tagjai pedagógusok, iskolai dolgozók, zenekedvelő gimnazisták, és lelkes szülők. Az énekkar először az iskolai adventi gyertyagyújtáson lépett fel,…
"A hajléktalan embernek elsősorban egy másik emberre van szüksége." Ezzel a mottóval fiatal vállalkozók már második alkalommal készítenek 300 adag meleg ételt a hajléktalanok, nehéz anyagi körülmények között élő családok és egyedülálló emberek részére a debreceni Szent Anna-székesegyház udvarán. Idén, december 22-én, szombaton az ebéd 11.30-ra készül el, amely elvitelre…
2018. december 16., vasárnap 15:11

Karnyújtásnyi távolságban a szeretet

„Ekkor megkérdezte Jánost a tömeg: „Mit cselekedjünk tehát?” Ő azt felelte nekik: „Akinek két köntöse van, ossza meg azzal, akinek nincsen; és akinek ennivalója van, hasonlóképp tegyen.” Odajöttek a vámosok is, hogy megkeresztelkedjenek és megkérdezték tőle: „Mester! Mit cselekedjünk?” Ő ezt válaszolta nekik: „Semmit ne követeljetek azon felül, ami elő…
Boldog Brenner János vértanú áldozópap csontereklyéjét helyezték el a magyar Tarzíciuszként is ismert vértanúpap liturgikus emléknapján 2018. december 15-én, a napkori római katolikus templomban. Az ereklye fölött Muka Gábor csávolyi plébános (Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye) Boldog Brenner Jánost ábrázoló festménye látható, amelyet Zubály Lajos plébános áldott meg az ereklye elhelyezésének ünnepén.A vértanú…
2018. december 11-én jelentős történt intézményünk életében, hiszen új kápolnával gazdagodott iskolánk, amelyet Bosák Nándor nyugalmazott püspök atya Szent II. János Pál pápa tiszteletére szentelt fel. Az intézmény öt éve került a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásába, épületünk teljesen megújult, az utóbbi években, új tantermekkel, ebédlővel, tornacsarnokkal gazdagodtunk. Palánki Ferenc, debrecen-nyíregyházi megyéspüspök…
Több alkalommal is érintettük már oldalunkon az ifjúságpasztoráció azon kérdését, amely külön-külön említi a plébániai és az egyházmegyei középiskolák fiataljainak a jelenlétét az Egyházban. A debreceni a Szent Anna Főplébánia konzorciumi partnerével a Forrás Egyesülettel, valamint a Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium ─ az EFOP-1.3.7-17-2017-00230 „Hátránykompenzáció és…
A Sziklára Épített Ház Alapítvány képviselői minden évben Szent Miklós napjára ösztöndíjakkal és ajándékcsomagokkal érkeznek Gyimesfelsőlokra, hogy örömet szerezzenek az ott tanuló diákoknak, tanároknak, és a Szent Erzsébet Líceum minden dolgozójának. Az idén is az alapítvány képviselői Fodor András atyával, a kuratórium elnökével keltünk útra. Hűséges segítőnk Szabó József, a…
2018. december 14., péntek 08:48

Megjelent az Öröm-Hír karácsonyi száma

A tartalomból: „Ébredj ember mély álmodból!” — Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök vezérgondolatában többek között azt hangsúlyozza, hogy Jézus Krisztus világra születése számunkra feladatot jelent. Ajándékba kaptuk a létezésünket Istentől, életre hívott bennünket, időt adott, hogy mi is emberré, jó emberré legyünk. „A családok jövője a szép szeretettől függ” — de…
Advent második vasárnapján, december 9-én a Pócspetriben található Gondozási Központ előtt felépített Lourdes-i barlangot áldotta meg Szenes István plébános. Az ünnepélyes esemény előtt az egyházközség hívei az adventi gyertyagyújtás meghitt pillanatait is átélhették a Királyfalvi Miklós Általános Iskola előtti téren, ahol a diákok műsora színesítette a reményteli várakozás jegyében telt…
2018. december 12., szerda 07:14

A Szent József szobor novemberi útja Egyeken

"Nem kívánok ragyogást, pénzt, dicsőséget.Csak egy tűzhelyet kívánok.Hívó lámpafényt, meleget azoknak, akiket szeretek.Egy darab kenyeret, csendet, pár halk szót, jó könyvet és kevés embert.De az aztán Ember legyen!" (Fekete István) A 11. hónapban sem erőtlenedett el vándorunk, Szent József. Áldott az ő szolgálata. Csak ment és tette a dolgát némán,…
A debreceni adventi filmes délután következő alkalmán dec. 15-én, szombaton, 16.00 órától Pál, Krisztus apostola c. amerikai történelmi drámát vetítik Debrecenben, az Apolló Moziban.A filmvetítést után beszélgetés lesz, amelyet Markovics Balázs, a szent Anna-székesegyház káplánja vezet. A film megtekintése ingyenes, azonban szükséges az előzetes jelentkezés, amit a székesegyház sekrestyéjében vagy…
Útjaink című adventi sorozatában taizé-i imaórát tartottak december 10-én, Debrecenben, a Kölcsey Központban. Az adventi meditáció házigazdája a debreceni Szent László Domonkos Plébánia közössége volt Gorski Jacek OP domonkos plébános vezetésével. Az egy órás adventi meditáció kezdetén bemutatták a Taizé-i Közösséget, majd az imaóra megszokott elemei az ének csönd, könyörgések,…
13 alkalommal léptek pályára az „Adventi Kupa” labdarúgó csapatai, amely bajnokságot ezúttal a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Plébánia szervezte, és 2018. december 6-án, csütörtökön a Filo Sportcsarnokban és a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban került megrendezésre. A sportrendezvényen a Kormányhivatal, Nyíregyháza Megyejogú Város Polgármesteri Hivatala, valamint a görögkatolikus, református, evangélikus és római…
Ez a nap - december hatodika -, olyan izgalmat hozott iskolánkba, hogy az egész világot megtaníthattam volna egyetlen földrajz óra alatt. Minden gyerek csak a délutáni közös ünneplésről beszélgetett, ahogy betette a lábát az osztályterembe. Mondhatnám: „valami volt a levegőben”. Valami nagyon-nagyon jó!Volt, aki piros sapkában, vagy szarvasagancsban rohangált egész…
„Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit” (Lk 3,4)— szólít fel bennünket Keresztelő Szent János advent második vasárnapján elhangzott evangéliumi szakaszban, amely adventi programként is szolgál számunkra. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök advent második vasárnapján a debreceni Szent Anna-székesegyházban mutatott be szentmisét. Homíliájában a próféta figyelmeztetésére utalva hangsúlyozta, mi is készítsük a…
2018. december 09., vasárnap 14:57

Püspökké szentelték Mohos Gábort

Mohos Gábort, a Pápai Magyar Intézet rektorát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia korábbi titkárát december 8-án szentelték püspökké Esztergomban. A főszentelő Erdő Péter bíboros, prímás; a társszentelők Michael August Blume apostoli nuncius és Ternyák Csaba egri érsek voltak. Ferenc pápa Mohos Gábor pápai káplánt, a Pápai Magyar Intézet rektorát, a…
Az adventi időszakban a debreceni Kölcsey Központban rendezett „Útjaink” című beszélgető sorozat következő vendégei ezúttal két debreceni egyházi vezető Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának elnöke és Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita voltak, akik Magyarországot képviselve vettek részt októberben a fiatalokról szóló XV. rendes püspöki szinóduson…
A Debrecen – Nyíregyházi Egyházmegye szociális intézményeinek dolgozói november 29-30-ig adventi lelki gyakorlaton vettek részt a Nyírbátori Római Katolikus Minorita Templom Plébánia és Zarándokházában. A csoport lelki vezetője a Nyírtelek község plébánosa, Kiss Tibor atya volt, aki elsősorban a bennünk lévő rendezetlenség eltávolításáról beszélt, amely után megtaláljuk Isten akaratát. Majd…
Lelkigyakorlattal kezdték az adventi időszakot november 30-án a kisvárdai római katolikus köznevelési intézmény dolgozói és szülői közössége az intézményben. A résztvevőket és a lelkigyakorlatot vezető Kiss Tibor plébánost Kálmán József plébános iskolalelkész köszöntötte. Tibor atya a Csend és ima köré építette fel az adventi időszakot felölelő meghitt elmélkedését. Kanonok úr…
„Daloljon a szívetek, daloljon a lelketek is, vagyis dicsőítsétek az Istent testetekben és lelketekben egyaránt” — Idézte fel Szent Pál szavait dr. Csépányi Gábor atya, az Esztergomi Hittudományi Főiskola teológiatanára, a december 1-én, Debrecenben, a Megtestesülés-templomban a "NEK-tek Veletek" egyházmegyei programsorozat harmadik felkészülési alkalmán. Ferenc pápa a soron következő, 52.…
Idén is nagy tömeg gyűlt össze a Nagytemplom előtti téren, hogy részese legyen annak a felemelő pillanatnak, amikor felkapcsolódnak a város ünnepi fényei és közösen meggyújtják az első gyertyát az adventi koszorún. 2018. december 2-án, Debrecenben a város hagyományihoz hűen, egy látványos, kulturális és vallási értékeket egyaránt felvonultató műsor keretében…
2018. december 03., hétfő 13:45

Ünnep az orgonák városában

25 éves a debreceni Szent Anna-székesegyház Aquincum-orgonája. Ebből az alkalommal Kodály Zoltán: Missa Brevis műve hangzik el december 8-án, az este 6 órakor kezdődő szentmisében. Szólót énekel: Balog Emőke, Baráthné Nagy Andrea Emese, Kovács Lilian, Geréd Emőke, Kurgyis Tamás, Náray Máté, orgonán játszik: Kuzsner PéterTovábbá közreműködik a Szent László-kórus, vezényel:…
2018 11. 24-én ,szombaton ünnepelte megalakulásának 5 éves évfordulóját a Dombrádi Skóciai Szent Margit Katolikus Karitász Csoport. Az ünnepségünkre meghívtuk a Napkori Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport tagjait. Rendezvényünk szentmisével kezdődött, melyet Zubály Lajos napkori plébános mutatott be. Megtisztelt bennünket jelenlétével Mészáros László egyházmegyei karitászigazgató is, aki a szent mise…
Megható és ünnepélyes keretek között került sor november 23-án, Dombrádon a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus templomban lévő „ Jézusom , bízom benned” feliratú Irgalmas Jézus kép megszentelésére. A kép szentelési szertartása az Isteni Irgalmasság rózsafüzér imádkozásával kezdődött, ezt követően egyházközségünk képviselő testületi tagjai - Ritli Jánosné dr. által összeállított elmélkedésében…
A Szent István Társulatnál jelent meg „Az Eucharisztia teológiája” című kézikönyv, amelyből a katolikus hívek megismerhetik az Eucharisztia teológiáját és annak liturgikus teológiai vonatkozásait. A JEL Kiadó adta ki a „Csúcs és forrás” című művet, amelyben az Oltáriszentséggel és a szentmisével kapcsolatban 52 kérdést és választ talál az olvasó. Nyilvánvaló, ezek…
December 2-án, advent első vasárnapjával megkezdődött az új egyházi év, a karácsonyi ünnepkör, a megtestesülés misztériumának bevezetése.   Ürögdi Ferenc: Minden advent kegyelem:vétkem jóvátehetem.Minden advent vigalom:Isten Úr a viharon!Minden advent érkezés:átölel egy drága kéz!Minden advent alkalom:győzhetsz saját magadon!Minden advent ítélet:így kellene - s így élek!Minden advent remegés:Isten felé epedés!Minden advent…
2018. december 01., szombat 17:30

Megkezdődik az advent, a várakozás időszaka

Az idei esztendőben 2018. december 2-án, az első adventi vasárnappal veszi kezdetét az advent, a karácsonyra való előkészület időszaka. A keresztény- és minden emberi közösség közös tapasztalata, hogy a nagy eseményekre készülni kell. Így az ókorban az uralkodó érkezését már hetekkel az esemény előtt hírmondó adta tudtul, hogy a helyiek…
Fergeteges műsorral fejezték ki köszönetüket az egyházmegyei fenntartású fülöpi Néri Szent Fülöp Katolikus általános iskola diákjai az iskola felújításért 2018. november 30-án az iskola tornatermében megtartott átadási ünnepségen. A rendezvényen részt vettek: Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Soltész Miklós államtitkár, Tasó László országgyűlési képviselő, Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, Hutóczki…
2018. november 23-án rendezték meg a Katolikus középiskolák XI. országos helyesírási versenyét Vácott, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. A megmérettetésre a magyarországi katolikus középiskolák 9-12. osztályos tanulói nevezhettek. A nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI intézményét két 10. évfolyamos tanuló is képviselte, Dankó Csenge és…
2018. november 24-én Nyíregyházán református és római katolikus hitoktatók közös képzésen vettek részt a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány jóvoltából. A Nyírségi Református és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyék területéről érkező hitoktatókat Dr. Gaál Sándor református esperes és Felföldi László általános helynök köszöntötte. Fontos esemény volt ez mindkét felekezet számára, hiszen…
„És lám, a csillag, melyet napkeleten láttak, előttük haladt…” (Mt 2,9)                                                           ADVENTI VASÁRNAPOK December 2. vasárnap VÁRAKOZÁS – VÁGYAKOZÁS – A CSILLAG „És lám, a csillag, melyet napkeleten láttak, előttük haladt…” (Mt 2,9) A közös gyertyagyújtások sora december 2-ával kezdődik. Délelőtt a hortobágyi és Hortobágy „mellyéki” pásztorok érkeznek Debrecenbe,…
Debreceni Advent 2018 címmel sajtótájékoztatót tartottak a Régi Városházán, 2018. november 26-án, amelynek keretében a város, az egyházak és a MH 5. Bocskai István Lövészdandár szervezésében megvalósuló programsorozatokról adtak tájékoztatást.A résztvevők: Papp László, Debrecen polgármestere, Ruszin Romulusz dandártábornok, Fekete Károly református püspök, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita, Törő András, római katolikus…
A Katolikus Karitász idén is meghirdeti Angyalbatyu elnevezésű akcióját, melynek keretében nehéz sorsú gyermekek számára gyűjtenek karácsonyi ajándékokat. Az angyalok batyuját december 19-ig lehet megtölteni.Egyházmegyénkben is várják az adományokat Nyíregyházán, Kossuth tér 10. (Tel: +36 42 950-475), Debrecenben, Szent Anna u. 21. szám alatt (Tel: +36 52 349-605), működő karitász…
Dobos Dániel, édesapja — Dobos Mihály, a debreceni Szent Anna-székesegyház karnagya — zenei tehetségét örökölve már több országos és nemzetközi zeneszerzői versenyen ért el helyezést. A Szent Anna egyházközség nevében gratulálunk a rangos elismeréshez és további sikereket kívánunk! Dobos Dániel Drumul Dracului (Az ördög útja) című műve érdemelte ki az…